Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tek 15 fra fjernvarmens ståsted

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tek 15 fra fjernvarmens ståsted"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tek 15 fra fjernvarmens ståsted
Andreas Stokke – Statkraft Varme

2 Samordning av det samlete virkemiddelapparatet
Forsyningssikkerhet Samordning av det samlete virkemiddelapparatet Effektuttaket øker

3 Mange grenser for et energisystem – hvor er det optimale grensesnittet?
Bygg Nærvarme Fjernvarme Kraftsystem lokal sentral individ samfunn småskala industriell Definisjonen av passivhus og nesten nullhus er uklar Å sette grensen i husveggen gir ofte suboptimale løsninger Fjernvarme er en lokal løsning som utnytter lokale ressurser Hva som er grensen for et «optimalt» energisystem varierer! EU er ikke tydelige her («nearby») Det er en grunn til at vindparker bygges der det blåser, at solparker bygges der det er sol etc. Tatt i betraktning Norges fornybare utgangspunkt, samt at grensen for et optimalt energisystem varierer, bør TEK kun fokusere på byggets beskaffenhet og krav til energifleksibilitet. Energisystemet utover dette for øvrig reguleres i andre ordninger

4 Tre viktige stikkord i arbeidet med TEK15
Fornybar Robust Enkel

5 Det norske energisystemet
Fornybar Det norske energisystemet I stor grad basert på fornybare energikilder Sårbart ved tørrår og kulde Har vært og vil være en betydelig satsing på utbygging Bygg er også en de av energisystemet – utviklingen i byggsektoren må tilpasses norske forhold Norge annerledes enn de fleste andre land i Europa

6 Hva er et robust energisystem?
Et system som dekker hele energibehovet og gir god forsyningssikkerhet med kraft og varme – året rundt Et system som sikrer fleksibilitet – vannbåren varme

7 Robust betyr å ta hensyn til effekt
Referere til figur som EN viste. Viktig å understreke at vi ikke er i mot individuelle løsninger, bare prinsippet om at slike løsninger skal subsidieres inn ved å kunne bygge mindre robuste bygningskropper (og dermed forsterke effektbehovet vintertid – denne effekten er ikke vist i figur) kWh som leveres den kaldeste timen er mest verd I grensesnittet «Levert energi» summeres all energi over året, uavhengig av tid og last. Man tar ikke hensyn til den nødvendige infrastrukturen som uansett må bekostes og bygges for å dekke effektbehovet Hvorfor premiere løsninger som ikke dekker effektbehovet og i tillegg erstatter tiltak som gir redusert effektbehov? Lokal produksjon er ikke gratis - noen må betale kostnadene av å garantere spisslast Kilde: Vurdering av nye energiregler i TEK15, Multiconsult

8 Robust betyr energifleksible oppvarmingsløsninger
Energifleksible oppvarmingsløsninger gir: Mulighet for utnyttelse av lokale energiressurser Økt forsyningssikkerhet Gir økt mulighet for å tilpasse seg fremtidens situasjoner En stor andel av byggets energibehov bør gjøres fleksibelt Oppvarming inkludert baderom Tappevann Ventilasjon Hvitevarer?

9 Ikke mer komplisert enn i dag
Enkel Ikke mer komplisert enn i dag Enklest mulig byggesaksbehandling Levert/vektet levert mer komplisert enn netto La markedet bestemme hva som installeres av interne løsninger. Eventuelt med drahjelp fra Enova.

10 Fornybar Enkel Robust Netto Vektet Levert

11 «Fleksibel» netto Fornybar Enkel Robust
Vi mener alt. A med fordel kunne vært utredet bedre. Det er mange forbedringsmuligheter som kan gjøres. Her presenterer kort vi en oppusset versjon av alt. A

12 Fleksibel netto Fremhever robust bygningskropp og fleksible oppvarmingsløsninger Enklere å finne det samfunnsøkonomiske optimale nivået i TEK Åpner opp for større fleksibilitet i byggets utforming enn i dag: Ramme Ventilasjonsmengder og interne laster Krav til tekniske systemer Gir fleksibilitet i valg av fornybar varmeløsning – lokale og sentrale løsninger likestilles, som begge er fornybare! Gjør byggene klare for morgendagens energiløsninger Det er ikke noe motsetningsforhold mellom en netto-løsning i TEK og de kravene som EU setter Viser til MC-rapport


Laste ned ppt "Tek 15 fra fjernvarmens ståsted"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google