Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsartsmøte 30.10.2013 Byåsen IL. ALLSIDIG TRENING, HVA ER DET? Finnes ingen regler Treningen i seg selv er lite forutsigbar Må være motiverende og utfordrende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsartsmøte 30.10.2013 Byåsen IL. ALLSIDIG TRENING, HVA ER DET? Finnes ingen regler Treningen i seg selv er lite forutsigbar Må være motiverende og utfordrende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsartsmøte 30.10.2013 Byåsen IL

2 ALLSIDIG TRENING, HVA ER DET? Finnes ingen regler Treningen i seg selv er lite forutsigbar Må være motiverende og utfordrende En treningsform som i tidlig alder utvikler koordinative egenskaper. Styrke, bevegelighet og utholdenhet kommer i de senere år.

3 ALLSIDIG ELLER SPESIALISERT TRENING Byåsen IL må legge til rette for at omfanget og mulighetene for barn og unge er tilstede for ulike og varierte bevegelser. Idrett i dag stiller store krav til teknikk, styrke, spenst, hurtighet og utholdenhet. BIL må legge til rette for at treningen fra barn til eliteutøver henger sammen

4 HVORDAN SKAL BARN OG UNGE TRENE DISSE EGENSKAPENE PÅ EN EFFEKTIV OG HENSIKTSMESSIG MÅTE (sett i et langsiktig perspektiv)? Organisert trening har som målsetting at flest mulig ønsker å delta, og at treningen utvikler det hele mennesket. Aktivitetsopplegg som er spennende, varierende og lekbetonte, tilrettelegger for stor idrettsdeltakelse og utvikling.

5 Undersøkelser viser at allsidig og variert trening med gradvis spesialisering gir færre skader, mindre frafall og bedre resultater (høyere prestasjonsnivå) Allsidig trening vil for de fleste føre til at man er på topp litt senere, men at man holder seg på topp lengre

6 For å sikre et godt aktivitetstilbud har Norges idrettsforbund (NIF) utarbeidet barneidrettsbestemmelser (NIF,2001) og retningslinjer for trening av ungdom (NIF, 2003).

7 Et godt tilbud kjennestegnes ved at: Treningen gir varig lyst til å drive idrett og fysisk aktivitet. Utøverne trives, og flest mulig ønsker å delta Utøverne har en viss grad av medbestemmelse Det utvikler hele mennesket både fysisk, psykisk, teknisk, koordinativt og sosialt Treningen er tilpasset utøverens alder, utvikling og behov Utøverne opplever mestring og fremgang gjennom individuell veiledning og oppmuntring Treningen er variert og lekbetont og foregår i et miljø hvor det er trygghet og trivsel Treningen stimulerer og utvikler utøvernes kreativitet, fantasi og samarbeidsevne

8 HENSIKTEN MED BARNE- OG UNGDOMSIDRETT: Er å tilrettelegge og gjennomføre aktivitetsopplegg som fører til at barn og unge: 1.får en varig lyst til å drive idrett 2.har tilegnet seg en bevegelseserfaring som muliggjør en fremtidig idrettskarriere

9 KAN LIK ALLSIDIG TRENING PÅ KRYSS AV BREDDEIDRETTEN BIDRA TIL BEDRE REKRUTTERING? Man kan ha ulike ønsker og mål med sin aktivitet, selv med likt treningsgrunnlag Utfordringen er å få til en allsidig trening på en systematisk måte Det er egenverdi i at små barn utfører bevegelsesmønster uavhengig av om det er direkte overførbart og nyttig for en spesifikk idrett

10 TRENERNE PÅ SAMME BØLGELENGDE: Viktig å ivareta både topp og bredde, noen sier også at de yngste bør ha de beste trenerne for å legge et godt grunnlag for at barna får lyst til å drive idrett Bør man tenke likt på tvers av idrettene, ved å bygge på de samme grunnprinsippene: koordinasjon, styrke, bevegelighet og utholdenhet

11 TRENERENS OPPGAVE I FORHOLD TIL UTØVER: Respektere sine utøvere, ikke dømme eller nedverdige Oppmuntre og bidra til positiv stemning Gi alle samme mulighet, uavhengig av ferdigheter og kvalifikasjoner, behandle alle likt (viktig at alle får prøve) Være i stand til å se den enkelte utøver og dens progresjon Skape samhold, følelse av trygghet og vennskap for å bygge opp til mestringsfølelse (inkludering er nøkkelord, spesielt i lagsport)

12 TRENERENS OPPGAVE IHT SEG SELV: Sørge for god planlegging Langsiktige planer, tid til evaluering og veiledning Søke hjelp til oppgaver som ikke er trenerrelaterte (styre i klubben) Holde seg oppdatert på kurs, aktivt søke kunnskap Dele erfaringer Søke veiledning ved behov

13 SAMKJØRTE TRENERGRUPPER Samme rutiner, når det kommer til planlegging, gjennomføring og evaluering Treneutveksling mellom bredde, topp og idrettsgrener Felles trenerutvikling, kurs, seminar osv.


Laste ned ppt "Oppsartsmøte 30.10.2013 Byåsen IL. ALLSIDIG TRENING, HVA ER DET? Finnes ingen regler Treningen i seg selv er lite forutsigbar Må være motiverende og utfordrende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google