Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidet mot privatisering Holdt første gang Fagforbundet Halden 13.04.2004 Rolv Rynning Hanssen Omstillingsenheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidet mot privatisering Holdt første gang Fagforbundet Halden 13.04.2004 Rolv Rynning Hanssen Omstillingsenheten."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeidet mot privatisering Holdt første gang Fagforbundet Halden 13.04.2004 Rolv Rynning Hanssen Omstillingsenheten

3 Disposisjon Hva er privatisering Hva er konkurranseutsetting Er det noen sammenheng Konkurranse på hva Arbeidsmiljø Lønn og arbeidsvilkår Hvem ønsker konkurranse Strategier

4 Seinere på kurset Selskapsformer i kommunene Modellkommunemetodikken Å være representant i et prosjekt/arbeidsgruppe Virksomhetsoverdragelse Hva ønsker dere??

5 Hvorfor offentlig sektor Noe er for viktig å overlate til markedet Sikre folk gode tjenester Behov styrer framfor fortjeneste Politisk ønske om en bestemt utvikling Derfor skjermes deler av tjenesteproduksjonen

6 Privatisering Når private overtar tjenesteproduksjonen og samtidig ansvaret for at tjenesten tilbys, og samtidig bestemmer pris og hvem som skal tilbys tjenesten til hvilke vilkår. Fra de som ønsker konkurranse understrekes forskjellen på privatisering og konkurranseutsetting

7 Konkurranseutsetting Er privatisering av selve produksjonen av tjenestene Det offentlige har fremdeles ansvar for å finansiere og tildele tjenestene Mulighet til profitt helt uten ansvar for å oppprettholde tjenestene, jfr Nor og Vindern sykehjem i Oslo

8 Sammenhengen Konkurranseutsetting krever dobbelt kompetanse, både hos bestiller og utfører. Sløsing med ressurser Oppkjøp av restkompetansen i kommunene De som snakker høyest om konkurranse ønsker den ikke når de behersker et område Uten kunnskap og engasjement i kommunen, kan hele tjenesten privatiseres

9 Språk er makt Hva betyr anbud –Du er for dårlig –Du er for dyr Profesjonelle styrer –Kan fag eller økonomi jus

10 Anbud på hva? Anbud på kostnadene, ikke kvalitet og erfaring Hva karakteriserer kommunesektoren: –Arbeidsintensive virksomheter –Omsorg og nærhet er viktige kvalitetsfaktorer –Personalkostnadene store og kan ikke effektiviseres særlig med maskiner.

11 Konkurranse Omstilling Kontroll Anbud Profitt Pris på tjenesten Pris

12 Profitt Pris på tjenesten Pris Glemt? I kommunen

13 Offentlig Privat Lav pris Høy pris Attraktivt for anbud Prisen på arbeidskraft

14 Hva inngår i prisen på arbeidskrafta Timelønn Arbeidstid Ubekvemstillegg, størrelse og tidsrom Permisjonsrettigheter Pensjon Arbeidsmiljø (tempo)

15 Pensjon Særlig viktig forskjell Tenk også på uførepensjonen, viktig for yrker hvor folk blir utslitt uten å få yrkesskade- erstatning Ingen private har like god ordning for arbeidere Fagforbundet står i spissen for å forsvare ordningene jfr. KLP- saken

16 Valg av arbeidsgiverorganisasjon Strategi er å skille ut i aksjeselskap Deretter skifter man arbeidsgivertilknytning Dermed får et nytt avtaleverk som gjelder Inn i NHO: –Hovedavtalen LO-NHO

17 Arbeidsgiverorganisasjon = valg av tariffavtale Hovedavtalen §3.7 Finnes det annen tariffavtale i området? Naturlig for bedriften… Eventuelt overgangsforhandlinger dersom det er forskjell i lønns- og arbeidsvilkår Regel som gir mulighet for tariffdumping BundetBundet

18 Utrygghet satt i system «Det verste er usikkerheten» Hvordan utvikle gode bedriftskulturer? Rammer dem med lavest utdanning Sosial dumping gjennom tariff-hopping

