Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER? Brukerundersøkelse om erfaringer med sykehussosionom Pasienters behov for støttesamtale og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER? Brukerundersøkelse om erfaringer med sykehussosionom Pasienters behov for støttesamtale og."— Utskrift av presentasjonen:

1 SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER? Brukerundersøkelse om erfaringer med sykehussosionom Pasienters behov for støttesamtale og formidling av velferdsordninger i forbindelse med somatisk sykdom og skade Marit Røssvåg Landskonferansen for sykehussosionomer 2008

2 STØTTESAMTALEN UNN og Radiumhospitalet, 2/3 praktisk/økonomisk støtte 1/3 psykososial støtte Barneavdeling ved Rikshospitalet 70% psykososial støtte 30% praktisk/økonomisk støtte

3 SOSIALMEDISIN SOSIALMEDISIN Sosiale forhold virker inn på helse og sykdom Sosiale faktorer påvirker sykdommers uttrykk og forløp Sosiale konsekvenser av sykdom

4 PSYKOSOSIAL Psykologisk Mellommenneskelig Strukturelt Kulturelt

5

6

7 SORG Emosjonell tapsorientert mestringsstil Instrumentell løsningsorientert mestringsstil

8

9

10 SOSIAL STØTTE Informasjon Følelsesmessig bekreftelse Tilhørighet og fortrolighet Praktisk hjelp

11 SOSIAL ULIKHET I HELSE Utdanning Inntekt Yrkesstatus

12 LEVEKÅR Objektive materielle forhold og rammebetingelser for å kunne opprettholde mellommenneskelige relasjoner og unngå sosial isolasjon

13

14 MESTRING Selvpsykologi, Kohut Salutogenese, Antonovsky Kontrollmodell, Havik

15 SELVPSYKOLOGI Selvet Selvobjekt Empati

16 SALUTOGENESE Opplevelse av sammenheng Forstå situasjonen Tro at det finnes løsninger Finne mening

17 Kognitiv Kontroll Forutsigbarhet Instrumentell kontroll Kompetanse Emosjonell Kontroll Tilhørighet Behov for informasjon Behov for følelsesmessig støtte Opplevd sykdom ForvirringPassivitetAngst UsikkerhetHjelpeløshetDepresjon Egeninnsats Hjelpemidler Velferdsordninger Rutiner Sansninger Sykdomsforståelse Behov for å kunne noe En nær fortrolig Familie Sosialt nettverk MESTRING

18 PROBLEMLØSNING Kartlegging Problemdefinering Oppgave-orientering Ressurs-stimulering Målretting

19 METODE Kjennetegn ved informantene Alvorlig sykdom Endret livssituasjon

20 RESULTATER Betydningsfull hjelp Mindre betydningsfull hjelp

21 RESULTATER Problemløsende støttesamtale om struktur i hverdagen Problemløsende støttesamtale om velferdsordninger Emosjonelt bearbeidende støttesamtale

22 PROBLEMLØSENDE STØTTESAMTALE OM STRUKTUR I HVERDAGEN Planlegge hverdagen og endre roller Løse konflikter og ta valg Styrke hensiktsmessige relasjoner Holde i gang aktiviteter

23 PROBLEMLØSENDE STØTTESAMTALE OM ØKONOMI, ARBEID OG BOLIG Velferdsordninger

24 VELFERDSORDNINGER Inntektstap Ekstrautgifter Sosiale tjenester

25 EMOSJONELT BEARBEIDENDE STØTTESAMTALE Vanskelige tanker og følelser Vanskelige relasjoner

26 KOMBINASJON Løsningsfokusert og Emosjonelt bearbeidende støttesamtale

27 DISKUSJON Støttesamtaler både betydningsfullt og ikke Diskutert støttesamtalene opp mot selvpsykologi og teori om mestring

28 AVSLUTNING Sammenheng mellom støttesamtalene og mestring Behov for oppfølging Gråtekone og problemløser

29

30


Laste ned ppt "SYKEHUSSOSIONOMEN GRÅTEKONE ELLER PROFESJONELL PROBLEMLØSER? Brukerundersøkelse om erfaringer med sykehussosionom Pasienters behov for støttesamtale og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google