Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPS – offentlig privat samarbeid Rolv Rynning Hanssen Omstillingskontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPS – offentlig privat samarbeid Rolv Rynning Hanssen Omstillingskontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 OPS – offentlig privat samarbeid Rolv Rynning Hanssen Omstillingskontoret

3

4 Et nytt språk Nye lokkende navn Tenke positivt FRITT brukervalg Offentlig privat SAMARBEID PROFESJONELLE styrer Kamp om hodet til folk

5 Hovedformål Fellesnevneren: –Føre stadig større deler av offentlig virksomhet over til private aktører, dvs å føre skattepenger over til det private næringsliv –Sier ikke at det handler om å skaffe seg fortjeneste på områder som tidligere var nonprofit drevet –Ingen veldedighet fra de private

6 Pressmiddel Ingen kommuner sier de har god råd Stadig flere kommuner svartelista, omkring en tredjedel av kommunene Politikere er villige til å prøve nytt i ren desperasjon

7 Finansieringshjelp OPS (Offentlig Privat Samarbeid) Finansieringshjelp til slunkne kommunekasser Særlig investeringer i bygg, skoler, sjukehjem, rådhus mv Sml med privatpersoner som tar opp dyre forbrukslån for å investere

8 Eksempel Asker og Røyken Bygge Norges største sykehjem, Bråset Selvaag Omsorg AS sto for bygging Leieavtale i 20 år Deretter hadde kommunen rett til å kjøpe sykehjemmet til fastsatt pris Leiekostnader justeres med 2,5% pr år

9

10 Forutsigbarhet Stor forutsigbarhet for entreprenøren Lange leiekontrakter meget lønnsomme Kommunen kan ikke gå konkurs dvs firmaet har garantert inntekt i 20 år

11 Skepsis Skepsisen økte etter hvert Rådmannen gikk gjennom saken og foreslo en annen løsning

12 Enorm prisforskjell Dersom kommunen selv eide bygget og brukte den årlige leiesummen til å nedbetale et lån kommunen selv tok opp, var situasjonen om 20 år: Restgjeld 95 millioner kroner Kontraktsfesta kjøpesum på 210 millioner

13 115 millioner Dvs: samme som å avsette 40 millioner kroner til forrentning i dag!

14

15

16 Bankene Ikke bare Selvaag Omsorg AS som skulle ha fortjeneste Bankene sørget for en høyere utlånsrente da det var et privat firma som sto som låntaker Kommunen har alltid betydelig lavere rente – ingen konkurstrussel Banken får en ekstrafortjeneste

17 Forutseende Asker Asker hadde fått inn en bestemmelse i OPS- avtalen om at kommunen kunne overta bygget før det var ferdigstilt og overtatt. Kommunestyret fattet slik vedtak Men kommunen måtte likevel kompensere Selvaag med 13 mill for å komme ut (dette var inkludert i regneeksemplet foran)

18 Dårlig råd Røken hadde ikke råd til å kjøpe ut Selvaag Asker kjøpte hele sykehjemmet og leide ut til Røyken Merkostnader førte til at sentrumsnære sykehjem ble nedlagt og beboerne flyttet (ut av kommunen) til Bråset Askers eldre flyttes ut av kommunen pga OPS-eventyret

19 Hva ligger det penger i? 1. Selve byggingen av bygget 2. Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale 3. Langsiktig leieavtale 4. Overpris ved salg til kommunen etter lang leietid 5. Overpris på rente (fortjeneste banken)

20

21 Kortsynte politikere Politikere tenker ikke på lang sikt Horisont på 4 år – valgperioden Hovedfokus er kommende budsjett Skyve problemene over til neste generasjon Velte betydelige kostnader over på de neste 4-5 kommunestyrene

22 Demokrati? Er det demokrati å binde opp våre barn? Hva om politikerne ønsker å gripe inn og regulere den løpende tjenesteproduksjonen? Unngå alle anbudsrunder underveis, det er jo snakk om ev. ombygging av leide bygg

23 NHO Horisont 1/2003 skriver Arnhild Dordi Gjønnes: –OPS-prosjekter åpner markeder av betydlig størrelse for en entreprenør. OPS-prosjekter sikrer også en stabil etterspørsel på meget lang sikt i en bransje kjennetegnet med hy konjunkturfølsomhet Er NHO plutselig mot konkurranse?

