Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Partnere: Bjørn Lindal Aker Kværner Engineering & Technology Kristin prosjektet best praksis i olje og gass bransjen 22 november 2005 Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Partnere: Bjørn Lindal Aker Kværner Engineering & Technology Kristin prosjektet best praksis i olje og gass bransjen 22 november 2005 Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Partnere: Bjørn Lindal Aker Kværner Engineering & Technology Kristin prosjektet best praksis i olje og gass bransjen 22 november 2005 Norges forskningsråd

2 Kristin Semi EPCH Project Levert til Statoil 23 mars 2005 2 dager før milepæl 100% ferdig i.h.t. plan

3 Kristin Semi EPCH Project Størrelser i Kristin Oversikt over leverandører –Total150 –PIM brukere (Web interface)150 –PIM/GT (Web basert innhøstingsverktøy) 50 –LCI for pakker som krevde drift godkjennelse 111 –LCI for pakker som ikke krevde drift godkjennelse 39 Tegn/dok:12937 gjennom 3 rev. = 38800 Tagger: –Bulk11000 –Utstyr 6200 –Instrumenter12900 (inkl. F&G) –Telecom 2000 –Manuelle ventiler 4800 –Elektro utstyr 5100

4 Requirements to EPCH Contractor. LCI and PIM Data Warehous C074-ZAA-A-SA-003 Kristin EPCH Project Statoil/Kristin LCI and PIM Requirements Implemented in all Kristin contracts (EPCH, EPC, SAS, Subsea, Package Suppliers)

5 Kristin Semi EPCH Project Kristin Semi EPCH Project Dokumenter/Prosjekt prosedyrer som rettes mot Leverandører Document Handling - Guidelines to SupplierC074-NB-A-KA-0001 LCI and PIM Data Warehouse074-ZAA-A-SA-0003 Kristin Engineering Number SystemC074-AAA-Z-SA-0001 PIM/GT User manualC074-NB-A-KA-0002 Tech. doc. formats and digital delivery requirementsUBT-BP-006 Supplier Life Cycle Information (LCI) requirementsUBT-BP-003

6 Master for all Teknisk informasjon relatert til Engineering, Fabrikation, MC og ferdigstillelsesaktiviteterMaster for all Teknisk informasjon relatert til Engineering, Fabrikation, MC og ferdigstillelsesaktiviteter Master applikasjoner for engineering design, MTO og FabrikasjonsaktiviteterMaster applikasjoner for engineering design, MTO og Fabrikasjonsaktiviteter Master for LCI oppfølging og leveranse:Master for LCI oppfølging og leveranse: Sikre at all LCI leveranse er i elektronisk format i.h.t. Sluttleveransekravene fra dag en.Sikre at all LCI leveranse er i elektronisk format i.h.t. Sluttleveransekravene fra dag en. Der det er avvik fra kravene, sikre det eksisterer en avklaring og at denne implementeres.Der det er avvik fra kravene, sikre det eksisterer en avklaring og at denne implementeres. Sikre klarifisering og verifikasjon av elektronisk dokumentasjonsleveranse fra Leverandører.Sikre klarifisering og verifikasjon av elektronisk dokumentasjonsleveranse fra Leverandører. Sikre leveranse av FAB relatert dokumentasjon i.h.t kravene.Sikre leveranse av FAB relatert dokumentasjon i.h.t kravene. Integrert samarbeid med Operatør/Statoil – et meget viktig suksess kriteriaIntegrert samarbeid med Operatør/Statoil – et meget viktig suksess kriteria Kristin EPCH Project Plant Information Database Central Project Database (CPST) Design/Fabrication Information PIM Data Warehouse Plant Information

7 PDMS 3D CAD SierekoMips KESYS DOCULIVE Import/Expor Interfacet INtools PEGS (P&ID) PIM PIM/SEQ PIM/CM SirekoMips SAFRAN Sites Other Contr SierekoMips Tag Info. Line list Tag/Line Connection P&ID Ref. Documents Drawings Tag information & ref. Datasheet SQ/DCN/VOR/VO FABRICATION Eng. Indices Work orders FAB followup Mech Completion Hook Up Commisioning Part & Types Piping Spec. Datasheet Eng. Index MTO Tag/Doc ref. KCCS Eng. Index (Cable/J Box) Loop draw ref. Eng. Index Line Data Piping Spec Part Catalog SQ DCN VOR/VO PLANNING Overall plan Progress follow-up Quality follow-up Level 5 follow-up Procurement Suppliers PIM/GT Documents Drawings Tag information Datasheet Spel-Ele Part cat. (cable/box/gland) Eng. Index Equipment/field instr. Cable termination CABSYS Cable Routing WEIGHT/ MEASUREMENT Tag Weight KEDAT Business rules & Spec’s MASTER Kristin EPCH Project PIM/CPST/PIM overview

8 Kristin Semi EPCH Project Ferdigstillelse/Overlevering av dokumentasjon Utstrakt gjenbruk av dokumentasjon 100% elektronisk dokumentasjons utveksling Punch frie pakker ved levering fra leverandører Leverandør dokumentasjons leveres og godkjennes av Drift før pakken er lukket mot leverandøren. All LCI Dokumentasjon overleveres i.h.t Part system overlevering til ferdigstillelse, dette inkl. As-built Leverandør dokumentasjon Disiplinene arbeider med helt konkrete dokumenter og tags i.h.t. Partsystem inndelingen og legger disse bak seg. Ikke LCI ferdig Dokumentasjon oppdateres som”Mark-up” og gjøres tilgjengelig elektronisk. Eliminere forespørsler fra ferdigstillelse på det som oppfattes som feil og mangler p.g.a. ikke oppdater dokumentasjon. Ingen ”FINAL HANDOVER” oppgave, bare en opplisting og signatur. Hva ønsket vi å oppnå på Kristin:

