Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kroppsøving 10.klasse – haust 2013. Kompetansemål  Praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening  Forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kroppsøving 10.klasse – haust 2013. Kompetansemål  Praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening  Forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kroppsøving 10.klasse – haust 2013

2 Kompetansemål  Praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening  Forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse  Førebyggje og gi førstehjelp ved idrettsskader

3 Grunnleggjande prinsipp for trening  Progressivitet  Stadig meir utfordrande oppgåver = nye mål = utvikling  Kontinuitet  Regelmessig trening  Spesifisitet  Blir god i det du trenar på  Variasjon  I øvingar, idrettar

4 Samanhengen mellom fysisk aktivitet,livsstil og helse  God helse: evna vår til å møte dei daglege krava og utfordringane på ein god måte.  Fysisk helse: god fysisk form, og ikkje sjuk  Psykisk helse: trygg på deg sjølv, god sjølvtillit, fornøgd  Sosial helse: har venner å vere saman med, fritidsaktivitetar du trivst med

5 Diabetes type 2  2,7 % av befolkninga  Sterkt aukande  Stoffskiftesjukdom  Høgt blodsukker  Insulinproduksjon  Samanheng med inaktivitet

6 Fedme  Stadig fleire nordmenn  Mykje usunn mat  Lite fysisk aktivitet  Helserisiko:  Diabetes type 2  Hjarte-karsjukdomar  Høgt blodtrykk  Slitasjegikt kne, hofte  Enkelte krefttypar

7 Lytt til hjartet!  Høgt blodtrykk, avleiringar i blodårene, hjarteinfarkt og hjerneslag  Arveleg  Trening positivt for fett- samansetninga i blodet: motverker høgt blodtrykk  Fysisk aktivitet reduserer risikoen for å dø av hajrte- og karsjukdomar til det halve

8 Muskel- og skjelettlidingar  Ny folkesjukdom  Halvparten av sjukemeldingane  Regelmessig trening held ved like beinsubstans og muskelstyrke  Mindre utsatt for belastningsskader eller yrkesskader

9 Psykiske lidingar  Inaktive større sjans for depresjonar  Om lag halvparten av oss blir ramma  Fysisk aktivitet dokumentert effekt

10 Førebyggje idrettsskader  Oppvarming – gunstig overgang frå kvile til (hardt) fysisk arbeid  Musklar og sener vert smidigare  Større rørsleutslag – betre teknikk  Skjerper sansane – nerveimpulsar går raskare  Kjemiske prosessar – blod-og vevsvæske flyt lettare  Oksygen og næringsstoff transporterast raskare gjennom blodbanen og ut til musklane  Variere treninga  Einsidig trening – samme påkjenningar – skade

11 Førebyggje idrettsskader  Underlag  Skog, mark  Hardt underlag – stor belastning  Beskyttelsesutstyr  Uttøying  Betrar evna til leddutslag  Leddbrusk stimulert  Bindevevet i musklane holdast langt

12 Kjelder  St.meld. nr. 20: Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (2006-2007)  Ndla  Gymnos


Laste ned ppt "Kroppsøving 10.klasse – haust 2013. Kompetansemål  Praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening  Forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google