Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Kommentarer fra Bernt Bratsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Kommentarer fra Bernt Bratsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no Kommentarer fra Bernt Bratsberg 28. mai 2008 Arbeidsinnvandringsmeldinga

2 Frischsenteret Temaer Virkninger av arbeidsinnvandring (ny studie) - lønn - priser - vinnere/tapere? Utfordring 1: Rekruttering - retur- og tredjelandsvandringer - seleksjon? Utfordring 2: Konjunkturfølsomhet - innvandrere sist inn/først ut - tilbake i jobb ved neste oppgang eller fanget av trygdesystemet?

3 Frischsenteret Konsekvenser av arbeidsinnvandring Arbeidsmarkedet: Innvandring = økning i arbeidstilbudet Enkel økonomisk teori med klare prediksjoner Stor empirisk litteratur uten entydige resultater Grunnleggende problem: innvandrere flytter til områder med gode jobbmuligheter, gir opphav til positiv korrelasjon mellom lønn/sysselsetting blant innfødte og innvandring Eksempel, Zorlu and Hartog (J Pop Econ, 2005) Trenger kilde til eksogen variasjon i innvandring

4 Frischsenteret Bygg- og anleggbransjen Sysselsetter mange innvandrere Men, ujevnt fordelt på delnæringer Elektrisk installasjons- og VVS-arbeid vs. maler- og snekkerarbeid Sertifisering, autorisasjon, lisenskrav—kilder til eksogen variasjon Identifikasjonsgrunnlag: Tidsvariasjon i etterspørsel/konjunkturutvikling lik på tvers av delnæringer, sertifiseringsregler forårsaker ulike mønstre i innstrømmingen av arbeidsinnvandrere

5 Frischsenteret Studie av bygg- og anleggbransjen Samarbeid med Oddbjørn Raaum (”in progress”) 1998-2005(6) Bygger på lønns- og trekkoppgaver, arbeidstakerregisteret (koblete og ”ukoblete” data fra SSB) NACE (næringsgruppering), 16 delnæringer Problem: svart arbeid, bemanningsbyråer, utstasjonerte ansatte i utenlandske virksomheter?

6 Frischsenteret Konjunkturutviklingen i bygg- og anleggbransjen Kilde: http://www.ssb.no/english/subjects/10/09/byggeareal/

7 Frischsenteret Native and immigrant construction employment, 1998-2005

8 Frischsenteret Immigrant employment share by activity, 1998-2005

9 Frischsenteret Empirisk analyse Sammenheng mellom (individuelt) lønnsnivå og innvandrerandel Regresjonsanalyse Viktig å ta hensyn til (selektiv) ut- eller innstrømning korrelert med endring i innvandrerandel?

10 Frischsenteret Regression results

11 Frischsenteret Regression results

12 Frischsenteret Within-activity annual change in immigration and native wage

13 Frischsenteret Within-activity annual change in immigration and native wage (again…)

14 Frischsenteret Hvor går de som forlater bygg- og anleggbransjen? Fokus på 160 000 som var sysselsatt (heltid) i bransjen før 2001 (og yngre enn 62 i 2001) 45 000 forlater bransjen innen 2001 (27%) Status i 2005: Trygd (36%), ny jobb (50%), annet (14%) Sammenheng mellom utstrømning til tilstander og innvandringsandel? Sterk positiv sammenheng mht overgang til trygd (Korrelasjon, ikke kausal sammenheng?)

15 Frischsenteret Innvandring og prisvekst Resulterer lønnsdempende effekt av innvandring i lavere prisvekst?

16 Frischsenteret Construction costs by activity

17 Frischsenteret Average change in immigrant share (1998-2005) and log cost index (1999-2006) by activity

18 Frischsenteret ”Behov for arbeidsinnvandring?” Vinnere og tapere: Er konsumentoverskuddet stort nok til å dekke lønns- /sysselsettingseffekter for utsatte grupper? (Parallell til ”trenger vi internasjonal handel?”) Pluss, smører innvandrerne hjulene på arbeidsmarkedet?

19 Frischsenteret Rekruttering og returmigrasjon Kilde: Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Kjetil Sørlie, “Foreign-born Migration to and from Norway,” in Caglar Ozden and Maurice Schiff (eds.), International Migration, Economic Development, & Policy, New York: World Bank and Palgrave Macmillan, 2007. Utfordring: Politikk kan styre innvandring, men ikke returvandring/tredjelandsflyttinger Seleksjon? Teori: Seleksjon mht ferdigheter styres av relativ avkastning i Norge vs hjemland (Røed, 2002)

20 Frischsenteret Innvandring til Norge 1967-2003

21 Frischsenteret Innvandring 1967-2003 og bosatte 2004

22 Frischsenteret Fraction of immigrants remaining in Norway, by gender and region of origin

23 Frischsenteret Fraction of immigrants remaining in Norway, by gender and region of origin

24 Frischsenteret Selektiv utflytting? Lønnsprofiler etter oppholdsvarighet ved retur

25 Frischsenteret Konjunkturfølsomhet Kilder: Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed, “When Minority Labor Migrants Meet the Welfare State,” Frisch Centre, May 2007, IZA Discussion Paper No. 2872, June 2007. Samarbeid med Oddbjørn Raaum, Dan-Olof Rooth, Michael Rosholm, Olof Åslund (skandinavisk prosjekt ”in progress”) Utfordring : innvandrere sist inn/først ut tilbake i jobb ved neste oppgang eller fanget av trygdesystemet?

26 Frischsenteret Studie av tidlige arbeidsinnvandrere: Sysselsettingsutvikling over tid

27 Frischsenteret Uføretrygding over tid

28 Frischsenteret Betydningen av konjunkturer Innvandreres yrkesdeltakelse er langt mer følsom for konjunktursvininger enn nordmenns yrkesdeltakelse. Mange innvandrere skled ut av arbeidsmarkedet rundt lavkonjunkturene i1982-84 og 1989-93 Hadde de gode tidene fra tidlig 1970-tall vedvart gjennom hele perioden ville forskjellen i sysselsettingsrater mellom innvandrere og nordmenn vært vesentlig mindre. Finner vi tilsvarende mønstre for andre grupper? Begynnelse på skandinavisk prosjekt, fokus på innvandrering fra 1985

29 Frischsenteret Konjunkturutviklingen i Danmark,Norge og Sverige

30 Frischsenteret Innvandrere fra Midtøsten/Nord-Afrika (menn 18-45): Sysselsettingsutvikling over tid, etter ankomstår SverigeNorge

31 Frischsenteret Oppsummering Virkninger av arbeidsinnvandring: vinnere og tapere Rekruttering: negativ seleksjon? Konjunkturfølsomhet


Laste ned ppt "Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Kommentarer fra Bernt Bratsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google