Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.forskerforbundet.no Særavtalen – situasjonen etter 1. august 2007 – Fagpolitiske foreninger 14.-16.02.07 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.forskerforbundet.no Særavtalen – situasjonen etter 1. august 2007 – Fagpolitiske foreninger 14.-16.02.07 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.forskerforbundet.no Særavtalen – situasjonen etter 1. august 2007 – Fagpolitiske foreninger 14.-16.02.07 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no

2 Hovedpunktene i særavtalen Arbeidsåret tilsvarer arbeidsåret for andre arbeidstakere i staten Tilstedeværelsesplikt med mindre faglige grunner tilsier at arbeidet legges til andre steder Fraværsregistrering mer enn tilstedeværelsesregistrering Arbeidsoppgaver dokumentert i arbeidsplaner, forelesningskatalog mm Ekstrabelastninger over perioder gir adgang til avspasering etter ”fleksible ordninger” man blir enig om ved den enkelte virksomhet Adgang til ekstraerverv/bistillinger/bierverv Adgang til ekstern sensorvirksomhet Avtalte ekstratimer avspaseres eller godtgjøres med ordinær timelønn – maks. 300 t per år Pålagt ekstraarbeid kan godtgjøres med overtidsbetaling, men i så fall krav om registrering av den daglige arbeidstiden

3 www.forskerforbundet.no Særavtalen – situasjonen per dato Kunnskapsdepartementet har sagt opp særavtalen til bortfall per 1. august 2007 Noen organisasjoner (bla. Tekna, Legeforeningen og Juristforbundet) er omfattet av særavtalen frem til dette tidspunktet Alle andre vitenskapelig ansatte i sektoren er omfattet av protokollen av 30.10.06 om likebehandling av personalet

4 www.forskerforbundet.no Særavtalen – protokoll om likebehandling I de tilfeller hvor særavtalen har bestemmelser som ikke er dekket av Hovedtariffavtalen (for eksempel avtalte ekstratimer) skal særavtalens bestemmelser gjøres gjeldende. Det samme gjelder der særavtalen har andre bestemmelser som lovlig fraviker annet lov- og avtaleverk Varighet: Denne avtalen gjelder til og med 31. Juli 2007 og faller deretter bort uten oppsigelse.

5 www.forskerforbundet.no Særavtalen etter bortfall Arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens arbeidstidsbestemmelser gjelder 37,5 timers uke Normalarbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig legges mellom kl. 07.00 og 17.00 og fordeles på 5 dager per uke Dersom det av hensyn til tjenesten ansees nødvendig å forskyve arbeidstiden utover disse tidspunktene skal det avtales arbeidstidsordninger etter Hovedavtalens regler Overtid i ekstraordinære situasjoner (ikke som en fast ordning) Ikke adgang til avtalt ekstraarbeid Unntak for ”særlige uavhengige stillinger”

6 www.forskerforbundet.no Om arbeidsmiljølovens §10-7 Arbeidsmiljølovens §10-7: Det skal foreligge en oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Merk: Dette har ikke sammenheng med særavtalen Tilstrekkelig med egenrapportering Differansen mellom arbeidsmiljølovens 40 timers uke og HTAs 37,5 timers uke i 47 uker utgjør 117,5 timer (per år)

7 www.forskerforbundet.no Hva vil vi ? Hvordan ønsker vi å innrette jobben vår? Er dette mulig innenfor Hovedtariffavtalens regler?

8 www.forskerforbundet.no Hva må evt. avtalefestes? Særavtalens I, pkt.1, første og annet avsnitt: Tilstedeværelsesplikten og adgangen til å legge arbeidet til andre steder. – Ikke nødvendig å avtalefeste Særavtalens I, nr. 1, tredje avsnitt: Avspaseringsordningen – Ikke nødvendig å avtalefeste Særavtalens I, nr. 1, fjerde avsnitt: ferieuttak i undervisningsfrie perioder eller når virksomheten ellers tillater det. – Ikke ønskelig å avtalefeste Særavtalens I, pkt. 2.1: Bistilling – Ikke nødvendig å avtalefeste

9 www.forskerforbundet.no Hva må evt. avtalefestes? Særavtalens I, pkt. 2.2: Honorering for ekstraarbeid time for time – Må evt avtalefestes Konklusjon: Dersom vi ønsker å opprettholde systemet med avtalt ekstraarbeid honorert time for time – og uten annen dokumentasjon over arbeidstiden enn arbeidsplaner, forelsningskataloger, må dette nedfelles i en særavtale


Laste ned ppt "Www.forskerforbundet.no Særavtalen – situasjonen etter 1. august 2007 – Fagpolitiske foreninger 14.-16.02.07 kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google