9 Kristin Semi EPCH Project Gjennomgang av krav med kunde og internt Presentasjon av krav til Leverandører (BCM) Introduksjon, installasjon og opplæring av WEB interface verktøy (PIM) Introduksjon, installasjon og opplæring av innhøstingsverktøy (PIM/GT) Gjennomgang/endringer av interne arbeidsmetoder og prosedyrer innenfor Innkjøp, engineering og mot leverandører. Oppmuntring og gjennomgang av gjenbruk strategien i Kristin for alle i prosjektet, ikke bare leverandører. Forberedelse og implementeringstiltak:

10 Kristin Semi EPCH Project PIM/CPST/PIM-GT overview CPST/KESYS Master Database TAG information PRE review/acceptance For input to KESYS (PDIT) Pim Seq/ Sharecat Statoil Users SUPPLIER Uploaded from PIM GT Both reg. info and doc. EPCH Own produced current documentation EPCH Mark-up to supplier CPST/DocuLive Documents PRE review/ int. IDC/ acceptance Status INTERNETINTERFACEINTERNETINTERFACE Exclude Supplier PIM GT register data Supplier DCC Supplier Browse in PIM Data Warehouse PIM Index data Comments Through Transmittal Supplier PIM GT Index & Doc Datasheet Tag nr. alloc. Doc. No. alloc.

11 Kristin Semi EPCH Project Oppdatering av Leverandør dokumentasjon LCI Elec. Format. PIM DOCULIVE Supplier Status 1 EPCH’s LCI Delivery Final As-built 01.06.05 Changes to LCI Documentation After pkg. is closed Mark-up 1 Mark-up 2 Mark-up n Update to new revision Update by EPCH To Supplier for Acceptance through IC New rev. or new doc. to PIM Single doc. Update by Supplier New revision of suppl. Doc. Input to DocuLive No change to current procedures New rev. from Supplier Based on As-built form Supplier Based on revised documents only and new documents New suppl. documents

12 Kristin Semi EPCH Project Leverandørpakke dokumentasjon Week 39

13 Kristin Semi EPCH Project Kristin Semi EPCH Project Supplier documentation Week 39

14 Pakkene skal ved levering være: Ingen A Punch punkter Ingen B Punch punkter, dog vurderes fra sak til sak. Hvis aksepter, skal disse retter av lev. På site for egen regning.

15 Hva kunne ha blitt gjort bedre/annerledes i Kristin: Bedre gjennomgang av krav både internt og med lev. fra starten av Bedre planlegging/periodisering av leveranse fra leverandører på dokument/tegninger og registerfelt nivå, følger behovene i prosjektet (faser): MC’s Fabrikasjon LCI Innføre ”Red-line marking” verktøy. Forbedret innhøsting metode for reservedeler (SPIR) informasjon Arbeide videre med Dataark format og oppsett. Dedikerte DS for hver enkelt leverandør i.h.t utstyrstyper. Kristin EPCH Project

16 Hva bør man se på videre: Arbeide videre med Web baserte interface verktøy. Optimalisere innhøsting av SPIR informasjon Arbeide videre med gjenbruk av dokumentasjon, leverandørene må engasjere seg/ta eierskap i dette skal det lykkes. Arbeide videre med Dataark format og oppsett. Gjennomgå/optimalisere og oppdatere arbeidsmetoder mellom Leverandør, Kontraktør og Kunde. Forbedre/forenkle kravspesifikasjonene. Også vurdere sammene med leverandører om dagen krav er for omfattende og hvorfor man stiller disse. Er det bedre alternativer????. Bedre samkjøring av krav til papir og elektroniske leveranser. (5 kopier + elektronisk original) Gjennomgå QA prosedyrer hos leverandører for godkjenning ev dokumentasjon når denne levers elektronisk. Mangel på elektronisk signatur. Kristin EPCH Project

17 Kristin Semi EPCH Project Kristin Semi EPCH Project Ramme avtaler Dagens status: –Dagens rammeavtaler bidrar ikke til å løse dokumentasjons oppgaven for hverken leverandører elle kontraktører. –Drift tilfredsstiller sine krav gjennom kravene til Kontraktør i et prosjekt som igjen skal krangle så busta fyker med leverandører, som igjen setter ramme avtalen foran seg. En rent ”lose - lose” oppgave. Spørsmål: –Bør dokumentasjonen være en del av rammeavtalen? Hvis tvil, ta den ut. –Bør Rammeavtale holder (Kunden) koordineres mot Drift’s sine krav, d.v.s. Krave innbakt i rammeavtalen, med avvik der dette er riktig. –Bør alle avvik på dokumentasjonene defineres sammen med avvikene for resten av leveransen som er i et eget dokument. (del av rammeavtalen)

18

19 Kristin EPCH Project


Laste ned ppt "Partnere: Bjørn Lindal Aker Kværner Engineering & Technology Kristin prosjektet best praksis i olje og gass bransjen 22 november 2005 Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google