Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEK 15 FRA FJERNVARMENS STÅSTED Andreas Stokke – Statkraft Varme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEK 15 FRA FJERNVARMENS STÅSTED Andreas Stokke – Statkraft Varme."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEK 15 FRA FJERNVARMENS STÅSTED Andreas Stokke – Statkraft Varme

2 Forsyningssikkerhet Samordning av det samlete virkemiddelapparatet Effektuttaket øker

3 Bygg Nærvarme Fjernvarme Kraftsystem Mange grenser for et energisystem – hvor er det optimale grensesnittet? lokal individ småskala sentral samfunn industriell  Definisjonen av passivhus og nesten nullhus er uklar  Å sette grensen i husveggen gir ofte suboptimale løsninger  Fjernvarme er en lokal løsning som utnytter lokale ressurser  Hva som er grensen for et «optimalt» energisystem varierer! EU er ikke tydelige her («nearby»)

4 4 Tre viktige stikkord i arbeidet med TEK15

5 Det norske energisystemet  I stor grad basert på fornybare energikilder  Sårbart ved tørrår og kulde  Har vært og vil være en betydelig satsing på utbygging  Bygg er også en de av energisystemet – utviklingen i byggsektoren må tilpasses norske forhold

6 Hva er et robust energisystem?  Et system som dekker hele energibehovet og gir god forsyningssikkerhet med kraft og varme – året rundt  Et system som sikrer fleksibilitet – vannbåren varme

7 Robust betyr å ta hensyn til effekt Kilde: Vurdering av nye energiregler i TEK15, Multiconsult

8 Robust betyr energifleksible oppvarmingsløsninger  Energifleksible oppvarmingsløsninger gir:  Mulighet for utnyttelse av lokale energiressurser  Økt forsyningssikkerhet  Gir økt mulighet for å tilpasse seg fremtidens situasjoner  En stor andel av byggets energibehov bør gjøres fleksibelt  Oppvarming inkludert baderom  Tappevann  Ventilasjon  Hvitevarer?

9 Ikke mer komplisert enn i dag  Enklest mulig byggesaksbehandling  Levert/vektet levert mer komplisert enn netto

10 Netto Vektet Levert

11 «Fleksibel» netto

12  Fremhever robust bygningskropp og fleksible oppvarmingsløsninger  Enklere å finne det samfunnsøkonomiske optimale nivået i TEK  Åpner opp for større fleksibilitet i byggets utforming enn i dag:  Ramme  Ventilasjonsmengder og interne laster  Krav til tekniske systemer  Gir fleksibilitet i valg av fornybar varmeløsning – lokale og sentrale løsninger likestilles, som begge er fornybare!  Gjør byggene klare for morgendagens energiløsninger  Det er ikke noe motsetningsforhold mellom en netto-løsning i TEK og de kravene som EU setter Fleksibel netto


Laste ned ppt "TEK 15 FRA FJERNVARMENS STÅSTED Andreas Stokke – Statkraft Varme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google