Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hotellarbeidsplasser i endring: Et arbeidsliv under globalt stress Anders Underthun, Arbeidsforskningsinstituttet VAM-seminar 8. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hotellarbeidsplasser i endring: Et arbeidsliv under globalt stress Anders Underthun, Arbeidsforskningsinstituttet VAM-seminar 8. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hotellarbeidsplasser i endring: Et arbeidsliv under globalt stress Anders Underthun, Arbeidsforskningsinstituttet VAM-seminar 8. mai 2012

2 Hotellprosjektet (VAM) NIBR, AFI og UiO (ISS) som prosjektkonsortium 2009-2012 Ledet av David Jordhus-Lier, NIBR Avslutningskonferanse 13.-14. juni 2012 Hovedfokus på Oslo/Akerhus som storbyregion, men med internasjonal læring (Toronto, Dublin, etc.) Spørreundersøkelse, casestudier og dybdeintervjuer

3 Stress 1: Økt konkurransepress i hotellbransjen nyetableringer priskonkurranse kostnadskutt gjennom: –funksjonell fleksibilitet –numerisk fleksibilitet

4 Stress 2: Atypiske ansettelsesforhold utfordrer ”den norske modellen” omlag 1/3 av arbeidsplassene satt ut husøkonomi (renhold) siden 2006 trepartsforhold kompliserer: oppdragsgiver/arbeidsgiver/arbeidstaker spørsmål om representasjon, tillit, samhold, tilhørighet, medbestemmelse, forutsigbarhet

5 Fragmenterte arbeidsplasser Store skiller mellom avdelinger og jobbkategorier –Historisk laginndeling og hierarki –Deltidsarbeid og lite forutsigbare arbeidstider –Ulike ansettelsesforhold –Store forskjeller i forhold til forskjellsbehandling, redsel for å miste jobben, jobbtilfredshet og medbestemmelse. –Etnisk segregering på arbeidsplassene –Vekst i atypiske ansettelsesforhold forsterker fragmentering

6 Ansettelsestype

7 Arbeidsgiver

8 Heltid/deltid

9 Redsel for å miste jobben

10 Trakassering og forskjellsbehandling

11 <50% av renholderne er fornøyde med jobben, 71-91% i andre jobbkategorier Årsakene til lav tilfredshet ikke først og fremst knyttet til arbeidet de gjør, men til måten arbeidet er organisert på (Jordhus-Lier, Aasland, Underthun, Tyldum 2011) –Lav grad av medbestemmelse –Opplevd forskjellsbehandling –Redd for å miste jobben –helseplager Jobbtilfredshet

12 Utfordringer for multietniske arbeidsplasser 55% ikke-norske, mange uten gode norsk/engelsk- ferdigheter Renhold domineres av arbeidere med ikke- europeisk landbakgrunn (mange med høy utdanning, men opplever få muligheter). Manglende språkferdigheter skaper ond sirkel i forhold til medbestemmelse, bruk av arbeidsmiljøloven og fagorganisering

13 Fordeling etter jobbkategori og opprinnelsesland

14 Lange og korte jobbhorisonter Svensker: opplever gode arbeidsforhold, lavest grad av forskjellsbehandling, korte tidsperspektiver, jobber mest og ønsker flere timer. Gamle EU-land: høy jobbtilfredshet og langsiktige perspektiver Nye EU-land: middels fornøyd med arbeidsforhold, stort sett kortvarig jobbperspektiv, ser veien videre Flyktninger og familiegjenforente: opplever dårligst arbeidsforhold, har langsiktig tidsperspektiv, «sitter fast» i jobben, ønsker i størst grad andre stillinger ved arbeidsplassen.

15 Ulikt forhold til fagorganisering Hotellbransjen i kontrast til den norske modellen –ujevn organiseringsgrad (gj.sn. 22 prosent i O/A) –norske arbeidstakere: ca 18% –fra land utenfor EU: 42% –fra andre nordiske land: 3% –fra gamle EU-land: 7% –fra nye EU-land: 8% Best organiserte avdelinger er servering (43 prosent) og husøkonomi (34 prosent). Outsourcingsprosesser skaper store utfordringer for fagorganisering.

16 Publikasjoner og papers Aasland, A. and G. Tyldum (2011). A note on sampling procedures for the hotel survey. NIBR Working Paper 2011:105. Oslo, kan lastes ned fra http://en.nibr.no/publications/notes/ 1-7.http://en.nibr.no/publications/notes/ Jordhus-Lier, D. C., A. Aasland, A. Underthun and G. Tyldum (2011). "Fragmenterte arbeidsplasser? En spørreundersøkelse blant hotellarbeidere i Oslo og Akershus." Søkelys på arbeidslivet 2011(4): 355-373. Jordhus-Lier, D. C., A. C. Bergene, H. M. Knutsen and A. Underthun (2010). Hotel workplaces in Oslo and Akershus. NIBR Working Paper 2010:106. Oslo, Norwegian Institute for Urban and Regional Research: 1-30. Knutsen, H. M. (2010). Industrial relations under global stress: what is at stake for the management in the Norwegian hotel industry?. Paper presented at the third workshop with social science researchers at CASS, Beijing, Autumn 2010. Underthun, A., H. Hellvik, J. Loge and D. C. Jordhus-Lier (2011). On-site workplace survey and internet-based questionnaire for hotel workers in Oslo and Akershus: Some methodological reflections. NIBR Working Paper 2011:106. Oslo, kan lastes ned fra http://en.nibr.no/publications/notes/ 1-19. http://en.nibr.no/publications/notes/


Laste ned ppt "Hotellarbeidsplasser i endring: Et arbeidsliv under globalt stress Anders Underthun, Arbeidsforskningsinstituttet VAM-seminar 8. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google