Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2014

2 Kort om legers arbeidstid
Dagarbeidere med vakttjeneste Vakt – for å dekke behov for øyeblikkelig hjelp på kvelder, netter og i helger Kvelds og nattarbeid = redusert ukentlig arbeidstid Tariffavtalt 35,5 timer pr uke er utgangspunktet Tariffavtalt 2,5 timer pliktig utvidet arbeidstid (PUA) Tariffavtalt mulighet for individuell avtale om frivillig utvidet arbeidstid (UTA) Tariffavtalt unntak fra arbeidsmiljølovens regler om sammenhengende arbeidstid og hviletid

3 Fakta om undersøkelsen
Spørreundersøkelsen er gjennomført i desember 2013 / januar 2014 Sendt til alle landets sykehusleger Vi mottok 6 223 svar, som gir en svarprosent på 52,3.

4 Ansettelsesform Fast - uten tidsbegrensning 54,7%
Tidsbegrenset, inkludert vikariat 45,3%

5 Ansettelsesform for overleger og LIS
Fast 92,7 % Tidsbegrenset: 6,5 % Lege i spesialisering Fast 12,8 % Tidsbegrenset: 87 %

6 Hvordan opplever du total arbeidsbelastning på sykehuset?
svært lite belastende 1,7% lite belastende 4,1% Passelig 32,5% Belastende 50,5% svært belastende 11,2%

7 Hvor viktig er arbeid på dagtid (07-17) for spesialisering, kompetanseutvikling og annen faglig utviklig? uten betydning 2,0% litt viktig 5,6% Viktig 30,6% svært viktig 59,5% ikke aktuelt 2,3%

8 Hvordan opplever du arbeidsintensiteten på vakt?
svært lav 2,2% Lav 7,5% Passelig 37,9% Høy 35,5% svært høy 16,9%

9 Har du avtale med arbeidsgiver om frivillig utvidet arbeidstid (UTA)?
Ja 67,0% Nei 19,1% Vet ikke 13,9%

10 Hvor ofte påtar du deg uforutsette vakter (vakansvakter)?
Aldri 5,2% <1 gang pr måned 61,1% 1-2 ganger månedlig 31,9% ukentlig 1,6% 2 ganger ukentllig 0,1% >2 ganger ukentlig 0,1% N4856

11 Gjennomsnitt for leger:
Hva er gjennomsnittlig arbeidstid (antall timer) inklusiv UTA (utvidet tjeneste/arbeidstid) pr uke i følge tjenesteplanen? Gjennomsnitt for leger: Alle: 43 t/u ≥ 38 t/u: 43,5 t/u 95 % av legene

12 Uforutsette vakter per lege
Gjennomsnittlig 10,5 uforutsette vakter pr år Genererer 4,2 timer pr uke antar at uforutsett vakt = 19 timer lagt til grunn 47 uker per år

13 Uregistrert arbeidstid
timer i året 2,9 timer pr lege pr uke 812 årsverk gitt 39 timers arbeidsuke

14 Total arbeidstid per uke

15 Har du opplevd press fra arbeidsgiver til å arbeide utover tjenesteplanens lengde?
Navn Prosent Ja 26,6% Nei 73,4%

16 I hvilken grad synes du det er belastende å arbeide om natten?
Navn Prosent svært lite belastende 3,2% lite belastende 8,3% passelig 20,1% Belastende 47,3% svært belastende 21,1%

17 Eksisterer det ordninger med poliklinikk på kveldstid på avdelingen du jobber?
Ja 32,3% Nei 67,7% Ja i alle HF

18 Slik du vurderer det - er det tilstrekkelig antall leger på avdelingen?
Ja 29,2% Nei 70,8%

19 Hvilke legegrupper er det for få av?
Turnusleger 1,2% leger i spesialisering 19,5% Overleger 48,6% Alle 30,8%

20 Alle: Opplever du at tid som er avsatt til forskning, fordypning, spesialisering og etter- og videreutdanning blir brukt som salderingspost for andre nødvendige oppgaver Aldri 4,0% svært sjelden 10,4% noen ganger 29,6% Ofte 28,6% svært ofte 27,5% N 6104


Laste ned ppt "Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google