Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GÆRJAH, sørsamisk bok- og kulturbuss 2016. Gærjah, Sørsamisk bok- og kulturbuss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GÆRJAH, sørsamisk bok- og kulturbuss 2016. Gærjah, Sørsamisk bok- og kulturbuss."— Utskrift av presentasjonen:

1 GÆRJAH, sørsamisk bok- og kulturbuss 2016

2 Gærjah, Sørsamisk bok- og kulturbuss

3 Sørsamisk bok- og kulturbuss ble etablert i 1995, vi feiret 20 år i fjor. Bussen eies av Nordland fylkeskommune og drives av Nordland fylkesbibliotek, vi får 85 % ref. fra Sametinget, samt at vi krever en liten andel av kommunene vi besøker.. Bussen er stasjonert på Sijti Jarnge i Hattfjelldal utenom kjøringen, hvor vi har garasje, kontor og magasin. Målgruppen er primært sørsamer i områdene vi kjører i, men bussen har også som mål å formidle sørsamisk kultur til andre grupper. Stopper både ved gårder og grender, ved grendaskoler og barnehager, samt ved samiske institusjoner og sameskoler/internater

4 Bussen har ca 110 stoppesteder i 14 kommuner, derav 14 grendaskoler og 3 sameskoler. I Nordland kjører vi i 8 kommuner: Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Vefsn, Grane, Brønnøy, Sømna og Bindal I Sør-Trøndelag kjører vi i 5 kommuner: Snåsa, Grong, Høylandet, Røyrvik, Namsskogan I Sverige har vi 2 dager med kjøring i Storuman kommun

5

6 I 2006 ble gamlebussen byttet ut med en ny og større buss. Utvendig dekor består av runebomtegn fra den tradisjonelle samiske trommen, og er selvlysende i mørket.

7 Innvendig har vi publikumsmaskin og storskjerm og mobilt internett. Og en glassmonter for utstillinger. Og åpen løsning som gir rom for annen kulturformidling som utstillinger, teater, forfatterbesøk og andre arrangementer. Det er ekstra passasjerseter i bussen til for eksempel forfattere eller kunstnere…

8 - Bokbussen forsøker å delta på og bidra faglig til diverse arrangementer, i tillegg til den daglige litteratur- og kulturformidlingen. - Sørsamisk teater - Teater Birret - dukketeater - SANKS - om helse og miljø i de sørsamiske områdene - Deltakelse på samiske festivaler/seminarer - Markering av Samefolkets dag - Forfatterbesøk / boklanseringer - Slektsforskeren Kjell-Åge Lundström har vært med på turne, medbrakt sin PC og sin store samiske slektsdatabase, som omfatter over 50000 personer! Han var populær både blant samer og ikke-samer, og kunne bistå alle med sine slektskunnskaper. Han fikk mye etterarbeid….

9 Sølvsmykker utstilt i den låsbare glassmonteren.

10 Sørsamisk bokbuss 20152014201320122011201020092008200720062005 Totalt utlån medier 6 9827 1626 7438 98811 64413 39011 12913 804 11 980 13 300 10 687 Herav for barn og ungdom 2 3492 5201 1884 2565 1812 3012 9674 120 2 090 2 892 2 574 Utlån av samisk- språklig mat. 9989268151 4041 8212 3252 4703 259 1 4001 881 Utlån til lånere på svensk side av grensen (* ikke kjørt Sverige) 969965897446402516777835*** Utlånsstatistikk sørsamisk bokbuss:

11 Samisk, og spesielt sørsamisk er trua språk. Opplæringsstatistikken illustrerer dette, Grunnskoleoversikt over elever som har sørsamisk (derav sørsamisk som 1.språk) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samiske-tall-forteller-8/id2458413/ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samiske-tall-forteller-8/id2458413/ Tall på elever med samisk som 1. og 2.språk, er i 2014/15 på 879/1065 for nordsamisk, 30/77 for lulesamisk og 15/59 sørsamisk (d.v.s. 7,5 elever pr. klassetrinn), derav 5 bosatt i Nordland https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/samisk-statistikk-2016 På videregående skole er tallene på elever med samisk i fagkrinsen: Nordsamisk språk som 1.språk: 195, som 2. språk: 217 Lulesamisk eller sørsamisk språk som 1.språk: 10 Lulesamisk språk som 2.språk: 12 Sørsamisk språk som 2.språk: 15 Se også: http://www.hattfjelldal-kommune.no/kommunestyret-06-04-16.5856937-254773.html Oversikt over elever tilknyttet Sameskolen og hjemmeskole: 23 elever + 3 vgs-elever, Derav bosatt i Nordland: 10 elever + 2 vgs-elever

12 Det er flere unge enn eldre som snakker sørsamisk, viser ett av funnene i Samisk språkundersøkelse 2012 som Nordlandsforskning AS og Norut Alta – Áltá har gjennomført for Sametinget, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

13 Tall på samer og samisktalende: Unesco klassifiserer sørsamisk blant språk som er sterkt trua. Unesco opererer med 30 000 som snakker nordsamisk og 2000/500 som snakker lulesamisk/sørsamisk i hele Norden. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samiske-tall-forteller-6/id745475/ Nettstedet Etnologue anslår at det er 600 sørsamer i Norge og halvparten behersker språket. Andre og nyere undersøkelser kun for Norge anslår at 23 000 er samisktalende, derav knapt 1 000 som snakker lule- eller sørsamisk Se også: Samemanntallet: http://sametinget.no/nor/Valg-og- manntall/Kampanjeside/Valgmanntall/Sametingts-valgmanntall-2015 Oppsummering: Usikre tall, og talla er lave Bokbussens formål: Synliggjøring, å minne oss alle på at samer fins i området Å være med å revitalisere språket for sørsamene Å bidra med kunnskapsheving om det samiske

14

15


Laste ned ppt "GÆRJAH, sørsamisk bok- og kulturbuss 2016. Gærjah, Sørsamisk bok- og kulturbuss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google