Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien til PET-senter ved St. Olavs Hospital Februar 2012 –Styrevedtak: PET/CT skal så snart som mulig etableres ved St. Olavs Hospital Mars 2012 –PET/MR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien til PET-senter ved St. Olavs Hospital Februar 2012 –Styrevedtak: PET/CT skal så snart som mulig etableres ved St. Olavs Hospital Mars 2012 –PET/MR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien til PET-senter ved St. Olavs Hospital Februar 2012 –Styrevedtak: PET/CT skal så snart som mulig etableres ved St. Olavs Hospital Mars 2012 –PET/MR i gave fra Trond Mohn September 2012 –Innsamlingsaksjon organisert av SMN til PET/CT kommer i mål –PET/CT og PET/MR skal installeres i MR-senteret 2013 –12. september: første pasient PET/CT –1. oktober: første pasient PET/MR –15. oktober: offisiell åpning av PET-senteret

2 PET/MR Injeksjonsrobot Injeksjonsbase Venteareal PET/CT

3 PET Positron Emisjon Tomografi En nukleærmedisinsk undersøkelsesmetode for kvalitativ og kvantitativ påvisning av vevsopptak av positronutskillende radioaktive preparat Er et verktøy som hjelper når man skal utrede pasienter med ulike sykdommer: –Kreft (utredning, oppfølging, planlegging av stråleterapi) –Nevrologiske sykdommer (demens, epilepsi) –Hjerte- og karsykdommer –Betennelsestilstander Undersøkelsen skjer ved at pasienten får injisert «målsøkende» molekyler. Disse molekylene er radioaktivt merket slik at vi kan følge dem rundt om i kroppen.

4 18 F-FDG undersøkelse Den mest vanlige PET-undersøkelse. 18 F-FDG: Druesukker hvor et av atomene i molekylet er radioaktivt fluor. Undersøkelsen går ut på å se hvordan radioaktivt druesukker fordeler seg i kroppen. Enkelte sykdommer fører til økt opptak av druesukker i det syke vevet – kreft, inflammasjoner. PET undersøkelse kan påvise for eksempel spredning av kreft til en lymfeknute før lymfeknuten blir forstørret, og vil også kunne måle responsen av behandling før den er anatomisk detekterbar.

5

6 18 F-FDG kjøpes i dag fra GE Healthcare i Oslo. Sendes med privatfly til Værnes og kjøres deretter direkte til PET-senteret. Mengde aktivitet per leveranse er nok til 6-7 pasienter. Pris per leveranse: kr 100 000,- (halvparten er transportkostnader) Bruk av radiofarmaka basert på radionuklidene 15 O, 11 C og 13 N krever egen syklotron og radiofarmakaproduksjon på grunn av korte halveringstider. NuklideHalveringstid O-152 min C-1120 min N-1310 min F-18110 min PET radiofarmaka

7 Status PET per i dag Siden oppstarten september 2013 har det blitt utført rundt 1500 PET/CT- undersøkelser. –Pasientene slipper å reise til Oslo eller Bergen for å få utført PET- undersøkelse. PET/MR benyttes i hovedsak til forskning da dette er ny teknologi. Begrenset hvilke radiofarmaka vi kan benytte på grunn av den korte halveringstiden. Begrensede forskningsmuligheter – kostbart å kjøpe PET radiofarmaka fra Oslo. Egen syklotron og radiofarmakaproduksjon gjør at vi får utnyttet PET/CT og PET/MR sin kapasitet og gir oss økte forskningsmuligheter. –Bedre tilbud for pasientene i Midt-Norge.

8

9 Isotop Bilde Hvordan blir PET bilder til? Molekyl Pasient Kjemi system Syklotron

10

11

12 Myndighetsgodkjenninger Legemiddelverket – tilvirkertillatelse –Forskrift om tilvirkning og import av legemidler –GMP (Good Medicinal Practice – Eudralex) Statens Strålevern – godkjenning –Strålevernforskriften, strålevernloven Tett samarbeid med Statens Strålevern og leverandør for å sikre at alt blir forskriftsmessig bygd. Konstruksjonen av bygget er slik at det ikke kommer noen stråling ut av bygget.


Laste ned ppt "Veien til PET-senter ved St. Olavs Hospital Februar 2012 –Styrevedtak: PET/CT skal så snart som mulig etableres ved St. Olavs Hospital Mars 2012 –PET/MR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google