Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Livportalen Personkunder og ansattrepresentanter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Livportalen Personkunder og ansattrepresentanter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Livportalen Personkunder og ansattrepresentanter

2 2 Hva er Livportalen l Nettbasert løsning l Selvbetjening for sluttkunder; både personkunder og representanter for bedrifter l Se og endre egne avtaler (Innskuddsbasert tjenestepensjon og Unit Link) l Nettbankkunder får direkte tilgang til Livportalen l Bedrifter og ”fremmede” forsikringskunder kan logge seg direkte på portalen

3 3 Gevinster for kunder og distributører Forenklet prosess for tilgang og navigering til nettløsningene Forenkler etableringsprosess for brukerne; ingen krav til etablering av nettbankavtale Spesielt for ansatte i bedrifter som tegner Innskuddsbasert tjenestepensjon i SB1 er det i enkelte områder lav andel SB1 kunder Når produktene er solgt gjennom eksterne distributører som Sparebanken Vest, Sparebanken Pluss eller megler er det ikke naturlig å kreve etablering av bankforhold/dummy konto i en SB1 bank Logisk skille ved pålogging for bedrift og ansatt Dagens Nettbank "classic" benyttes både som PM og BM grensesnitt selv om den opprinnelig er tenkt som et PM grensesnitt Kunder av SpareBank1 Livs- og Fondsforsikring gjennom eksterne distributører får tilgang til et grensesnitt som ikke er knyttet til SpareBank1 bankene

4 4 Videreutvikling av produkter og tjenester Nettbanken har bare to til tre oppdateringer per år. Dette begrenser muligheten til å endre funksjonalitet i nettløsning og egenskaper ved produkter (eksempelvis fondsutvalg) Økt funksjonalitet i forhold til de løsningene som ligger i Nettbank "classic", blant annet: Fakturagrunnlag på nett for bedrifter med Innskuddsbasert tjenestepensjon Fondbytte for Unit Link produktene Effektviseringsgevinster som følge av økt integrasjon mot underliggende fagsystemer Færre manuelle prosesser da funksjoner integreres direkte i fagsystem Fondbytte for Unit Link produktene vil utføres direkte i nettløsningen Gevinster for kunder og distributører

5 5 Innhold i veiledningen l Unit Link –Innlogging for personkunde –Oversikt over avtaler –Endring av investeringsprofil l Innskuddspensjon –Personkunder: Innlogging for personkunde Oversikt over avtaler Endring av investeringsprofil –Administrasjon for bedrifter Innlogging for bedriftens representanter Oversikt over avtaler Administrasjon av avtaler

6 6 Unit Link l Innlogging for personkunde l Oversikt over avtaler l Endring av investeringsprofil

7 7 Åpningsside Denne siden du finner på adresse www.liv.sparebank1.no. Her får du tilgang til generell informasjon om livsforsikringsproduktene, og du får mulighet til å logge deg inn i livportalenwww.liv.sparebank1.no Åpningsside

8 8 Innlogging Her angir du om du har BankID eller om du skal logge deg inn med brukenavn og passord. Innlogging

9 9 Etter innlogging Når du har logget deg inn kommer du til velkomst- siden hvor du kan velge å se på dine individuelle avtaler eller den avtale du har gjennom arbeidsgiver. Valg av produkt

10 10 Unit Link / Fondskonto Hvis du velger Unit Link / Fondskonto får du en oversikt over dine avtaler. Velg avtale Hvis du klikker på avtale- nummeret kan du se flere detaljer og gjøre endringer. Avtaleoversikt

11 11 Endring av investerings- portefølje Hvis du ”ruller” nedover på siden får du frem en ”Bytt fond”- knapp. Se investeringsportefølje

12 12 Endring av investerings- portefølje Trykk på denne knappen for å starte fondbytte- prosessen Endring av portefølje

13 13 Fremdrift På denne og de neste sidene kan du se hvor langt i fondbytte- prosessen du har kommet Beholdning / Fremtidige innbetalinger Her ser du dagens beholdning samt hvordan fremtidige innbetalinger vil bli investert. Endring av investerings- portefølje Velg investerings- portefølje eller enkeltfond Veiviser for fondsbytte

14 14 Fremdrift På denne og de neste sidene kan du se hvor langt i fondbytte- prosessen du har kommet Velg portefølje Velg mellom våre fire investerings- porteføljer før du går videre til neste steg. Veiviser for fondsbytte

15 15 Ny portefølje Når du krysser av for valget ditt får du umiddelbart se ny fonds- sammensetning. Veiviser for fondsbytte

16 16 Fremdrift På denne og de neste sidene kan du se hvor langt i fondbytte- prosessen du har kommet Bekreftelse Etter at du har valgt ny investerings- porteføljer må du bekrefte at du er inneforstått med konsekvensene av endringene. Veiviser for fondsbytte

17 17 Bekreftelse Kryss av for at du er inneforstått med konsekvensene av endringene og velg ”Neste steg”. Veiviser for fondsbytte

18 18 Fremdrift På denne og de neste sidene kan du se hvor langt i fondbytte- prosessen du har kommet Bekreftelse Nå må du bekrefte sammen- setningen av den nye investerings- porteføljen. Veiviser for fondsbytte

19 19 Veiviser for fondsbytte Endrings- bekreftelse På denne siden får du en bekreftelse på at endringene er utført. Kvittering Hvis du vil ha en midlertidig kvittering som du kan skrive ut trykker du på denne knappen.

