Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo 2014 – status (juni 2016) Ingrid Os Dekanmøtet, 2.6. 2016

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo 2014 – status (juni 2016) Ingrid Os Dekanmøtet, 2.6. 2016"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo 2014 – status (juni 2016) Ingrid Os Dekanmøtet, 2.6. 2016 http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/

2

3 Olso 2014 - prosjektgruppe Jan Frich – faglig prosjektleder Kristin Wium – administrativ prosjektleder Linda Røine – administrativ prosjektleder Solbjørg Helgesen –seniorrådgiver Eva Gretland - konsulent

4 M1 M2 M3 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 Studiestart høst Studiestart vår M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Elektiv periode 1: Kurs om studiedesign og kunnskaphåndtering + valgfrie kurs Prosjektoppgave Elektiv periode 4 selvvalgt praksis Prosjektoppgave Oslo 2014-planen

5 Implementering – hvor er vi? (juni 2016) H-14V-15H-15V-16H-16V-17H-17 M1 M1T1M1T2 M2 M2T1M2T2 M3 M3T1M3T2 M4 M5 M6 M7 M8 M8T1M8T2

6 Detaljene i studieplanen er på plass

7 Blokkorganisering Eksempel Modul 3, termin 1 Undervisningsstart: 15. august 2016 http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/aktuelt/emneside-modul-3-publisert.html

8 Blokkorganisering Modul 3, termin 2 Undervisningsstart: 6. februar 2017 http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/aktuelt/emneside-modul-3-publisert.html

9 Valgfrie emner Valgfrie emner: Første gang januar 2017 –Uke 1: Felles kurs i studiedesign og kunnskapshåndtering –Uke 2: 6 ulike metodefordypningskurs (1 uke) – 2 stp –Uke 3 & 4: Ca. 10 temakurs (over 2 uker) – 3 stp Arbeidsgruppe for valgfrie emner er etablert –Studentrepresentasjon Valgfri praksis (4 uker) – første gang januar 2020 Mulighet for samarbeid nasjonalt http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/valgfrie-emner/

10 Karakterer og eksmanen – hva skjer? Arbeidsgruppe utarbeidet rapport: Bruk av A-F og Bestått/ikke bestått –Bestått/ikke bestått på store kliniske eksamener –Bestått/ikke bestått på avsluttende klinisk eksamen Strykgrense 55 % Tiltak for kvalitetssikring av eksamen http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/eksamenskvalitet-og-karakterer/

11 Innføring av graderte karakterer V-17H-17V-18H-18V-19H-19V-20 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Nytt karaktersystem innført i hele planen i vår 2020

12 Digitalisering av eksamen Questionmark perception gjennomføres i Tidligere skriftlige eksamen er digitalisert (Questionmark perception) –To skriftlige eksamener ennå ikke digitalisert –Psykometrisk testing Samarbeid med CEMO ved UV-fakultetet Fra høst 2016 brukes egne eksamenslokaler for digitale eksamener ved UiO Avansert psykometrisk testing av alle digitaliserte eksamener –kvalitetssikring

13 Omfang av ekstern praksis i Oslo-2014 Modul 1-2: Tidlig praksis i allmennmedisin (1 uke) Modul 5: Psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri (3 uker) Modul 7: Lokalsykehus (6 uker) Primærhelsetjenesten (6 uker) Modul 8: Primærhelsetjenesten (sykehjem/kommunal akutt døgnenhet) (2 uker) / praksis ved sykehusavdeling (2 uker) Elektiv periode 4: Valgfri praksis (4 uker) Totalt: 22 uker ekstern praksis

14 Eksamensformat Skriftlige (digitaliserte) eksamener OSCE Mini-CEX

15 Kliniske ferdigheter http://www.uio.no/studier/program/medisin/oppbygging/praktiske-ferdigheter/

16 Ultralyd


Laste ned ppt "Oslo 2014 – status (juni 2016) Ingrid Os Dekanmøtet, 2.6. 2016"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google