Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Friluftsrådenes Landsforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Friluftsrådenes Landsforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Friluftsrådenes Landsforbund
GRENLANDSTINGET 20. januar 2012 Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf

2 Friluftsrådenes Landsforbund
Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet gjennom egne tiltak og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. Påvirke friluftslivspolitikk, lover og forskrifter, økonomiske rammebetingelser. Serviceorgan for medlemsfriluftsrådene. Kontakt med myndigheter og organisasjoner. På landsbasis 20 friluftsråd med ca 183 medlemskommuner og 70% av befolkningen.

3 Danning av friluftsråd
– 2 hovedspørsmål Ønsker kommunene i Grenland å satse på friluftsliv? Hvis svaret er ja: Vil det skje mest effektivt gjennom interkommunalt samarbeid i et friluftsråd?

4 Argumenter for satsing på friluftsliv
Friluftslivets egenverdi – betydningen for folks trivsel Folkehelse Natur- og miljøbevissthet Stedstilhørighet og bolyst Reiseliv Merkevarebygging /omdømme / egenfølelse

5 Folkehelseloven og samhandlingsreformen gir kommunene økt ansvar for folkehelse og forebygging
Friluftsliv gir fysisk aktivitet i kombinasjon med naturopplevelser. Friluftsliv gir ro og stillhet, avslapping og mestring, og gode sosiale arenaer Friluftsliv er viktig for folkehelsa fordi det fremmer hele menneskets helse og trivsel

6 Folk flest foretrekker natur og nærmiljø for å bli mer aktive
Hvor aktiv er du? Hva slags aktivitet kunne du tenke deg å gjøre mer av? Aktivitet Alle spurte (%) N=1003 Driver ingen aktivitet i dag (%) N=20 Trene i helsestudio 19 Drive idrett innendørs 5 - Drive idrett utendørs 10 Drive fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet 64 67 Ikke noe/ønsker ikke å være mer aktiv 2 14 Sum 100 N= 1003 Synovate oktober 2010

7 Argumenter for å samarbeide interkommunalt om satsing på friluftsliv
Friluftsliv utøves uavhengig av kommunegrensene i regionen. Kraftsamle ressursene. Effektiv og samordna satsing. Kompetanse til regionen. Tilgang til og utnytting av fylkeskommunale og statlige tilskuddsordninger. Del av kompetansemiljø og fellesskap i friluftsrådene. Visjon ”Grenland skal ha en bærekraftig utvikling hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region”

8 Aktuelle arbeidsoppgaver for interkommunalt friluftsråd
Kompetansesenter for friluftsliv i regionen – for kommunene og andre. Sikring, tilrettelegging og drift av offentlig eide friluftsområder Informasjonsmateriell – kart, skilting, merking mm Læring i friluft (barnehager og skole) Folkehelsesatsing Friluftsliv for mennesker med særskilte behov.

9 Formelle rammer rundt interkommunale friluftsrådsråd
Miljøverndepartementet: Regler for forvaltning av tilskudd til Friluftsrådenes Landsforbund. Sjølstendig enhet med egne styrende organer, vedtekter, budsjett, årsmelding og regnskap. Kommunene må sjøl bidra økonomisk. Ulike organisasjonsformer mulig; - forening, Kommunelovens § 27, utvalg regionråd, vertskommuneprinsipp

10 Hva kan Friluftsrådenes Landsforbund bidra med?
Faglig rådgiving Faglig og sosialt fellesskap med andre friluftsråd Kontaktledd mot sentrale myndigheter og organisasjoner Felles satsinger (Sikring av områder, Læring i friluft, Folkehelse og friluftsliv, Tilgjengelighet og universelt friluftsliv) Tilgang til noen tilskuddsordninger: Driftsstøtte Spillemidler Midler til fellessatsinger Extra-midler


Laste ned ppt "Friluftsrådenes Landsforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google