Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kistefossdammen barnehage Vidar Nyhus, prosjektleder Asker kommune Frokostmøte 24.11.2015 Bilde: Christensen & Co arkitekter a/s.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kistefossdammen barnehage Vidar Nyhus, prosjektleder Asker kommune Frokostmøte 24.11.2015 Bilde: Christensen & Co arkitekter a/s."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kistefossdammen barnehage Vidar Nyhus, prosjektleder Asker kommune Frokostmøte 24.11.2015 Bilde: Christensen & Co arkitekter a/s

2 Asker kommunes miljøambisjoner «Asker er mulighetenes kommune, og skal være en ledende kommune innen energi- og klimaarbeid» Visjon fra Askers Energi- og klimaplan

3 Energi- og klimaplanen Mål for Asker kommunes drift Redusere klimagassutslippet med 80 % innen 2020 i forhold til 2007 Klimanøytral i 2030 Mål for Askersammfunnet Asker kommune skal legge til rette for at askersamfunnets klimagassutslipp reduseres med 50 % innen 2030 i forhold til 1991 Klimanøytral i 2050 Fase ut fossile energikilder Benytte fornybar energi Energieffektive bygg Tiltak Mindre bilbruk, nullutslippsbiler Økt sykkel, gange og kollektivt

4 Fakta  Størrelse: 1360 m 2 BTA  100 barn  6 avdelinger  30 ansatte  Ferdigstilles vinter 2017 Arkitekt: Christensen & Co Rådgivere: MOE Rådgivende Ingeniører Konsulent Henrik Innovation COWI Multiconsult Entreprenør: NCC Construction AS

5 Beliggenhet

6 God utnyttelse av tomten

7 En indre labyrintisk landsby Avdeling store barn Avdeling små barn Personal/ administrasjon Fleksibel avdeling Hovedinngang Torg Peisrom/Sol plass Garderobe Kjøkken Storstue

8 «Liten og viktigst» Snitt sør-nord Adkomst fra vest Bilde: Christensen & Co arkitekter a/s

9 Miljøambisjoner Kistefossdammen Bilde: Christensen & Co arkitekter a/s

10 50 % reduserte klimagassutslipp Energi  Barnehagen skal bygges som et FutureBuilt plusshus Energibruk til drift av bygningen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av 2 kWh/m 2 BRA pr år fornybar overskuddsenergi (tilsvarende drift av 2 el-biler pr 1000 m 2 BRA)  100 % av energibehovet skal dekkes av lokal fornybar energi (sol og bergvarme)

11 Foreløpig energiberegninger kWh Totalt netto energibehov77 000 Totalt levert energi til lys og maskiner26 000 Totalt levert energi til drift av varmepumpe 16 000 Totalt levert energi42 000 Totalt nødvendig egenprodusert energi for å gå i null 42 000 Årsgjennomsnittlig energiproduksjon via solcellepaneler 45 000 Netto salgbar energimengde3 000

12 Taket høster solen  Integrert Energidesign  Takoppstikkene er sentrale  Solen er den primære energikilden  Tre energibrønner  Lavenergistandard som utgangspunkt nå – positivt å minske materialmengder ift. klimagassutslipp og økonomi - høy fokus på tetthet Solceller Sedumgress på taket Overlys Overdekke

13 50 % reduserte klimagassutslipp Materialbruk  Utstrakt bruk av trevirke i konstruksjon og overflater  Materialene skal bidra til et godt inneklima (emisjoner og akustikk) Transport  Redusere klimagassutslipp fra transport i drift av barnehagen i forhold til en standard barnehage (i dag ca. 80 % bilbruk i Heggedal)  Invitere til bruk av miljøvennlige transportformer for foreldre og ansatte

14 Bilparkering Sykkelparkering SYKKEL 40 sykler 11 sykkeltraller Ca. 1/3 under tak Gode garderober BIL Begrenset med plasser (22 stk) MOBILITETSPLAN Høyt fokus nødvendig! Eksisterende og ny barnehage i område inkluderes Pisk og gulrot! Tiltak transport

15 Andre miljømål  Godt innemiljø  Ivareta biologisk mangfold på tomta - viktig viltområde  God massebalanse – gjenbruke alle masser på tomta  God avfallshåndtering - nedgravd løsning  God overvannshåndtering – grønt tak  Unngå helse- og miljøfarlige stoffer  Ivareta nærmiljøet godt i byggefasen  Ingen utslipp i anleggsperioden (Kistefossdammen)

16 Klimagassregnskap tidligfase  En del endringer er gjort  Vi jobber nå med revidert regnskap for forprosjektet


Laste ned ppt "Kistefossdammen barnehage Vidar Nyhus, prosjektleder Asker kommune Frokostmøte 24.11.2015 Bilde: Christensen & Co arkitekter a/s."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google