Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljø og folkehelse Åse Norberg Lege Charlottenlund legesenter Trondheim Vararepresentant for Fylkesstyret i Naturvernforbundet i Sør- Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljø og folkehelse Åse Norberg Lege Charlottenlund legesenter Trondheim Vararepresentant for Fylkesstyret i Naturvernforbundet i Sør- Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljø og folkehelse Åse Norberg Lege Charlottenlund legesenter Trondheim Vararepresentant for Fylkesstyret i Naturvernforbundet i Sør- Trøndelag

2 ”Et helsefremmende miljø er en forutsetning for god helse”

3 Hva er godt miljø?

4 Hva er dårlig miljø?

5 Hva er folkehelse?

6 Arbeidet med folkehelse dreier seg om å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk og kunnskapsbasert innsats

7 Innfallsvinkler Epidemiologi Biostatistikk Helsetjenester Miljø Sosial helse Arbeids helse Atferd

8 Arbeid for folkehelse Heller forebygge enn å behandle Heller befolkningsnivå enn individnivå

9 Forbedre liv gjennom forebygging og behandling av sykdom God helse er ikke bare fravær av sykdom, men også en tilstand av fysisk, mental og sosialt velvære.

10 Klimaendringer gir helseproblemer Klimaendringer vil føre til større helseproblemer enn tobakk Luftforurensning Mer spredning av flåttbårne sykdommer

11 Klimaendringer gir helseproblemer Varmere, mer nedbør, mer ekstremvær Rasfare Lav selvforsyningsgrad av mat Tørke, matproduksjon, stigende havnivå og overforbruk av fossile brennstoff Et mindre kjøttmåltid i uka- tilsvarer utslipp fra 200000 biler på 1 år

12 Jordens og menneskenes helsetilstand er tett sammenvevd

13 Å ta vare på planetens helse er det viktigste forebyggende helsetiltak i vår tid

14 Lokalt folkehelsearbeid Helsetilstanden i den norske befolkning er svært god med høy levealder, men det er store ulikheter  ”1/3 samfunnet”

15 Betydningen av utdanning og inntekt Betydningen av bolig og arbeid Betydningen av miljørettet helsevern Betydningen av fysisk aktivitet Betydningen av ernæring, alkohol og tobakk 25 % av Norges befolkning har en BMI>30kg/m2 (fedme) Betydningen av seksuell helse

16 Stortingsmelding 19, 2014/2015 Mestring og muligheter Satse på psykisk helse Fremme helsevennlig livsstil Aktive eldre Satse på barn og unge

17 Kapittel tre Enklere for folk å velge helsevennlig Fokus på barn og unge Folkehelse skal samordnes med sentrale samfunnsmål som klima, miljø, kunnskap og arbeid Styrke den enkeltes mestringsevne Virkemidler skal brukes effektivt (kampanjer og aksjoner bør rettes mot dem som trenger det mest)

18 Utbredelse fedme

19 Fedme

20 Barn og unges helse 2012: 16 % av 8 åringene har fedme 16-17 % av 15- åringene Større forekomst i familier med dårlig familieøkonomi

21 Inaktivitet – en folkesykdom Forårsaker like mange dødsfall som røyking

22 Andelen 6, 9 og 15 åringer som tilfredsstiller anbefalingen om 60 minutters daglig moderat fysisk aktivitet ( 2012 ) JenterGutter 6-åringer85 %96% 9-åringer70%86% 15 åringer43 %58%

23 Helsedirektoratets anbefalinger Voksne: Minst 150 min fysisk aktivitet per uke Ved høy aktivitet 75 min Mindre stillesitting, perioder i ro bør stykkes opp. (Det gjelder også fordi som er fysisk aktive). Motivasjon: Dine30 Realistiske mål, prioriter i hverdagen, varier treningen, involver barna

24 Fysisk aktivitet -mye å hente Samfunnsgevinster av fysisk aktivitet: inaktiv- litt aktiv: 8 tjente leveår. litt aktiv- aktiv: ytterligere 8 tjente leveår. aktiv 70 åring- 3 tjente leveår.

25 Miljø og folkehelse henger sammen!

26 Hva kan vi gjøre? Sykle/gå til skolen/jobb Fysisk aktivitet Utjevne sosiale forskjeller Generell god kostholdskunnskap Dyrere usunn mat Mindre røyk/tobakk Kjøre mindre bil God kollektivtransport Fly mindre Kjøpe mindre Kaste mindre mat Arealplanlegging Bevare naturlommer: ”Hundremeterskogen” Nærhetsbyen: Livet leves der vi bor  Tilrettelegge for gode valg!

27 Fem steg for folkehelsen Ytring NRK 15.8.2014Camilla Stoltenberg og Hege Gjesing 1. Mer bevegelse. I times fysisk aktivitet hver dag 2. God merking av mat. (eks en halv colaboks max) 3. Nasjonalt røykeslutt- utfasing av tobakksalg innen 2030? 4.Restriktiv alkoholpolitikk. (Nordmenns alkoholkonsum har økt med 40% de siste 20 årene) 5. Møte folkehelseutfordringene med kunnskap God helse skapes først og fremst utenfor helsetjenesten

28 Man trenger ikke å overdrive….

29 Ti helseråd fra folk til folk Per Fugelli og Benedicte Ingstad 2014 1.Vær deg selv 2.Godta ufullkommenhet 3.Skap gode, nære fellesskap 4.Finn likevekt mellom arbeid, hvile og lek 5.Bruk naturen som helsekilde 6.Vær raus i møte med den andre 7.Vis måtehold både med nytelser og plikter 8.Se lyst på livet 9.Tro og håp er helsekilder 10.Spis sunt og gå eller løp tur, men med måte

30 Nyt dagen Takk for meg

31

32 Litteratur Per Fugelli.” Ti helseråd fra folk til folk”. 2014. Merethe Kvam: ”Inaktivitet”. NHI 11.12.2014. Merethe Kvam: ”Klimaendringer”. NHI 19.5.2015. Perly Folstad Norberg. ”Bevar Bymaka”. Pirforlaget 2015. Camilla Stoltenberg og Hege Gjessing: ”Fem skritt for folkehelsen”. NRK 15.8.2014. Stortingsmelding 19 (2014/2015); Mestring og Muligheter. Stortingsmelding 34 (2012/2013); God helse – felles ansvar. Helsedirektoratets hjemmesider Miljødirektoratets hjemmesider Trondheim kommune- miljøpolitikk intranett – Grønn barneby


Laste ned ppt "Miljø og folkehelse Åse Norberg Lege Charlottenlund legesenter Trondheim Vararepresentant for Fylkesstyret i Naturvernforbundet i Sør- Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google