Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen dagligdagse økonomiske greier – til ettertanke Innlegg ved Fagmøter 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen dagligdagse økonomiske greier – til ettertanke Innlegg ved Fagmøter 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen dagligdagse økonomiske greier – til ettertanke Innlegg ved Fagmøter 2013

2 Økonomi – hva er det ? (1) Vi tar en liten prat om dette ordet……

3 Økonomi – hva er det ? (2)  Økonomi – En enhet av en viss størrelse hvor det foregår produksjon og fordeling.  Adjektivet økonomisk beskriver en person, en husholdning eller en bedrift som bruker sine ressurser effektivt.  I dagligtale kan det være at man med begrepet økonomi tenker på alt som knytter seg til inn- tektsnivå, likviditet og konkurranse mellom ulike anvendelser av pengene.

4 Budsjett og regnskap (1) • Budsjett – En økonomisk plan. • Mange ulike varianter: – Årsbudsjett – Likviditetsbudsjett – Kvartalsbudsjett – Investeringsbudsjett – Delkalkyler ……………..

5 Budsjett og regnskap (2) • Regnskap – En økonomisk oversikt – etter aktivitet • Regnskapsplikt i landbruket (Siden 1954) – Lovverk – Forskrifter – Kontroll og kvalitetsordninger • Hva er formålet med regnskapet -Skattemessige formål -Driftsmessige formål

6 Roller og økonomi Er det slik at: – Mannen arbeider i gårdsdriften – Kona steller hus og barn, og kanskje har arbeid utenom garden – Inger bryr seg verken om budsjett eller regnskap, verken de store eller små økonomiske utfordringer Eller….? Hvordan ønsker man at dette skal være ?

7 Noen nyttige regnskapsbegreper Vi hopper over debet og kredit, og stopper ved: – Bilag – Kassakladd Gårdbrukerens oppgave – Dagbok – Reskontrobok – Hovedbok Regnskapskontorets oppgave – Statusbok – Utdragsskjema

8 Noen normale sammenhenger - Resultatregnskap

9 Noen normale sammenhenger - Balanseregnskap Eiendeler / Aktiva Anleggsmidler3.000.000 Omløpsmidler1.200.000 Sum Aktiva4.200.000 Egenkapital og Gjeld/ Passiva Kortsiktig gjeld800.000 Langsiktig gjeld2.000.000 Egenkapital1.400.000 Sum Passiva4.200.000

10 Lønnsomhetsmål Produksjonsinntekt ( Ink tilskudd)2.000.000 - Variable kostnader800.000 = Dekningsbidrag1.200.000 -Faste kostnader500.000 = Driftsoverskudd700.000 - Rentekrav200.000 = Familiens arbeidsfortjeneste500.000 + Lønninger til leid hjelp200.000 = Lønnsevne i alt300.000 : Antall timer2600 = Lønnsevne pr time115 kr

11 Likviditet • «Å ha penger når en trenger det» • Eller; «En bedrifts evne til å dekke sin betalings- forpliktelse etter hvert som disse forfaller. • Å sette opp likviditetsbudsjett kan være nyttig; for å ha kontroll med inn- og utbetalinger gjennom året (eller en annen tidsperiode) • Kan ellers måles med å se på tilstand og utvikling av likviditetsgrader. • Likviditetsgrad 1 => Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld bør være over 2

12 Noen alarmklokker ift likviditet • Opphopning av ubetalte fakturaer på kjøleskapet • Rammen på driftskreditten er i ferd med å sprenges. • Og husk at likviditet og lønnsomhet henger sammen. – Dårlig lønnsomhet forverrer likviditeten – Dårlig likviditet forhindrer positiv lønnsomhetsutvikling

13 Disponibelt til privat – en sammenheng Overskudd Jordbruk600.000 Overskudd Skogbruk30.000 Overskudd Bierverv60.000 + Renteinntekter30.000 - Renteutgifter og kår50.000 = Nettoinntekt670.000 - Skatt200.000 = Netto etter skatt470.000 + Avskrivninger50.000 - Avdrag150.000 = Disponibelt370.000 - Investeringer finansiert ved egenkapital200.000 = Disponibelt til privat forbruk / investering170.000

14 Har du noen gode råd, som du vil dele med andre, om hvordan gårdsøkonomien og privatøkonomien kan sikres ?


Laste ned ppt "Noen dagligdagse økonomiske greier – til ettertanke Innlegg ved Fagmøter 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google