Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Polske arbeidere i Norge: Nye mønstre for migrasjon, arbeid og inkludering etter EU-utvidelsen Jon Horgen Friberg Fafo – Institutt for Arbeidsliv og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Polske arbeidere i Norge: Nye mønstre for migrasjon, arbeid og inkludering etter EU-utvidelsen Jon Horgen Friberg Fafo – Institutt for Arbeidsliv og."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Polske arbeidere i Norge: Nye mønstre for migrasjon, arbeid og inkludering etter EU-utvidelsen Jon Horgen Friberg Fafo – Institutt for Arbeidsliv og Velferdsstudier Norges Forskningsråd 08.05.2012

2 “The Polish worker in Norway – Emerging patterns of migration, employment and incorporation in the wake of EU enlargement” Planlegges levert før sommeren 2012 (2010): “Working conditions for Polish construction workers and domestic cleaners in Oslo: Segmentation, inclusion and the role of policy”.  Publisert som kapittel i Richard Black, Godfried Engbersen, Marek Okólski & Cristina Pantîru (eds.): A Continent Moving West? EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe. AUP. (kommer, 2012): “The stages of migration: from going abroad to settling down. The experiences of post-accession Polish migrant workers in Norway”.  Akseptert for publisering i Journal of Ethnic and Migration Studies (kommer, 2012): “Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian construction sites”.  Akseptert for publisering i Ethnic and Racial Studies (kommer, 2012): “The guest-worker syndrome revisited? Migration and employment among Polish workers in Norway’s capital”.  Akseptert for publisering i Nordic Journal of Migration Research 2

3 Utgangspunkt: Arbeidsinnvandring fra Polen = største migrasjonsbølge til Norge noensinne -UDI: mer enn 140 000 tillatelser/registreringer 2004-2011 (eksl. kortids utstasjonerte) -SSB (1.jan 2012): 70 000 bosatte + ca 20 000 ikke-bosatte + ukjent antall utstasjonerte/uregistrerte -Stor etterspørsel etter manuell arbeidskraft i bygg, industri, landbruk og tjenester -Bekymring for ’sosial dumping’ i utsatte bransjer En solskinnshistorie om innvandring? -Høy sysselsetting, lite bruk av velferdsgoder -Betydelig økonomisk gevinst for Norge – fleksibilitet, økt produksjon, dempet inflasjonspress -Midlertidige, sirkulære og ’transnasjonale’ strømmer - ingen utgifter til integrering/bosetting -Etnisitet/religion: relativt like? 3

4 ”Gjestearbeidersyndromet” Fra midlertidig arbeidskraft til marginaliserte minoriteter på 1-2-3…. 1.Rekruttering av ‘midlertidige’ gjestearbeidere med (begrensede rettigheter og) underordnet/marginal status i arbeidslivet 2.Gradvis bosetting som følge av familie- og sosial dynamikk i migrasjonsprosessens, men barrierer for sosial mobilitet og integrering 3.Over tid – utstøting og velferdsavhengighet i kjølvannet av kriser og omstruktureringer, som følge av svak integrering og marginal/utsatt posisjon i arbeidslivet Ref: Guestworkers in Europe – an obituary (Stephen Castles 1986) When minority labour migrants meet the welfare state (Bratsberg et al 2010) 4

5 Tre spørsmål: 1.Vil polske arbeidere bosette seg i Norge, eller vil de følge mer midlertidige, sirkulære og transnasjonale mobilitets mønstre? 2.Er polske arbeidere henvist til en marginal/underordnet status i norsk arbeidsliv, møter de barrierer mot sosial mobilitet og integrering? 3.Er polske arbeidere særlig utsatt for utstøting og ledighet i perioder med krise og omstrukturering? 5

6 Metode:  To surveyer blant Polske migranter i Oslo: Poloniasurveyene, gjennomført i 2006 og 2010  Mer 500 respondenter i hver survey (til sammen N>1000), detaljerte ansikt-til-ansikt intervjuer om arbeids- og migrasjonshistorier, arbeidsvilkår, leveforhold og framtidsplaner  Respondentdrevet utvalgstrekking: Forventningsrette estimater for hele populasjonen, men noe større usikkerhet  Kvalitative intervjuer med 40 polske migranter  Kvalitative intervjuer m arbeidsgivere i og ledere i 8 norske byggefirmaer  Registerdata (UDI, SSB, SFU) 6

7 Mot en gradvis bosetting? 7 "East European migrants are in fact regional ‘free movers’ not immigrants and, with the borders open, they are more likely to engage in temporary circular and transnational mobility, governed by the ebb and flow of economic demand, than by long-term, permanent immigration” - (Adrian Favell 2008:703) When I first came to Norway I just thought that it would be nice to work, make some money and go back to Poland after a while. I wasn’t sure how long I would stay, but month by month, year by year I have lived here – for 2 years now. (...) Lately I’ve started thinking that I just might stay here... I never thought about that before - (Polish construction worker, 32, interviewed in Oslo 2009).

