Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Enda et utvalg om skift/Turnus Blir det vei i vellinga nå da?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Enda et utvalg om skift/Turnus Blir det vei i vellinga nå da?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Enda et utvalg om skift/Turnus Blir det vei i vellinga nå da?

2 Side 2 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Dagens trappetrinnsmodell Fra AML §10.4 (4) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager for: –a)døgnkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, –b)arbeid på to skift som regelmessig drives på søn- og helgedager, og sammenlignbart turnusarbeid som regelmessig drives på søn- og helgedager, –c)arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, –d)arbeid som hovedsakelig drives om natten. (5) Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 36 timer i løpet av sju dager for: –a)helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid, –b)arbeid under jord i gruver, tunneldrift og utsprengning av bergrom under jord.

3 Side 3 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Definisjoner Skiftarbeid –ordningen har faste arbeidslag som etter en viss rytme skifter mellom dagarbeid, kveldsarbeid og nattarbeid. –Skiftarbeid benyttes i virksomheter med jevnt bemanningsbehov på alle skift, eksempelvis i mange produksjonsvirksomheter. Turnusarbeid –når bemanningsbehovet varierer gjennom døgnet og uken. –Ved turnusarbeid tilhører ikke arbeidstakeren noe fast arbeidslag og arbeidslagets antall og størrelse varierer avhengig av om det er dag, kveld eller natt. –Turnus er typisk for institusjoner og virksomheter innen helsesektoren.

4 Side 4 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Skift/Turnus Todelt skift- og turnusordning –Arbeidstidsordning der arbeidstakerne veksler mellom dagvakter og ettermiddag/kveldsvakter etter en arbeidsplan, med eller uten søndag. Tredelt skift- og turnusordning –Arbeidstidsordning der arbeidstakerne veksler mellom dagvakter, ettermiddag/kveldsvakter og nattvakter etter en arbeidsplan, med eller uten søndag. Døgnkontinuerlig skiftarbeid –Arbeidstidsordning hvor driften går sammenhengende døgnet rundt (arbeidstid om natten, dagen og kvelden), men stopper i helgene. Driften dekkes av flere skiftlag som avløser hverandre i løpet av døgnet. Helkontinuerlig skiftarbeid: –Arbeidstidsordning hvor driften går sammenhengende døgnet rundt, hele uken, uten avbrudd (arbeidstid om natten, dagen og kvelden inklusiv søndag). Driften dekkes av flere arbeidstakere eller skiftlag som avløser hverandre i løpet av døgnet.

5 Side 5 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Problemet? Loven likestiller i prinsippet sammenliknbare ordninger –Men vanskelig å sammenlikne Den nye loven med presisering har ikke ført til endringer (Ot.prp.nr 49 (2004-2005)) Oppleves som klart kjønnsdiskriminerende.

6 Side 6 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder FR Ot.prp. 49 (2004-2005) Det konkrete antallet nattetimer og søndagsarbeid er ikke avgjørende for vurderingen av hva som er sammenlignbart. Også hyppigheten av skift mellom vakter og antallet ulempevakter er et moment i vurderingen».

7 Side 7 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Mulige forslag Dagens trappetrinnsmodell Trappetrinnsmodell med tre trinn. Gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Utvalgets forslag –Brukes i staten i politiet og fengselsvesenet Ny definisjon av hva som faller inn under lovteksten. ( helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid)

8 Side 8 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Komplisert? Her regner en at –en nattetime tilsvarer 1 time og 15 minutter –En søndagstime tilsvarer 1 time og 10 minutter

9 Side 9 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Mer rettferdig?

10 Side 10 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Lovforslaget. Et nytt element foreslås inn i loven.

11 Side 11 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Organisasjonenes forslag Organisasjonene ønsker en ny definisjon av hva som faller inn under lovens krav for å oppnå 36 timer(33,6t)


Laste ned ppt "Side 1 omsorg solidaritet samhold Fagforbundet Vest-Agder Enda et utvalg om skift/Turnus Blir det vei i vellinga nå da?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google