Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10 Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner Nanna Sønnichsen Kayed, Vitenskapelig koordinator, Seniorforsker ved BUS Midt-Norge, NTNU Samfunnsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10 Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner Nanna Sønnichsen Kayed, Vitenskapelig koordinator, Seniorforsker ved BUS Midt-Norge, NTNU Samfunnsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 10 Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner Nanna Sønnichsen Kayed, Vitenskapelig koordinator, Seniorforsker ved BUS Midt-Norge, NTNU Samfunnsforskning AS Colourbox.com

2 Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner Hovedsamarbeidspartnere Finansiering fra o Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med bevilgning til BUS Midt-Norge o Helsedirektoratet med bevilgning til RBUP Midt- Norge o Egenandeler fra forskere ved NTNU 20 10

3 Tverrfaglighet Prosjektet er tverrfaglig og bryter med tradisjonelle grenser mellom barnevern, psykologi, barnepsykiatri og barnemedisin. Prosjektledergruppen: Professor Ann-Mari Brubakk, DMF, NTNU – barnemedisin 1. amanuensis Thomas Jozefiak, RBUP, NTNU – barnepsykiatri Forskningssjef Torill Tjelflaat, BUS, NTNU Samfunnsforskning AS – barnevern Professor/forskningssjef Lars Wichstrøm, NTNU/NTNU Samfunnsforskning AS – psykologi 20 10

4 Introduksjon Forskning fra Europa og USA viser at om lag halvparten av barn på barneverninstitusjon har psykiske lidelser og at flertallet ikke får hjelp for disse. En spørreundersøkelse fra barneverninstitusjoner i Oslo indikerte at så mye som 68% av barna hadde psykiske vansker (Kjelsberg & Nygren, 2004). Det er også godt dokumentert at mange barn som har mottatt barneverntiltak har vansker senere i livet med hensyn til utdanning og arbeid (Clausen & Kristofersen, 2008) Bilder hentet fra Adressa.no

5 Målsetting Å få kunnskap om barn og unge i aldersgruppen 12 – 23 år som bor på barneverninstitusjon med fokus på psykisk helse og psykososial tilpasning Å få kunnskap om barna og ungdommenes behov for og bruk av helsetjenester for psykiske helseplager Å identifisere forhold ved institusjonen som kan ha betydning for barna og ungdommenes helse, tilpasning og utvikling Bilder hentet fra Adressa.no

6 Design 500 barn og unge mellom 12 og 23 år som bor i barneverninstitusjoner intervjues/testes/besvarer spørreskjemaer Institusjonsledere, hovedkontakter og lærere besvarer spørreskjemaer - hovedkontakter intervjues også Det vil bli koblinger mot ulike registerdata

7 Gjennomføring Prosjektet gjennomføres i perioden 2010 – 2014. Datainnsamling vil foregå i 2011-2013. Forskningsassistentene vil oppsøke institusjonene og intervjue/teste barna og ungdommene der de bor. Assistentene har gjennomgått omfattende opplæring og trening.

8 Forhold som skal undersøkes Oppveksthistorie Skole og yrkesliv Mental helse Psykososial fungering og tilpasning Helsehjelp Beskyttelsesfaktorer Institusjonelle påvirkere

9 Spørreskjema/tester til barn og unge VerktøyOmrådeInformant CAPAGenerelt barnepsykiatrisk intervju Ungdom CANTABeclipseNevropsykologiUngdom WASIEvnetestUngdom Tilleggsintervju til ungdommen Omsorg/skole/behandlingUngdom Spørreskjema SDQEmosjonell/atferdsproblemerUngdom SPPASelvbildeUngdom DERSEmosjonsreguleringUngdom KINDLLivskvalitetUngdom SSQSosial støtteUngdom SSRSSosial fungeringUngdom COPESInstitusjonsmiljøUngdom

10 Spørreskjema/tester til institusjonen VerktøyOmrådeInformant Spørreskjema om institusjonen Objektiv informasjonInstitusjon ved leder COPESInstitusjonsmiljøInstitusjon ved leder Intervju om ungdommenADHD/tilknytningsforstyrrelse/ Asperger Institusjon ved hovedkontakt Spørreskjema CBCLPsykisk helseInstitusjonen ved hovedkontakt KINDL for voksneLivskvalitetInstitusjonen ved hovedkontakt

11 Spørreskjema/tester til skolen VerktøyOmrådeInformant Spørreskjema TRFPsykisk helseLærer SSRS/Sosial Mestring Sosiale ferdigheterLærer Psykososiale vansker Lærer TSRILærer/elev relasjonLærer

12 Prosjektet følger forskningsetiske retningslinjer, og prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Regler for taushetsplikt, anonymitet og samtykke vil til en hver tid bli fulgt. Det kan bli avdekket et udekket hjelpebehov knyttet til psykisk helse hos noen av informantene, og også behov for akutt bistand. Det er opprettet en beredskapsordning for å ivareta slike tilfeller. Etikk

13 Frafallsanalyse Individuelt frafall Risiko for at ledere ved institusjonene velger bort barn/unge som er dårlig fungerende. Institusjonelt frafall Risiko for at ledere ved institusjoner som har store utfordringer takker nei til å delta. For å unngå en skjevfordeling i utvalget har REK gitt oss lov til å gjennomføre en frafallsanalyse. Analysen skal være anonym og innhente informasjon om de barna/ungdommene som ikke blir med i undersøkelsen.

14 Status per i dag Det ble i vinter gjennomført en pilotstudie. Nødvendige justeringer ble gjennomført i etterkant. I mai begynte assistentene å samle inn data. De skal reise til institusjoner over hele Norge de neste to årene. Data vil bli analysert og formidlet fra et forskerteam ved NTNU/NTNU Samfunnsforskning AS http://institusjon.samforsk.no

15 Medarbeidere i prosjektet Prosjektledergruppe: Professor Ann-Mari Brubakk, NTNU 1. amanuensis Thomas Jozefiak, NTNU Seniorforsker Torill Tjelflaat, NTNU Samfunnsforskning Professor Lars Wichstrøm, NTNU Samfunnsforskning/NTNU Vitenskapelig koordinator: Seniorforsker Nanna S. Kayed, NTNU Samfunnsforskning Forskergruppe: 1. amanuensis May Britt Drugli, NTNU Seniorforsker Jim Lurie, NTNU Samfunnsforskning Klinisk psykolog Tormod Rimehaug, BUP Levanger/NTNU Klinisk psykolog Anne Kristine Wormdal, BUP Orkdal/NTNU Forskningsassistenter: Simona Georgescu, NTNU Ingvild Lange, NTNU Helene Holme, NTNU

16 Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon: BUS Midt-Norge bus@samfunn.ntnu.no RBUP Midt-Norge rbup@medisin.ntnu.no


Laste ned ppt "10 Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner Nanna Sønnichsen Kayed, Vitenskapelig koordinator, Seniorforsker ved BUS Midt-Norge, NTNU Samfunnsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google