Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykoser hos eldre. Diff.diagnostikk, behandling Overlege Dagfinn Green. Veka 11.3.16 14.45-15.30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykoser hos eldre. Diff.diagnostikk, behandling Overlege Dagfinn Green. Veka 11.3.16 14.45-15.30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykoser hos eldre. Diff.diagnostikk, behandling Overlege Dagfinn Green. Veka 11.3.16 14.45-15.30

2 Dagfinn Green 2016 Mulige ”fallgruber” vedr psykoser En person som har en psykoselidelse (f.eks Schizofreni)) behøver ikke være psykotisk til en hver tid (f.eks under vellykket behandling) En person som er psykotisk (f.eks har kun vrangforestillinger) trenger ikke å ha forvirret tankegang, desorganisert tenkning eller synlig avvikende atferd Man kan ha et sansebedrag (f.eks synshallusinasjon med innsikt) uten å være psykotisk, dvs realitetsbristen mangler

3 Dagfinn Green 2016 Vanskelige grenseoppganger opp mot psykoser.. Kun syns - eller hørselshallusinasjoner med full innsikt i at det er sansebedrag(f.eks ”musical ear syndrome”) Synshallusinasjoner med delvis/periodevis innsikt (f.eks ved demens med Lewy- legemer)

4 Dagfinn Green 2016 Tilstander hvor psykotiske symptomer forekommer 1. - Schizofreni og schizofreniliknende tilstander (inkludert LOS med debut mellom 45-60 år) -Vrangforestillingslidelse/paranoid psykose/ -VLOSLP (”Parafreni”). Debut>60 -Mani med psykotiske symptom -Alvorlig depresjon med psykotiske symptom

5 Dagfinn Green 2016 Tilstander hvor psykotiske symptomer forekommer 2. Rusutløste tilstander Organisk betingede tilstander ( demens, delirium, epilepsi, hjerneskade bla) Fødselsdepresjon/-psykose

6 Dagfinn Green 2016 Psykoser som debuterer i eldre alder (viktigste) 1.VLOSLP /LOS 2.Demens med psykose (Alzheimer, Lewy-legeme, vaskulær demens) 3.Delirium (med syn/hørselshallusinose) 4.Depresjon med psykotiske symptom (psykotisk depresjon)

7 Dagfinn Green 2016 Psykoser man tar med seg inn i alderdommen Schizofreni/schizoaffektive lidelser Vrangforestillingslidelse/paranoid psykose Bipolare lidelser med psykotiske symptom

8 Dagfinn Green 2016 VLOSLP. ”Parafreni”. Very late onset of schizophrenia like psychosis= -Meget sent debuterende schizofreni-lignende psykose (=“Parafreni”) (>60 år) -Fins ikke i ICD 10 (LOS (Late onset S) > 40 år, subtype av Schizofreni.)

9 Dagfinn Green 2016 VLOSLP (”Parafreni”). Noen kjennetegn, men gjelder ikke alle.. –Enslige eldre kvinner –Seksualfungering ofte dårlig, –Beskrives ofte som vanskelige (dårlige) mødre –Premorbid personlighet ofte avvikende: Schizoid personlighetsforstyrrelse Paranoid personlighetsforstyrrelse

10 Dagfinn Green 2016 VLOSLP (”Parafreni”). Vrangforestillinger og hallusinasjoner knyttet til bolig: –Ofte naboer som invaderer intimsfæren ”Partition delusions” - Gulv, tak og vegger mister sin grensefunksjon –Ofte seksuell undertone, evt. grotesk seksuelt innhold, blir voldtatt etc., –Spesielt interessert i (å plage) pas. med strøm, stråler, gasser, diverse våpen og apparater –Ofte identifisert som “utgrupper”: Stoffmisbrukere Innvandrere Kriminelle

11 Dagfinn Green 2016 VLOSLP (”Parafreni”). Ønskeoppfyllelse? –”Phantom boarder delusion” –Fart og spenning i en grå og trist hverdag. Hørselshallusinasjoner Taktile hallusinasjoner Lukthallusinasjoner, -gass ! (Synshallusinasjoner ) I motsetning til schizofreni er parafreni en partiell psykose: –Fører sjelden til personlighetsmessig desintegrering –Pasientene er sjelden autistiske eller tankeforstyrrede –God emosjonell kontakt !