24 Oslo - Midtåsen Les Fagbladets føljetong om gavepakken på 100 millioner til et par millionærer. Kommunerevisjonen gransker avtalen: –Leiekostnaden for Midtåsen er mer enn det dobbelte av Ammerudlunden… og ved den gunstigste beregningsmåten for Midtåsen er leiekostnaden ved Midtåsen 73% høyere pr plass pr år Korrupsjon?

25 På alle sider av bordet KPMG –Morten Meyer, moderniseringsminister –Veileder for bruk av OPS –Rapport om hvordan OPS har fungert i Storbritannia –Rådgiver, revisor mv for firma som ønsker seg inn i OPS Hva er korrupsjon?

26 Økende bruk Store prosjekt - E39 i Møre- og Romsdal: 1,5 milliarder Må kjenne konsekvensene av bruken Alle partier foreslår Store kostnader til konsulenter KPMGs rolle

27 Flere eksempler Dyrt med privat I Akershus ønsket fylkesrådmannens kontor å finne ut hva som var mest lønnsomt ved utbyggingen av to videregående skoler - offentlig eller privat utbygging og byggvedlikehold. De to skolene, i Follo og på Nedre Romerike, er fremdeles på planleggingsstadiet, men konklusjonen i forhold til hvem som skal bygge ut er klar. De private løsningene viste seg på sikt å være for mye dyrere enn de offentlige. 14 millioner i forskjell – Alle regnestykker vi gjorde viste at det nesten alltid lønte seg på lang sikt for det offentlige å bygge og eie på egen hånd, sier Knut Thiblin, økonomisjef i Akershus fylkeskommune

28

29

30 EU-inspirert OPS-prosjekter har fått stor utbredelse i Europa på grunn av kriteriene i EUs Maastricht-traktat. Traktaten slår fast at landenes gjeld ikke må overstige 60 prosent av bruttonasjonalproduktet. OPS er en måte å kamuflere gjeld på. I stedet for å ta opp ett lån, betaler man årlige vederlag over mange år.

31 Kommunekreditt: – OPS er svært dyrt i forhold til alternativene. Bakgrunnen er at private selskaper skyter inn en egenkapital der selskapet forventer en høy avkastning. I hvert fall kan en forvente at avkastningen må ligge 3-4 prosent over et banklån. Over 20 år blir dette mye penger. Vi kan i hvert fall regne med at det offentlige kunne fått 50 prosent mer vei eller skole ved å la være å bruke OPS, sier administrerende direktør Bjarne Jensen.

32 Les Fagbladets artikkelserie om OPS - og særlig om alle rundene omkring Midtåsen sykehjem i Oslo www.fagbladet.no

33 Engelske eksempel www.world-psi.org http://www.unison.org.uk/ resources/docs_list.asp?k=PFI

34

35 Det handler om vårt forhold til framtidige generasjoner – skal vi la dem betale for dårlig kommuneøkonomi og høyrepolitikk i 2004? Det handler om vårt forhold til framtidige generasjoner – skal vi la dem betale for dårlig kommuneøkonomi og høyrepolitikk i 2004?

36 Graden av konkurranseutsetting i prosent av landenes totale offentlige utgifter Kilde: SBL

37 Det nytter Plansjen foran sier at det nytter Fagforbundet (og NKF) har hatt 10 år med kampen mot konkurranseutsetting som det viktigste. Forskjellen fra Sverige – hvor man mangler et slikt forbund Fagforbundet har satt dagsorden og er blitt anbudsforkjempernes verste motstander

38


Laste ned ppt "OPS – offentlig privat samarbeid Rolv Rynning Hanssen Omstillingskontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google