Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillteknologi og eldre/demente Sammenstilling av åpne kilder og telefonintervju med utvalgte kommuner for å samle kunnskap og erfaringer til bruk i Teknoklubben.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillteknologi og eldre/demente Sammenstilling av åpne kilder og telefonintervju med utvalgte kommuner for å samle kunnskap og erfaringer til bruk i Teknoklubben."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillteknologi og eldre/demente Sammenstilling av åpne kilder og telefonintervju med utvalgte kommuner for å samle kunnskap og erfaringer til bruk i Teknoklubben og arbeid med spillteknologi i Skien kommune

2 Bakgrunn Kilder og informanter oppgir følgende bakgrunn for arbeid med spillteknologi: Forebygge utvikling av demens Sosialisering Opprettholder funksjonsnivå lenger Virker positivt og engasjerende Kan klare seg selv lengre Høyere livskvalitet Fysisk aktivitet i hverdagen Kommunene oppgir at de har hentet sin inspirasjon fra Villa Fredrikke i Drammen.

3 Bruk av spillteknologi i dag Bowling på xbox ved Villa Fredrikke i Drammen Bowling og tennis på Wii ved Vestre Aker Eldresenter i Oslo Bowling ved Teknoklubben i Skien Bowling og elverafting ved dagsenteret i Ulstein kommune Bowling, Boksing, bilkjøring ved dagavdelingen i Ålesund Bowling, golf og boksing ved Voldsdalen bokollektiv i Ålesund Felles erfaring er at alle bruker xbox og kinect, da Wii- kontrollen er for vanskelig å håndtere for brukerne

4 Suksesskriterier I prioritert rekkefølge: 1)Ta med unge fra videregående skole som kan hjelpe/arrangere 2)Motiverte medarbeidere får brukerne med seg 3)Bør holdes der medarbeidere kan hjelpe til 4)Bør ha egen plass og satt av fast tid 5)Alt bør være godt forberedt før brukerne kommer 6)Brukere må få hjelpe til å komme i gang 7)Fungerer godt til fysisk aktivitet (stå/gå/koordinering) 8)Viktig å føre logg for å lære og dele av erfaringene 9)Informere brukerne om hvorfor dette er bra 10)Medarbeidere må ha god kunnskap på området 11)Fungerer bra der brukere naturlig samles 12)Større suksess med demente brukere i tidlig stadium og brukere som ikke er somatisk svært syke

5 Erfaringer fra Klyvetunet Målet er å etablere Teknoklubben som en arena for dialog om velferdsteknologi Er i etableringsfasen (oppstart vår 2014) Rekrutterer beboere på Klyvetunet Positiv stemning med fokus på mestring Prøver ut bowling med Kinect Har fast tid og fast personale Samles om et lite måltid i starten Har rekruttert 2 ungdommer som skal hjelpe til Problemer med sittende brukere – kan mulig løses ved å flytte sensor/bruke smalere og høyere stol? Rutine på aktivitet bidrar til fast oppmøte Ikke alle er like aktive enda – må påregne innkjøringsperiode og oppmuntring fra medarbeiderne

6 Utfordringer “Teknologiskrekk”: enkelt brukergrensesnitt. Spillene bør være enkle å komme i gang med og forstå. Utfordrende å lære eldre og demente nye spill Behov for en “dempet spillopplevelse”: Ikke mye lyd og lys Fare for fall og ustøhet med noen spill, medarbeidere og frivillige må være forberedt Brukere kan være vanskelige å motivere For sittende brukere er noen bevegelser vanskelige og kinect fungerer dårlig – her kan det kanskje tilrettelegges for andre muligheter?

7 Framtiden Forskning på spill tilpasset eldres behov som blir et viktig kunnskapsgrunnlag når dette er ferdig Forskning på spill som alternativ til medikamenter til demente Utvikling av spill som forebygger demens og er tilpasset eldre Brukere som lettere forstår spillene selv kommer med endringer i brukergruppene, men det bør også utvikles mer intuitive spill Brukere i rullestol kan spille bowling bør det tilrettelegges for Det bør legges til rette for spillteknologi på dagsenter, aktivitetsavdelinger og sykehjem.

8 Kilder: Ullstein kommune Dagsenter - hjemmeboende personer med demens (telefonintervju) Ålesund kommune dagavdeling på Åse sjukeheim ved Amrei Jakobs for hjemmeboende med tiltak (telefonintervju) Dagavdeling på Åse sjukeheim ved Vigdis Remøy for beboere på sykehjemsavdelinger (telefonintervju) Voldsdalen bokollektiv ved Tonje Brande for hjemmeboende ulik gruppering (telefonintervju) Herøy kommune Planleggingsfase ved Randi Kvalsund Taklo/Ann-Helen Nerland Nordby (telefonintervju) http://www.alesund.kommune.no/sub/utviklingssenter/images/stories/Prosjektrapporter/Prosjekt plan_og_rapport_per_30.11.2012.docxhttp://www.alesund.kommune.no/sub/utviklingssenter/images/stories/Prosjektrapporter/Prosjekt plan_og_rapport_per_30.11.2012.docx Drammen kommune – Villa Fredrikke Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Tromsø Telemedisinske senter UiO Informasjon er hentet fra nettsidene som alle kildene hadde og ved utvalgte telefonintervjuer Utarbeidet av Magnus O. Torgersen (student informasjonssikkerhet ved HiG 2014)


Laste ned ppt "Spillteknologi og eldre/demente Sammenstilling av åpne kilder og telefonintervju med utvalgte kommuner for å samle kunnskap og erfaringer til bruk i Teknoklubben."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google