Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf 67815180

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf 67815180"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf GRENLANDSTINGET 20. januar 2012

2 Landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. Hovedoppgaven er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet gjennom egne tiltak og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. Påvirke friluftslivspolitikk, lover og forskrifter, økonomiske rammebetingelser. Serviceorgan for medlemsfriluftsrådene. Kontakt med myndigheter og organisasjoner. På landsbasis 20 friluftsråd med ca 183 medlemskommuner og 70% av befolkningen. Friluftsrådenes Landsforbund

3 Ønsker kommunene i Grenland å satse på friluftsliv? Hvis svaret er ja: Vil det skje mest effektivt gjennom interkommunalt samarbeid i et friluftsråd? Danning av friluftsråd – 2 hovedspørsmål

4 Friluftslivets egenverdi – betydningen for folks trivsel Folkehelse Natur- og miljøbevissthet Stedstilhørighet og bolyst Reiseliv Merkevarebygging /omdømme / egenfølelse Argumenter for satsing på friluftsliv

5 Folkehelseloven og samhandlingsreformen gir kommunene økt ansvar for folkehelse og forebygging Friluftsliv gir fysisk aktivitet i kombinasjon med naturopplevelser. Friluftsliv gir ro og stillhet, avslapping og mestring, og gode sosiale arenaer Friluftsliv er viktig for folkehelsa fordi det fremmer hele menneskets helse og trivsel

6 Folk flest foretrekker natur og nærmiljø for å bli mer aktive AktivitetAlle spurte (%) N=1003 Driver ingen aktivitet i dag (%) N=20 Trene i helsestudio19 Drive idrett innendørs5- Drive idrett utendørs10- Drive fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet 6467 Ikke noe/ønsker ikke å være mer aktiv 214 Sum100 Hvor aktiv er du? Hva slags aktivitet kunne du tenke deg å gjøre mer av? N= 1003 Synovate oktober 2010

7 Friluftsliv utøves uavhengig av kommunegrensene i regionen. Kraftsamle ressursene. Effektiv og samordna satsing. Kompetanse til regionen. Tilgang til og utnytting av fylkeskommunale og statlige tilskuddsordninger. Del av kompetansemiljø og fellesskap i friluftsrådene. Argumenter for å samarbeide interkommunalt om satsing på friluftsliv Visjon ”Grenland skal ha en bærekraftig utvikling hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region”

8 Kompetansesenter for friluftsliv i regionen – for kommunene og andre. Sikring, tilrettelegging og drift av offentlig eide friluftsområder Informasjonsmateriell – kart, skilting, merking mm Læring i friluft (barnehager og skole) Folkehelsesatsing Friluftsliv for mennesker med særskilte behov. Aktuelle arbeidsoppgaver for interkommunalt friluftsråd

9 Miljøverndepartementet: Regler for forvaltning av tilskudd til Friluftsrådenes Landsforbund. Sjølstendig enhet med egne styrende organer, vedtekter, budsjett, årsmelding og regnskap. Kommunene må sjøl bidra økonomisk. Ulike organisasjonsformer mulig; - forening, Kommunelovens § 27, utvalg regionråd, vertskommuneprinsipp Formelle rammer rundt interkommunale friluftsrådsråd

10 Faglig rådgiving Faglig og sosialt fellesskap med andre friluftsråd Kontaktledd mot sentrale myndigheter og organisasjoner Felles satsinger (Sikring av områder, Læring i friluft, Folkehelse og friluftsliv, Tilgjengelighet og universelt friluftsliv) Hva kan Friluftsrådenes Landsforbund bidra med? Tilgang til noen tilskuddsordninger: -Driftsstøtte -Spillemidler -Midler til fellessatsinger -Extra-midler


Laste ned ppt "Grenland friluftsråd ? Morten Dåsnes Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23B 1338 SANDVIKA Tlf 67815180"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google