12 Dagfinn Green 2016 VLOSLP (”Parafreni”). Innleggelse? – Noen ganger nødvendig hos de som agerer på sine opplevelser og forestillinger eller stor subjektiv lidelse: Klager eller trakassering av naboer Klager til borettslag Hyppig flytting Nissen flytter alltid med på lasset! Ellers ambulant behandling:

13 Dagfinn Green 2016 VLOSLP (”Parafreni”). Etablering av et terapeutisk forhold – Ikke argumentere mot vrangforestillinger! – Ikke trekke opplevelsene i tvil! – Respektere pasientens meninger og opplevelser! – Bekrefte følelsen av å være plaget og trakasser – Bruke tid, ikke invadere Styrking av nettverk – Ofte lite å bygge på (liten og fjern familie, få venner) – Dagsenter, eldresenter. Overtale, følge. – Hjemmehjelp, hjemmesykepleier – Forsøke å bryte isolasjonen!

14 Medikamentell behandling VLOSLP Antipsykotisk medikasjon i lav dose (kanskje ¼ eller mindre av vanlig dosering til voksne) Depot Risperdal consta eller ZypAdhera i lave doser kan være fornuftig pga manglende compliance Dagfinn Green 2016

15 Vrangforestillinger ved demens Tanker om å bli bestjålet, komplott mot pasient Utroskap, sjalusiparanoia Vrangforestillingene er ofte enkle. Svært sjelden bisarre (=”umulig at det kan være sant”), men unntak forekommer… (U.t har f.eks sett delusional parasitosis/Ekboms syndrom både med og uten kognitiv svikt)

16 Dagfinn Green 2016 16 Hallusinasjoner ved demens Oftere for syn enn for hørsel, berøring, lukt og smak (Men- u.t har etter hvert hatt mange med hørselshallusinose også…)

17 Dagfinn Green 2016 Feilidentifisering/misidentifikasjon Form for illusjon som kan være like intens som vrangforestillinger: 1. Tilstedeværelsen av en person i pas eget hus (”fantomleietakersyndromet”) 2. Feilidentifisering av pas selv (speilbilde) 3. Feilidentifisering av andre mennesker (Capgras syndrom, f.eks ektefellen er en bedrager) 4. Feilidentifisering av hendelser på TV (tror det skjer rett foran dem)

18 Dagfinn Green 2016 Tidsforskyvning/konfabulering 90 åringen som venter på at barna at komme hjem fra skolen, mannen som skal på jobb (som han hadde for 20 år siden) - Misoppfatninger pga den kognitive svikten (desorientert for tid, sted). Minner som er midlertidig fortreng ut av sammenheng Fantasikonfabulering (ved frontal patologi)- oppdiktede, usannsynlige

19 Dagfinn Green 2016 Feilidentifikasjon og tidsforskyving Er ikke psykotiske symptomer og skal ikke behandles med antipsykotika De er uttrykk for den kognitive svikten ved demenssykdomer (Ev prøv kolinesterasehemmere)

20 Dagfinn Green 2016 Behandling psykotisk depresjon hos eldre ECT er førstevalg for u.t Antidepressiva (f.eks venlafaxin+mirtazapin, ev antidepressiva+ antipsykotika)

21 Dagfinn Green 2016 Noen diff.diagnostiske ledetråder Delirium vs demens Psykotisk depresjon vs delir/demens

22 Dagfinn Green 2016 Delirium vs demens Akutt start ved delirium Forstyrret våkenhetsnivå og oppmerksomhet ved delirium Vekslende forløp ved delirium Ofte synshallusinose (hørsel forekommer også), men OBS Lewy-legeme ! Usammenhengende tale og desorganisert tenkning ved delirium (ved demens- sent i forløpet) Sykehistorien er viktigste hjelpemiddel !

23 Dagfinn Green 2016 Psykotisk depresjon vs delirium/demens Langsom utvikling, relativt stabilt forløp med utvikling av depressivt syndrom Ofte klar og orientert med intakt hukommelse Ofte (mer systematiserte) vrangforestillinger -stemningskongruente (skyld, verdiløshet, økonomisk ruin, katastrofeideer ) - stemningsinkongruente (bisarre somatiske vrangforestillinger inkl Cotard syndrom )


Laste ned ppt "Psykoser hos eldre. Diff.diagnostikk, behandling Overlege Dagfinn Green. Veka 11.3.16 14.45-15.30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google