Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf 67815180

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf 67815180"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.friluftsrad.no Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf 67815180 friluft@online.nofriluft@online.no www.friluftsrad.no GRENLANDSTINGET 20. januar 2012

2 www.friluftsrad.no Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet gjennom egne tiltak og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. Påvirke friluftslivspolitikk, lover og forskrifter, økonomiske rammebetingelser. Serviceorgan for medlemsfriluftsrådene. Kontakt med myndigheter og organisasjoner. På landsbasis 20 friluftsråd med ca 183 medlemskommuner og 70% av befolkningen. Friluftsrådenes Landsforbund

3 www.friluftsrad.no Ønsker kommunene i Grenland å satse på friluftsliv? Hvis svaret er ja: Vil det skje mest effektivt gjennom interkommunalt samarbeid i et friluftsråd? Danning av friluftsråd – 2 hovedspørsmål

4 www.friluftsrad.no Friluftslivets egenverdi – betydningen for folks trivsel Folkehelse Natur- og miljøbevissthet Stedstilhørighet og bolyst Reiseliv Merkevarebygging /omdømme / egenfølelse Argumenter for satsing på friluftsliv

5 www.friluftsrad.no Folkehelseloven og samhandlingsreformen gir kommunene økt ansvar for folkehelse og forebygging Friluftsliv gir fysisk aktivitet i kombinasjon med naturopplevelser. Friluftsliv gir ro og stillhet, avslapping og mestring, og gode sosiale arenaer Friluftsliv er viktig for folkehelsa fordi det fremmer hele menneskets helse og trivsel

6 www.friluftsrad.no Folk flest foretrekker natur og nærmiljø for å bli mer aktive AktivitetAlle spurte (%) N=1003 Driver ingen aktivitet i dag (%) N=20 Trene i helsestudio19 Drive idrett innendørs5- Drive idrett utendørs10- Drive fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet 6467 Ikke noe/ønsker ikke å være mer aktiv 214 Sum100 Hvor aktiv er du? Hva slags aktivitet kunne du tenke deg å gjøre mer av? N= 1003 Synovate oktober 2010

7 www.friluftsrad.no Friluftsliv utøves uavhengig av kommunegrensene i regionen. Kraftsamle ressursene. Effektiv og samordna satsing. Kompetanse til regionen. Tilgang til og utnytting av fylkeskommunale og statlige tilskuddsordninger. Del av kompetansemiljø og fellesskap i friluftsrådene. Argumenter for å samarbeide interkommunalt om satsing på friluftsliv Visjon ”Grenland skal ha en bærekraftig utvikling hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region”

8 www.friluftsrad.no Kompetansesenter for friluftsliv i regionen – for kommunene og andre. Sikring, tilrettelegging og drift av offentlig eide friluftsområder Informasjonsmateriell – kart, skilting, merking mm Læring i friluft (barnehager og skole) Folkehelsesatsing Friluftsliv for mennesker med særskilte behov. Aktuelle arbeidsoppgaver for interkommunalt friluftsråd

9 www.friluftsrad.no Miljøverndepartementet: Regler for forvaltning av tilskudd til Friluftsrådenes Landsforbund. Sjølstendig enhet med egne styrende organer, vedtekter, budsjett, årsmelding og regnskap. Kommunene må sjøl bidra økonomisk. Ulike organisasjonsformer mulig; - forening, Kommunelovens § 27, utvalg regionråd, vertskommuneprinsipp Formelle rammer rundt interkommunale friluftsrådsråd

10 www.friluftsrad.no Faglig rådgiving Faglig og sosialt fellesskap med andre friluftsråd Kontaktledd mot sentrale myndigheter og organisasjoner Felles satsinger (Sikring av områder, Læring i friluft, Folkehelse og friluftsliv, Tilgjengelighet og universelt friluftsliv) Hva kan Friluftsrådenes Landsforbund bidra med? Tilgang til noen tilskuddsordninger: -Driftsstøtte -Spillemidler -Midler til fellessatsinger -Extra-midler


Laste ned ppt "Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf 67815180"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google