20 20 Kvittering

21 21 l Personkunder: –Innlogging for personkunde –Oversikt over avtaler –Endring av investeringsprofil l Administrasjon for bedrifter –Innlogging for bedriftens representanter –Oversikt over avtaler –Administrasjon av avtaler Innskuddspensjon

22 22 Åpningsside Denne siden du finner på adresse www.liv.sparebank1.no. Her får du tilgang til generell informasjon om livsforsikringsproduktene, og du får mulighet til å logge deg inn i livportalenwww.liv.sparebank1.no Åpningsside

23 23 Innlogging Her angir du om du har BankID eller om du skal logge deg inn med brukenavn og passord. Personkunde: Innlogging

24 24 Etter innlogging Når du har logget deg inn kommer du til velkomst- siden hvor du kan velge å se på dine individuelle avtaler eller den avtale du har gjennom arbeidsgiver. Personkunde: Valg av produkt

25 25 Velg avtale Dersom brukeren har flere Innskuddspensjon avtaler, kan brukeren velge avtale i denne drop-down menyen Personkunde: Avtaleoversikt Innskuddspensjon Hvis du velger Innskuddspensjon får du en oversikt over dine avtaler Tilgang til funksjonalitet Brukeren kan gå videre fra avtaleoversikt og inn på ulik funksjonalitet på valgt avtale ved å benytte knappene på bunn av bildet Endre adresseopplysninger Brukeren kan gå inn og endre adresseopplysninger ved å benytte knappen ”endre”

26 26 Personkunde: Forsikringsinformasjon Forsikrings- informasjon Etter å ha valgt ”Fors.info” i avtaleoversikten, får brukeren opp dette bildet med oversikt over alle risikodekninger tilknyttet Innskuddspensjon avtalen Tilbake Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten

27 27 Personkunde: Innbetalinger Innbetalinger Etter å ha valgt ”Innbetalinger” i avtaleoversikten, får brukeren en oversikt over siste 24 innbetalinger på sin avtale Avtale Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten

28 28 Personkunde: Beholdning Beholdning Etter å ha valgt ”Beholdning” i avtaleoversikten, får brukeren en oversikt over siste 24 innbetalinger på sin avtale Avtale Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten Beholdning per dato Øverste del av bildet gir en oversikt over fondssammensetni ng og verdi av denne per dagens dato Dato for visningen kan endres, og fondsverdiene vil da vises for den valgte dato Verdiendring i periode Nederste del av bildet gir en fremstilling av verdiendring for valgt periode Visning tilsvarer den som brukerne mottar som kontoutskrift to ganger i året Dato for visningen kan endres; For tidligere år vises verdiutvikling for hele året For inneværende år vises verdiutvikling fra årets begynnelse til siste månedsskift

29 29 Personkunde: Bytte fond/profil (1/4) Avtale Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten Informasjon om investeringsprofiler og fond Ved å benytte linkene øverst i bildet får brukeren tilgang til mer informasjon om; Investerings- profilene som er tilgjengelig for brukeren (kan begrenses av bedriften) Link til Odinfondene som er hovedleverandør av fond til SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring Innskuddspensjon Bytte fond/profil Etter å ha valgt ”Bytte fond/profil” i avtaleoversikten, får brukeren en oversikt over dagens fondssammensetnin g og de mulige alternative fonds- sammenstningene i en egen drop-down meny Gevinstsikring Illustrerer effekt av nedtrapping aksjeandel mot pensjonsalder Ikke tilgjengelig for kollektiv livrente produktene

30 30 Personkunde: Bytte fond/profil (2/4) Tilbake Bringer brukeren tilbake til hovedbildet for Bytte fond/profil Tilgjengelige investeringsprofiler Etter å ha valgt ”Investeringsprofiler” i hovedbildet for ”Bytte fond/profil”, får brukeren en oversikt over de tilgjengelige investeringsprofilene