19

20 Graden av konkurranseutsetting i prosent av landenes totale offentlige utgifter Kilde: SBL

21 Det nytter Plansjen foran sier at det nytter Fagforbundet (og NKF) har hatt 10 år med kampen mot konkurranseutsetting som det viktigste. Forskjellen fra Sverige – hvor man mangler et slikt forbund Fagforbundet har satt dagsorden og er blitt anbudsforkjempernes verste motstander

22 Valg av anbud binder Klassisk eksempel: Nes kommune Valgt anbudskonkurranse om renovasjon Akseptert tilbud fra lokalt firma Lavere tilbud fra Norsk Gjenvinning Forskjell 21.000 kr over 7 år. Total anbuds-sum var 20 millioner kroner Dvs. 3.000 kr pr år, eller ca 1 o / oo Nes kommune tapte i retten

23 Ordføreren Aftenposten 19.6.97: –Resultatet er at kommunens knapt 16.000 innbyggere og 6.000 husholdninger vil få et dårligere renovasjonstilbud. Ikke minst gjelder det kommunens mange gamle”

24 Dyr lokalpolitikk Norsk Gjenvinning fikk erstatning for tapt profitt: –2 millioner kroner –For en prisforskjell på 21.000 kroner Eksempel på at lokaldemokrati taper Eksempel på hvordan EU tilrettelegger slik at storselskapene kan hente profitt ut fra distriktene

25 De multinasjonale vinner Store selskap med stor kapitalbase vinner NG betjener 1,2 mill innbyggere i 70 kommuner, dvs. 27% av innbyggerne NG kjøpt av CGEA-Onyx i 1990 CGEA-Onyx har 71.000 ansatte i 48 land Igjen en del av Veolia med 302.000 ansatte og 30 milliarder € i omsetning

26

27 Strategisk posisjon Avfall vil i ulike former vil øke i mengde Ikke et problem, men en ressurs Koble sammen med energiproduksjon Viktig råvarekilde i framtida Strategisk for multi- nasjonale selskap å ha kontroll med ressursen

28 Anbud og storkapital Legger til rette for at de største kapitalistene skal kunne hente ut profitt av tidligere offentlige tjenester. På lang sikt dyrere, særlig klart innen vann Fagforbundet møter den samme kapitalisten i forskjellige utgaver, jfr. Transport, VAR, renovasjon, energi osv.

29 Strategi Hindre anbud Forberede oss gjennom omstillingstiltak slik at det er liten grunn til konkurranse Aktive på forhånd – kunnskapen sitter hos de ansatte Dersom anbud allikevel vedtas, få med det viktigste i anbudspapirene Internt bud må vurderes

30 Strategi Virksomhetsoverdragelse? Retten til å bli igjen i kommunene –Jfr Miljøtransportsaka Synliggjøring av kostnader og profitt Synliggjøring av konsekvenser for innbyggerne Påvirkningsmulighet – valg kontra lukka styrerom

31 Fagforeninga avgjør I stor grad vil fagforeningas styrke avgjøre hvor godt det går med de ansatte, uansett om anbud tas i bruk eller ikke Verving – helst 100% Dra alle medlemmene med, diskuter og lag planer Forskjellige forsvarsverk Ja til omstilling – ta initiativ

32

33 Omstillingsenheten 5,5 årsverk Hovedfokus på å bistå fagforeningene Utarbeidet hefte om kokurranseutsetting Daglig råd til fagforeninger og tillitsvalgte Jobbe med alternativer, for eksempel modellkommunene Internettsidene med ressursbank

34 Bruk oss Vi kan være et godt tillegg til resten av for bundets apparat Vi kan gi kontakter med folk som har vært i samme situasjon www.fagforbundet.no/omstilling

35 Ressursgruppe Består av mer enn 60 personer Tillitsvalgte, økonomi, jus, omstilling, anbud med mer Folk som vil gjøre en jobb for fagforbundet

36 Omstillingsenheten Anne-Grethe Krog, leder Oddvar Øverbømoen Dag Christiansen Rolv Rynning Hanssen Bjørn Kr Rudaa Lillian Larsen, tlf 23 06 26 44

37 Hvordan hadde Norge sett ut uten Fagforbundet? BLÅTT OG PRIVATISERT

38

39

40

41


Laste ned ppt "Arbeidet mot privatisering Holdt første gang Fagforbundet Halden 13.04.2004 Rolv Rynning Hanssen Omstillingsenheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google