Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte på Mære 16/ Av Nils T. Bjørke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte på Mære 16/ Av Nils T. Bjørke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte på Mære 16/12-2009 Av Nils T. Bjørke
Arealtilskudd Møte på Mære 16/ Av Nils T. Bjørke

2 Arealutvikling fylker 2002-2007

3 Arbeidsgruppe arealtilskudd
”Partene er enige om at det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå innretningen på og effektene av arealtilskuddene for grovfôr og korn. Elementer som skal vurderes er bl.a. strukturelle elementer og forholdet til driftsfellesskap, arealbruk, kantsoner og miljø. Nærmere mandat for arbeidet fastsettes av avtalepartene.”

4 Arbeidsgruppe arealtilskudd, forts.
Arbeidsgruppe arealtilskudd, forts. Ønsker å kompensere for småskalaulemper Er det strukturulemper med grovfôrproduksjonen etter antall dekar foretaket har? Små bruk kan leie inn effektive maskinentrepenører Treffer en godt nok med dagens innretning? Kan en bruke de nye digitale kartene til å innrette tilskuddene annerledes? Kantsonetillegg, omkrets Arrondering? Skifter? Helningsgrad? Høyde over havet?

5 Debatt Nationen: Passive bønder høster tilskudd på areal de eier som andre driver.
Er stor lønnsomhet i dette (særlig sone 5) fordi: Får ca 400 kr/daa skattefritt. Konkurrerer ut aktiv bonde som trenger mer enn 200 dekar grovfôrareal, som får ca 240 kr/daa som skal beskattes. ca foretak med grovfôrbasert husdyrproduksjon Ca foretak som kun har grovfôr for salg.

6 Mulige tiltak Flate ut arealtilskudd grovfôr. Ta bort grensa på 200 dekar. Fylle på med friske midler: Behov: ca 155 mill. kr Ingen taper, noen vinner, og noen vinner mye Omfordele innenfor 0-sum spill. Sone 4: - 13 kr/daa daa, + 36 kr/daa >200 daa. Ny sats 86 kr/daa for alt grovfôrareal Sone 5: - 29 kr/daa daa, +129 kr/daa >200 daa. Ny sats 179 kr/daa for alt grovfôrareal

7 Mulige tiltak, forts Omfordeling: Endre jordbruksfradraget
Sone 4: Alle under 272 daa taper. Maks tap kr/foretak Sone 5: Alle under 245 daa taper. Maks tap kr/foretak Endre jordbruksfradraget I dag: 100 % fradrag for næringsinntekt mellom kr Mulig tiltak: Ikke fradrag før en passerer f.eks kr i næringsinntekt. Da fradrag som i dag. Foretak med kun grovfôr må være mva reg for å være berettiget tilskudd Øke omsetningsgrensa på kr for å være berettiget tilskudd.

8 Utflating sone 5. 0 –sum. Gjennomsnittsats

9 Satser for arealtilskudd sone 4 Trøndelag
Grovfôr 0-200 daa: 99 kr/daa >200 daa: 50 kr/daa Korn: 0-800 daa: 247 kr/daa >800 daa: 232 kr/daa Kulturlandskapstilskudd alt arealt: 191 kr/daa

10 Hvorfor er arealtilskuddet for korn høyere enn for grovfôr i sone 4?
T.o.m Distriktstilskudd korn på 39 øre/kg. Ble gjort om til arealtilskudd i 1992. Arealtilskuddet økte fra 40 kr/daa til 212 kr/daa Kompensert for nedgang i kornpris (Øyangen): 1990 Bygg 2,89 kr/kg i gjennomsnittspris 2005 Bygg 1,73 kr/kg 2009 Bygg 2,10 kr/kg

11 Korn på bekostning av grovfôr, et trøndelagsfenomen?
Nord-Trøndelag fra 2000 til 2008: Kornareal: + 3,2 % Grovfôrareal: - 1,9 % Kornfylker på Østlandet fra 2000 til 2008 Kornareal: - 5,8 % Grovfôrareal: + 8,5 % Landet minus Trøndelag fra 2000 til 2008 Kornareal: - 5,9 % Grovfôrareal: + 0,9 % Helt annen arealutvikling i Trøndelag

12 Er lønnsomheten i kornproduksjonen i Trøndelag for god i forh. til melk?
Kilde: Driftsgranskingene i Jord og Skogbruk


Laste ned ppt "Møte på Mære 16/ Av Nils T. Bjørke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google