Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mekaniseringsøkonomi Kolbjørn Eriksen Nov 2015. Kostnadsbildet generelt – momenter fra NILF Notat 2013 Stor variasjon i lønnsomhet Mekaniseringskostnader.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mekaniseringsøkonomi Kolbjørn Eriksen Nov 2015. Kostnadsbildet generelt – momenter fra NILF Notat 2013 Stor variasjon i lønnsomhet Mekaniseringskostnader."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mekaniseringsøkonomi Kolbjørn Eriksen Nov 2015

2 Kostnadsbildet generelt – momenter fra NILF Notat 2013 Stor variasjon i lønnsomhet Mekaniseringskostnader utgjør en stor andel av de samlede kostnader Mekaniseringskostnader varierer sterkt, mlm 0,46 -6,70 kr/FEm på deltakende melkeproduksjonsbruk «Ingen»/ helt marginal forskjell i mekaniseringskostnader mellom store og små bruk Gjennomsnittlig mekaniseringskostnad på 2,66 kr/FEm i Nord Norge, mot 2,05 kr/FEm i resten av Norge Mekaniseringskostnadene har økt med 42 % på 5 år i Norge, og 36% i Nord-Norge Kalkulert midlere selvkostnad i grovforproduksjon overstiger kraftforkostnaden med ca 90 øre pr Fem, 4,31 kr/FEm mot 3,43 kr/FEm

3 Finansiering Egenfinansiering Oppsparte midler/ kontanter Verdi av innbytte, f.eks gammeltraktoren Banklån Husk at driftskreditt skal brukes kortsiktig Lån Annuitetslån – Serielån Rentenivå Tid Lånebeløp Leasing Dyr form for lån – egentlig leie Ofte på 3-5 år Ved høy skatt - skattefradrag Lånekalkulator på nett !

4 Likviditetskalkyler Likviditet = Evne til å betale daglige økonomiske forpliktelser Likviditetskalkyler brukes til å kalkulere om man har evne til å gjøre opp for seg fortløpende – om å klare «neste forfall» => Innbetalinger – utbetalinger = likviditet Hvordan vil du som bonde gi råd til andre bønder med likviditetsutfordringer ?

5 Differansekalkyler Kalkyler som søker å få fram differanser mellom alternativer – for å kunne gjøre gode og riktige beslutninger Eie eller leie ? Stor eller liten traktor ? Brukt eller nytt ? Skifte nå eller seinere ? Utfordringer ved slike kalkyler: Restverdi Rentenivå Riktig nivå på forsikring Riktig nivå på vedlikeholdskostnader Riktig nivå på drivstoffbruk Eventuell effekt av rett-tidskostnader – verdi av å få gjort arbeidet rettidig Eventuell verdi av egen arbeidstid / leid arbeid Lagerkostnad

6 Om kapasitetssprang og tilpasninger 1 Utfordring å sikre optimalisert mekaniseringstil- pasning – hva blir riktig tilpasning under ulike produksjonsforutsetninger - om å holde enhetskostnadene lave/ redusere disse ved større produksjonsomfang? Eks 1 : 15-30-60-200 melkekyr Eks 2: 100 -300-600-1500-2000 dekar med grovfor

7 Om kapasitetssprang og tilpasninger 2 Bondeutsagn = «Jeg vet at det er en svindyr mekanisering, men noe annet alternativ finnes ikke!» Ditt synspunkt ?


Laste ned ppt "Mekaniseringsøkonomi Kolbjørn Eriksen Nov 2015. Kostnadsbildet generelt – momenter fra NILF Notat 2013 Stor variasjon i lønnsomhet Mekaniseringskostnader."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google