31 31 Personkunde: Bytte fond/profil (3/4) Iverksett endring Effektuerer endring av investerings- sammensetning og kjøp/salg av eksisterende andeler blir iverskatt samt alle nye midler investeres ihht. ny investeringsprofil Illustrering av ny investeringsprofil Etter å ha valgt ny investeringsprofil og kliket av for ”vis” i hovedbildet for ”Bytte fond/profil”, får brukeren en oversikt som viser sammensetningen av den valgte investeringsprofilen Angre endring Bringer brukeren tilbake til hovedbildet for Bytte fond/profil

32 32 Personkunde: Bytte fond/profil (4/4) Gevinstsikring Etter å ha valgt ny ”Gevinstsikring” i hovedbildet for ”Bytte fond/profil”, får brukeren en oversikt som viser effekten av nedtrapping mot pensjonsalder for ulike tidspunkter i alder og for de ulike profilene Tilbake Bringer brukeren tilbake til hovedbildet for Bytte fond/profil

33 33 Innlogging Som bedriftskunde (dvs. en representant for en bedrift) er innlogging med BankID påkrevet Bedriftens representant kan logge seg på med personlig BankID eller ansatt BankID BankID kan være utstedt både i en SpareBank 1 bank eller i andre norske finansinstitusjon er som utsteder BankID Bedrift: Innlogging (1/2)

34 34 Valg av bedrift En person kan ha fått opprettet tilgang til å opptre på vegne av flere enn en bedrift Personen som logger seg på kan derfor velge hvilken bedrift man ønsker å arbeide med Dersom man ønsker å arbeide med flere bedrifter i en sesjon uten å logge seg av og på igjen, kan man komme tilbake til dette bildet og velge en ny bedrift ved å gå veien om logg ut prosedyren Bedrift: Innlogging (2/2) Gå videre Klikk for å starte arbeid med valgt bedrift

35 35 Bedrift: Valg av produkt Etter innlogging Når du har logget deg inn kommer du til velkomst-siden hvor du kan velge å arbeide med valgt bedrifts Innskuddspensjon avtale eller bedriftens plassering i Unit Link konto

36 36 Bedrift: Avtaleoversikt Innskuddspensjon Hvis du velger Innskuddspensjon får du en oversikt over dine avtaler Endre adresseopplysninger Brukeren kan gå inn og endre adresseopplysninger ved å benytte knappen ”endre” Velg avtale Dersom bedriften har flere Innskuddspensjon avtaler, kan brukeren velge avtale i denne drop-down menyen Tilgang til funksjonalitet Brukeren kan gå videre fra avtaleoversikt og inn på ulik funksjonalitet på valgt avtale ved å benytte knappene på bunn av bildet

37 37 Bedrift: Forsikringsinformasjon Forsikrings- informasjon Etter å ha valgt ”Fors.info” i avtaleoversikten, får brukeren opp dette bildet med oversikt over alle risikodekninger tilknyttet Innskuddspensjon avtalen Tilbake Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten

38 38 Bedrift: Innbetalinger Innbetalinger Etter å ha valgt ”Innbetalinger” i avtaleoversikten, får brukeren en oversikt over siste 24 innbetalinger på sin avtale Tilbake Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten

39 39 Bedrift: Profilvalg Profilvalg Etter å ha valgt ”Profilvalg” i avtaleoversikten, får brukeren en oversikt over hvilke investeringsprofiler som er tilgjengelig for de ansatte i bedriften Dersom man ønsker å forandre de tilgjengelige investeringsprofilen e for bedriftens ansatte, må brukeren kontakte kundeservice på oppgitt telefonnummer Tilbake Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten

40 40 Bedrift: Nytt medlem (1/3) Profilvalg Etter å ha valgt ”Nytt medlem” i avtaleoversikten, starter prosessen for registrering av medlem I steg en må gyldig personnummer fylles ut Bedrifts- og avtaleinformasjon Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten Medlemmer omfattet av avtalen Gir brukeren en liste over medlemmer i avtalen Funksjon tilsvarende ”Medlemssøk” tilgjengelig fra avtaleoversikten

41 41 Bedrift: Nytt medlem (2/3) Skjema for utfylling Informasjon om det nye medlemmet må fylles ut før registrering kan fullføres Registrer Det nye medlemmet skal registreres på avtalen (endelig bekreftelse må gjennomføres i steg tre) Tilbake/avbryt Bringer brukeren tilbake til første steg i registrering av nytt medlem

42 42 Bedrift: Nytt medlem (3/3) Utfylte opplysninger Gjentakelse av opplysninger fylt ut i steg to for endelig bekreftelse Tilbake/avbryt Bringer brukeren tilbake til første steg i registrering av nytt medlem Registrer Det nye medlemmet blir registrert på avtalen (endelig bekreftelse)