8 Endringer i familie- og bosituasjon?

9 Inkluderes polske arbeidsinnvandrere i det ordinære arbeidslivet? 9 Du har en stab som kan det maskinelle, det tekniske operere maskiner osv. (…) Det er kjernen, det er der kunnskapen sitter, det er rammen i det hele. Så leier du inn folk for å være håndlangere eller sjauere, gjøre det manuelle eller hva det er. Det er den ytre sirkelen. Det er der du finner polakkene. (Daglig leder, byggefirma på Østlandet)

10 Bransje ByggRenholdAnnet Ansettelsesform: 2006 (N=289) 2010 (N=292) 2006 (N=108) 2010 (N=81) 2006 (N=57) 2010 (N=81) Fast ansatt i norsk firma 15 %19 %3 %18 %20 %49 % Midlertidig ansatt 16 %20 % 16 %27 %13 % Ansatt i bemanningsbyrå 25 %20 %0 %7 %15 %7 % Utstasjonert 23 %26 %16 %24 %10 %12 % ’Selvstendig’ 13 % 61 %36 %29 %18 % Total 100 % Inkluderes polske arbeidsinnvandrere i det ordinære arbeidslivet?

11 11 OsloKøbenhavnReykjavik Har blitt snytt for lønn34 %33 %27 % Har jobbet overtid uten betaling45 %27 %12 % Har opplevd trusler fra arbeidsgiver13 %20 %9 % Har jobbet uten kontrakt28 %14 %10 % Regner ikke med å få fri med lønn ved sykdom33 %32 %8 % Andel med fast ansettelse26 %36 %80 % Usikre og ulovlige arbeidsforhold mer utbredt enn i våre naboland… Høye lønninger gir stort rom for lavlønnskonkurranse Lav organisasjonsgrad og lav avtaledekning – store områder med lite regulering Relativt liberale regler for utleie og formidling av arbeidskraft Stor etterspørsel og høy tilstrømming  nye ’nisjemarkeder’ for billig fleksibel utenlands arbeidskraft Tiltak mot sosial dumping hovedsakelig fokusert på lønn Stereotypisk ansettelsespraksis: ”polakker egner seg ikke for faste ansettelser”

12 Utstøting i krisetid?

13 Fortsatt sysselsatt Ledig u/ dagpenger Ledig m/ dagpenger Total 69171499 Bransje Bygg562320101 Andre8992101 Botid Under 2 år72254101 Over 2 år671221100 Ansettelsesform Fast ansatt79516100 Atypisk ansettelse672112100 Utstøting i krisetid?

14 Mot et nytt ”gjestearbeidersyndrom”?  Klar tendens til gradvis bosetting som følge av familie- og nettverksrelaterte prosesser, samt et permanent behov for ’midlertidig’ arbeidskraft i bunnen av det norske arbeidsmarkedet  Men: Fri mobilitet innen EU/EØS muliggjør transnasjonale og sirkulære mobilitetsmønstre på en helt annen måte enn tidligere tiders arbeidsinnvandring.  Fortsatt usikkerhet omkring hvor mange som blir værende på sikt  Sterk segmentering i migrant-intensive bransjer, flexibilisering og økt usikkerhet; nyetablerte ’innvandrernisjer’; barrierer mot inkludering i ordinære stabile arbeidsforhold  Men: likebehandlingsprinsippet i EØS hindrer diskriminering. Vil Polakkene kunne overkomme stereotypiske ansettelsepraksis med tid og bedre språkferdigheter?  Midlertidige usikre jobber gir svært lite inntektsstabilitet. Atypiske ansettelser øker sårbarhet for utstøting og ledighet i krisetider  Foreløpig begrenset tilgang til velferdsytelser, men tilgangen øker med botid og opptjening av rettigheter  Dagens (og fremtidige) kriser og omstruktureringer vil neppe utradere jobber i bygg og service (som industrien på 1970-tallet)  Fleksibilisering i arbeidslivet  sosialisering av risiko?  ”Sirkulær mobilitet” mellom byggeplass og NAV? 14


Laste ned ppt "1 Polske arbeidere i Norge: Nye mønstre for migrasjon, arbeid og inkludering etter EU-utvidelsen Jon Horgen Friberg Fafo – Institutt for Arbeidsliv og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google