Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2014. Kort om legers arbeidstid Dagarbeidere med vakttjeneste Vakt – for å dekke behov for øyeblikkelig hjelp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2014. Kort om legers arbeidstid Dagarbeidere med vakttjeneste Vakt – for å dekke behov for øyeblikkelig hjelp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2014

2 Kort om legers arbeidstid Dagarbeidere med vakttjeneste Vakt – for å dekke behov for øyeblikkelig hjelp på kvelder, netter og i helger Kvelds og nattarbeid = redusert ukentlig arbeidstid Tariffavtalt 35,5 timer pr uke er utgangspunktet Tariffavtalt 2,5 timer pliktig utvidet arbeidstid (PUA) Tariffavtalt mulighet for individuell avtale om frivillig utvidet arbeidstid (UTA) Tariffavtalt unntak fra arbeidsmiljølovens regler om sammenhengende arbeidstid og hviletid

3 Fakta om undersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført i desember 2013 / januar 2014 Sendt til alle landets sykehusleger Vi mottok 6 223 svar, som gir en svarprosent på 52,3.

4 Ansettelsesform

5 Ansettelsesform for overleger og LIS

6 Hvordan opplever du total arbeidsbelastning på sykehuset?

7 Hvor viktig er arbeid på dagtid (07-17) for spesialisering, kompetanseutvikling og annen faglig utviklig?

8 Hvordan opplever du arbeidsintensiteten på vakt?

9 Har du avtale med arbeidsgiver om frivillig utvidet arbeidstid (UTA)?

10 Hvor ofte påtar du deg uforutsette vakter (vakansvakter)?

11 Hva er gjennomsnittlig arbeidstid (antall timer) inklusiv UTA (utvidet tjeneste/arbeidstid) pr uke i følge tjenesteplanen? Gjennomsnitt for leger: Alle:43 t/u ≥ 38 t/u:43,5 t/u 95 % av legene

12 Uforutsette vakter per lege Gjennomsnittlig 10,5 uforutsette vakter pr år Genererer 4,2 timer pr uke antar at uforutsett vakt = 19 timer lagt til grunn 47 uker per år

13 Uregistrert arbeidstid 1 822 288 timer i året 2,9 timer pr lege pr uke 812 årsverk gitt 39 timers arbeidsuke

14 Total arbeidstid per uke

15 Har du opplevd press fra arbeidsgiver til å arbeide utover tjenesteplanens lengde?

16 I hvilken grad synes du det er belastende å arbeide om natten?

17 Eksisterer det ordninger med poliklinikk på kveldstid på avdelingen du jobber?

18 Slik du vurderer det - er det tilstrekkelig antall leger på avdelingen?

19 Hvilke legegrupper er det for få av?

20 Alle: Opplever du at tid som er avsatt til forskning, fordypning, spesialisering og etter- og videreutdanning blir brukt som salderingspost for andre nødvendige oppgaver


Laste ned ppt "Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2014. Kort om legers arbeidstid Dagarbeidere med vakttjeneste Vakt – for å dekke behov for øyeblikkelig hjelp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google