43 43 Bedrift: Medlemssøk (1/4) Søkemulighet Søk på ansatte ved å taste inn fødselsnummer eller etternavn Listen tilsvarer de oppføringer som matcher Dersom brukeren kun taster ”søk” uten å skrive inn søkekriterier vil alle ansatte i avtalen listes opp Bedrifts- og avtaleinformasjon Bringer brukeren tilbake til avtaleoversikten Nytt medlem Melde inn nye medlemmer på avtalen Lønnsendring Endre lønn og stillingsprosent på medlemmer Adresseendring Endre adresse på medlemmer Se ansatt opplysninger og endre forsikringsstatus Ved å klikke på enkeltansatte kommer brukeren inn på mer opplysninger om den enkelte og kan endre forsikringsstatus

44 44 Bedrift: Medlemssøk (2/4) Lønnsendring Default vil listen over de medlemmene som er inkludert i medlemssøk fremkomme i listen for endring av lønn Dersom man ønsker å endre listen kan man gjøre søket på nytt Ny lønn Legg inn ny lønn i blanke celler Ny stillingsprosent Legg inn ny stillingsprosent i blanke celler Utfør endring Etter utfør endring vil medlemsliste fremkomme med oppdaterte opplysninger Tilbake/avbryt Bringer brukeren tilbake til hovedsiden for medlemssøk

45 45 Bedrift: Medlemssøk (3/4) Adresseendring Default vil listen over de medlemmene som er inkludert i medlemssøk fremkomme i listen for endring av adresse Dersom man ønsker å endre listen kan man gjøre søket på nytt Ny adresse Legg inn ny adresseinformasjon i blanke celler Utfør endring Etter utfør endring vil medlemsliste fremkomme Tilbake/avbryt Bringer brukeren tilbake til hovedsiden for medlemssøk

46 46 Bedrift: Medlemssøk (4/4) Endre For å endre ansatt opplysninger Se ansatt opplysninger Detaljer registrert på den ansatte om adresse, lønn etc. Endre forsikringsstatus Mulighet til å endre forsikringsstatus til: Utmeldt/sluttet Arbeidsufør Død Ved å trykke på utfør vil man gå gjennom en prosess for å bekrefte opplysninger og registrere dato for hendelse Bedrifts- og avtaleinformasjon Bringer brukeren tilbake til medlemsoversikten

47 OSS ”Ofte Stilte Spørsmål”

48 48 Ofte stilte spørsmål l Hvilke frister gjelder for fondbytte? –Alle fondbytter lagt inn før klokken 9.00 får dagens kurs –Unntaksvis kjøres systemene litt senere enn kl 9.00 slik at også transaksjoner lagt inn rett etter kl 9.00 i noen tilfeller får dagens kurs l Når jeg forsøker å logge inn med BankID kommer jeg ikke videre etter å ha skrevet inn fødselsnummer. Hva kan jeg gjøre? –En sannsynlig forklaring er at nettverket der du forsøker å logge deg på er stengt for nedlasting av ”applet” fra BBS. Du må kontakte din nettverksansvarlige.

49 49 Ofte stilte spørsmål l Hvordan kan kunden se at det er foretatt et fondbytte? –For ITP vil det bli vist en melding om at fondbytte er i gang –For Unit Link-produktene finnes det ingen tilsvarende melding ennå. Det er flere måter å finne ut om fondbytte er registrert. Hvis kunden har mottatt bekreftelse på skjermen, evt. sett eller skrevet ut den midlertidige kvitteringen så er fondbyttet registrert. Hvis kunder ikke husker dette er det enkleste å starte prosessen med et nytt fondbytte. Da vil kunden raskt få frem meldingen om at fondbytte ikke kan registreres da siste fondbytte ennå ikke er utført – og at dette tar to børsdager.

50 50 Ofte stilte spørsmål l Kan jeg benytte digipass? –For å logge seg inn i Livportalen kan du bruke BankID eller fødselsnummer og passord. For å logge deg inn som bedriftsbruker kreves BankID. l Hvordan får jeg utstedt BankID? –BankID utstedes av din lokale bank –Banken bistår med å utstede både personlig og ansatt BankID, og begge variantene kan benyttes ved innlogging i portalen. Ansatt BankID kan bare benyttes ved pålogging som bedriftens representant. –BankID aktiviseres i løpet av få minutter. Hvis kunden trenger nytt sikkerhetskort tar dette ca. én uke.

51 51 Ofte stilte spørsmål l Jeg har ansatt BankID men får ikke logget meg på. Hva er feil? –Livportalen skal støtte både personlig og ansatt BankID for bedriftsbrukere. –Inntil juni 2006 er det imidlertid kun personlig BankID som støttes for bedriftsbrukere. Fra og med juni 2006 vil begge løsninger støttes. –Ansatt BankID vil ikke fungere som pålogging for privatbrukere –Policy er felles med ny nettbank BM som skal lanseres i SpareBank 1 portalen


Laste ned ppt "Presentasjon Livportalen Personkunder og ansattrepresentanter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google