Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fartøyvernets ABC, Olavsgaard, 20,11,2016 Atle Vie Title slide Can also be used as Breakslide Label header in 2 lines maximum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fartøyvernets ABC, Olavsgaard, 20,11,2016 Atle Vie Title slide Can also be used as Breakslide Label header in 2 lines maximum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fartøyvernets ABC, Olavsgaard, 20,11,2016 Atle Vie Title slide Can also be used as Breakslide Label header in 2 lines maximum

2 Etablering / formål og strategier Organisasjonsform lag / stiftelse / privat /offentlig Organisering sammensetning av styret og tilknydde resurspersoner Krav til kompetanser i ulike faser Interessenter Aktivitet / motivasjon mot medlemmer / bidragsytere Åpen avslutning Hva mener dere: Hva kjennetegner et lag / prosjekt som lykkes / ikke lykkes ( Norsk Forening for Fartøyvern

3 Hva mener dere. Hva kjennetegner et lag /prosjekt som lykkes / ikke lykkes ??

4 Norsk Forening for Fartøyvern Hva kjennetegner den som tar initiativ og tar ansvar  De er åpne for nye ideer, og skaper og utvikler muligheter  De er optimistiske, utadrettede, nysgjerrige  De har god selvtillit, og kjenner sine egne svake og sterke sider  De er utholdende, og setter seg mål som de når  De er gode lyttere til menneskers, og flinke til å bygge opp relasjoner Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen?

5 Norsk Forening for Fartøyvern Hva gikk galt ?

6 Norsk Forening for Fartøyvern Eksempel på vedtekter og strategier I Veteranskipslaget Fjordabåten sine vedtekter er formålet omtala slik: 2. FORMÅL Laget har som formål: 1.Å ta vare på og halda i drift representative farty som har gjort teneste i samferdsla på Vestlandet. 2.Å ta vare på, skapa interesse for og spreia informasjon om miljøet fartya var ein del av. 3.Å samarbeida med andre organisasjonar som har liknande formål i inn og utland. Den første oppgåva til laget er å arbeida for å overta ruteskipet Stord frå 1913. Med bakgrunn i laget sitt formål, aktuelle tilhøve i laget og innan fartyvern i laget sitt distrikt, skal Veteranskipslaget Fjordabåten ha slike strategiske retningsliner for dei komande åra: Strategi 1: M/S GRANVIN (byggeår 1931) Laget skal halda M/S Granvin i drift i båten sitt naturlege farvatn for å skapa interesse for og spreia informasjon om veteranskip. M/S GRANVIN skal nyttast til miljøskapande aktivitetar i laget. Den kommersielle drifta av M/S GRANVIN skal gi inntening til vedlikehald, klasing og nødvendige reparasjonar/restaurering. Vedlikehald, reparasjonar og ombyggingar skal utførast på ein slik måte at M/S GRANVIN vert verande lik si originale utgåve.

7 Norsk Forening for Fartøyvern Lag Stiftelse Stiftelse + venneforening Offentlig Privat

8 Norsk Forening for Fartøyvern Organisering, sammensetning av styret og tilknyttede resurspersoner «Gode beslutninger sikres gjennom at fire grunnleggende roller utføres effektivt hver for seg og samtidig» P = Produsentrollen A = Administratorrollen E = Entreprenørrollen I = Integratorrollen

9 Norsk Forening for Fartøyvern P = Produsere, skape resultater FunksjonFå de daglige ting gjort Faglige kravKunnskap om hva som skal gjøres Kunnskap om planer og strategier Kunnskap om daglig drift Psykologiske KravDrivkraft resultatorientereing. energi vilje og behov for resultater

10 Norsk Forening for Fartøyvern A = Administrere FungsjonTilrettelegge informasjon, budsjett, planlegging og kontroll, måle resultater, etablere regler, struktur Faglige kravGod tallforståelse, kunne prosess, benytte «anvende pc programmer « økonomi / regnskap Psykologiske KravAnalytisk sans, sindighet, tenksom, ryddig og systematisk væremåte, stabilitet, ordenssans, tallsans. Behov for makt og kontroll.

11 Norsk Forening for Fartøyvern E = Entreprenøregneskaper FunksjonerIverksette, igansette, finne på noe nytt, se muligheterog trusler, overblikk over ideer, vurdere resurser og deres sterke og svake sider Faglige kravKunnskaper om fartøyvern, ideen bak prosjektet tenke abstrakt Psykologiske Skaperevne, lyst til å ta sjanser, lyst til å leve «uprogramert» Kravustrukturert, lyst til spenning, like nye utfordringer, abstrakt tenkning og visjon, behov for forandring

12 Norsk Forening for Fartøyvern I = Integrere FungsjonerKoordinere, integrere, samle, etabler, eneighetom målsetninger, strategi, planer Faglige krav Kunnskaper om psykologiske faktorer, motivasjon. strategi og organisasjon Psykologiske KravMedmenneskelig foreteelse, intuisjon, samarbeidsevne, forhandlingsevne, smidighet, fleksibilitet. Behov for tilhørighet

13 PA EI

14 Norsk Forening for Fartøyvern Organisasjoners livssyklus og ledelse P = p A = a E = e I = i

15 Norsk Forening for Fartøyvern GETTING TOGETHER IS A BEGINNING STAYING TOGETHER IS A PROGRESS WORKING TOGETHER IS A SUCCESS

16 Norsk Forening for Fartøyvern Motiver ved å Formidle budskapet eller opplevelsen på en slikmåte at de blir inspirert og motivert til å reflektere, handle og / eller endre adferd Skap visjoner

17 Norsk Forening for Fartøyvern Hva mener dere. Hva kjennetegner et lag /prosjekt som lykkes / ikke lykkes ??

18 Vi gir aldri opp

19 TAKK FOR MEG OG GOD HELG


Laste ned ppt "Fartøyvernets ABC, Olavsgaard, 20,11,2016 Atle Vie Title slide Can also be used as Breakslide Label header in 2 lines maximum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google