Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor er ikke regelverket for kjæledyr strengere Dyrenes dag 4. oktober 2013 Kari Bryhni Mattilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor er ikke regelverket for kjæledyr strengere Dyrenes dag 4. oktober 2013 Kari Bryhni Mattilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor er ikke regelverket for kjæledyr strengere Dyrenes dag 4. oktober 2013 Kari Bryhni Mattilsynet

2 Et litt spesielt rettsområde

3 Hvilke regler gjelder for kjæledyrhold Generelle bestemmelser i dyrevelferdsloven Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Krav til kompetanse og ansvar Dyr skal sikres et miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig adferd. Dyres levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel Krav til godt stell og tilsyn Medisinsk behandling

4 Hvilke regler gjelder for kjæledyrhold Enkelte særforskrifter: Forskrift om avliving hund og katt Forskrift om bruk av elektrisk strøm v trening av hund Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert Mattilsynet fått sterke sanksjonsmidler Dyret kan fratas eier Eier kan fratas retten til å ha dyr Overtredelsesgebyr

5 Primært mål med regulering – løse et problem: Starter med å vurdere alternativer: informasjon, veiledning, avgifter - regulering Dersom regulering ansees som vei å gå: Utredning, involverer gjerne interessenter tidlig Eventuelt risikovurdering Konsekvensanalyse Høringsrunde Sammenstilling og vurdering av høringssvar Mattilsynet gir sin anbefaling til Landbruks og matdepartementet som eventuelt fastsetter

6 Ulik tilnærming i de nordiske land Sverige og Finland har detaljerte regler for kjæledyrhold Danmark har mer generelle krav som oss Hvordan har kjæledyrene i de ulike nordiske land ? Er det klare forskjeller – eller er det kun i reguleringen ?

7 Ønsker vi mer detaljerte regler for kjæledyrhold ? Ikke om samme effekt oppnås med aktiv og klar informasjon om tolkninger og ved holdningsskapende arbeid Kan være aktuelt i konkrete forhold av betydning som er egnet for regulering

8 Målet er vi enige om


Laste ned ppt "Hvorfor er ikke regelverket for kjæledyr strengere Dyrenes dag 4. oktober 2013 Kari Bryhni Mattilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google