Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRILUFTSLIV FRA 0 - 100 Naturopplevelser for livet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRILUFTSLIV FRA 0 - 100 Naturopplevelser for livet."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRILUFTSLIV FRA 0 - 100 Naturopplevelser for livet

2 Spennende Troverdig Inkluderende Enkelt Naturvennlig DNTs verdier er de samme, men er det likevel behov for andre type anlegg enn tidligere?

3 Naturopplevelser for livet Visjon DNTs visjon naturopplevelser for livet er styrende for all virksomhet i organisasjonen. Formålsparagraf DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. DNTs visjon og formålsparagraf er så å si uendret fra 1868

4 Naturopplevelser for livet DNT skal ha et spennende og inkluderende tilbud for alle hele året. Gjennom et mangfold av aktiviteter, stier og hytter inspirerer vi tusenvis til friluftlivsopplevelser på fjellet, i skogen og langs kysten Virksomheten

5 Naturopplevelser for livet Medlemsutvikling 257 000

6 Naturopplevelser for livet Organisasjonskart

7 Naturopplevelser for livet Hva slags anlegg har vi? 500 DNT hytter 22 0000 km merkede stier 5 000 kvistede vinterruter 560 000 dugnadstimer

8 Hytter Naturopplevelser for livet Hyttene, rutenettet og aktivitetene er selve kjernen i DNTs virksomhet DNTs hytter er spredd over hele landet i fjellet, i skogen og langs kysten 500 hytter totalt 40 betjente hytter 170 selvbetjente hytter 290 ubetjente hytter

9 Ruter Naturopplevelser for livet Medlemsforeningene har ansvar for å tilrettelegge og merke stier og løyper DNT har som mål å få flere tilrettelagte stier i nærområdet 22 000 kilometer merkede stier 5000 kilometer ruter kvistes vinterstid

10 Aktiviteter Naturopplevelser for livet DNT ønsker å inspirere til aktivitet i hverdagen og øke antall lokale turgrupper Et viktig satsings- område har vært å øke kvaliteten og sikkerheten ved de ulike tilbudene 885 208 turdeltakere 1500 turledere totalt i DNT 11 514 organiserte tilbud

11 Barnas Turlag Naturopplevelser for livet Viktig rekrutteringsvei for de yngste og deres familier Mulighet til å nå barn og barnefamilier i alle samfunnslag Målsetting å etablere Barnas Turlag i hver kommune

12 DNT ung Naturopplevelser for livet Ambassadører for tradisjonelle turopplevelser og nye friluftstrender Fokus på å rekruttere flere ungdoms- medlemmer Flere medlems- foreninger har satset spesielt på ungdom i året som gikk 30 073 medlemmer 500 arrangement 2346 deltakere

13 DNT fjellsport Naturopplevelser for livet En arena for opp- levelser, inspirasjon, kunnskap og sosialt nettverk Kompetanseheving ved å styrke egen utdanning og kompetanse- og sikkerhetsarbeid En egen utdanningsplan innen skredkurs 500 kurs og turer 5 000 deltakere

14 DNT senior Naturopplevelser for livet Flere medlemmer enn noen gang Skal etablere seniorgrupper i alle medlemsforeninger innen 2016 Nye lavterskel-tilbud med «Aktiv i 100» i Bergen og Oslo 58 698 seniormedlemmer 66 turgrupper for seniorer

15 Dugnad Naturopplevelser for livet Viktig grunnverdi og selve bærebjelken i DNT Den frivillige innsatsen øker stadig Flere større prosjekter har blitt til ved hjelp av dugnad 560 000 dugnadstimer, tilsvarerende 300 antall årsverk, til en verdi av 200 millioner kroner

16 Naturopplevelser for livet DNT i media 13 000 medieoppslag 95 prosent av dekningen er vektet positivt

17 Naturopplevelser for livet Magasiner og medlemsblad

18 Naturopplevelser for livet Digitale medier

19 Naturopplevelser for livet Samfunnsansvar DNT ønsker at flest mulig skal ha glede av friluftslivet og la seg begeistre av naturen. Dette er viktig for vårt engasjement for folkehelse, klima og naturvern.

20 Miljøvennlig friluftsliv Naturopplevelser for livet DNT feier for egen dør, og: Legger til rette for et friluftsliv som gir reduserte klimautslipp Tar en aktiv rolle i å forme nye friluftstrender i en mer klimavennlig retning Medlemsforeningene og hyttene skal merkes med Miljøfyrtårn

21 Folkehelse i alt vi gjør Naturopplevelser for livet 1. Alle nordmenn skal ha maks 500 meter til nærmeste tursti 2. Økte bevilgninger til merking av turstier i nærmiljøene 3. Økt fokus på friluftsliv i statlig, regional og kommunal planlegging 4. Økt fokus på friluftsliv i skole og barnehage 5. DNT oppfordrer det offentlige til å inngå partnerskap med DNT lokalt

22 Nasjonale turdager Naturopplevelser for livet Naturen er anlegget Kom deg ut-dagen 8.-klassinger på OPPTUR

23 DNT i skolen Naturopplevelser for livet Når alle barn uavhengig av bakgrunn, økonomi og fysisk form Aktivitetsdager og kurs Tilrettelegging av hytter for skoleklasser Kurs for lærere Lærere abonnerer på DNTs nyhetsbrev

24 Naturopplevelser for livet Takk for turen! One Call Norsk tipping Bergans Gjensidige Kvikk lunsj Devold GDF Suez


Laste ned ppt "FRILUFTSLIV FRA 0 - 100 Naturopplevelser for livet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google