Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Kristiansand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Kristiansand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

2 INN I TEKSTEN – UT I LIVET Nøkler til leseglede og litterær kompetanse Ei bok basert på NBI –prosjektene: Inn i teksten Og Ungdom inn i teksten Marianne Lillesvangstu NBI 2007 Teksten i bruk –tekster i alle fag

3 Bakgrunn for litteraturformidlingsprosjektene Inn i teksten - 1999-2002, Ungdom inn i teksten – 2002-2004 Teksten i bruk – 2004-2006: Kulturpolitisk satsing på barne- og ungdomslitteratur Nedslående leseundersøkelser Behov for formidlere med god kjennskap til den nye litteraturen og varierte metoder for å formidle denne Skolens avgjørende rolle for de unges lesing og utvikling av litterær kompetanse Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

4 Prosjektenes temaer: - Høytlesingsboka med lesestopp og litterær samtale - Korttekster - Lese- og skriveverksted med ulike typer loggarbeid - Bok og film - Forfattermøter m. nærlesing av tekster Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

5 NBI`s sentrale samarbeidspartnere • Skolebibliotekene • Folkebiblioteket i Kristiansand • Pedagogisk senter i Kristiansand • Universitetet i Agder • Media – lokale og regionale aviser • Bokhandlere • Holsbjergskolen i København • Konferansearrangører i kommuner og fylker Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

6

7 Et første møte med teksten – personlig tilnærming • Da jeg/du leste, la jeg merke til….. • Jeg likte… • Jeg likte ikke……. • Teksten minnet meg om… • Jeg tror at…. • Jeg ble overrasket over……. • Jeg lurer på…. • Jeg synes…… • Hvis jeg var……. • Jeg skulle ønske.. • Slutten synes jeg var…. FORDI…. begrunnelse…. Bruke starterne til samtale, skriftlige loggnotater og sammenhengende tekst. Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

8 Enkel oppstart av personkarakteristikk • Kjønn • Alder • Pleier å… • Liker godt… • Liker ikke…. • Er venn med… • Trenger at… Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

9 Høytlesning • Litterær fellesopplevelse • Alle elever deltar • Felles refleksjon • Felles samtaler • Høytlesing blott til lyst - men også til ettertanke, refleksjon, hurtigskriving og samtale Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

10 Høytlesing med lesestopp Bok eller kort-tekst: • Læreren leser høyt, legger inn stopp der elevene kan tenke, samtale og skrive om teksten. Fra pargruppe til plenum. • Strategi/arbeidsmåte/verktøy/teknikk er nå personlig tilnærming og personskjema. • Flere verktøy legges til etter hvert. Hver elev bruker verktøyet ut fra sin forutsetning. • Læreren utfordrer den enkelte elev. Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

11 Biodikt personskjema -Navn -Karaktertrekk -Setter pris på - Ønsker - Liker/ikke liker - Vil gjerne Personlig tilnærming La merke til…. Jeg likte….. Teksten minner meg om….. Hvis jeg var… Slutten var….. fordi…. Meddikting Skive ny slutt Skrive ny begynnelse Skrive videre fra vendepunktet Høytlesning med lesestopp Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

12 Arbeid med korttekster (Inn i teksten) Grunnmodellen; Lese/lyttetid- tenketid- skrivetid Persondikt -Navn -Karaktertrekk -Setter pris på - Ønsker - Liker/ikke liker - vil gjerne Personlig tilnærming La merke til…. Jeg likte….. Teksten minner meg om….. Hvis jeg var… Slutten var….. fordi…. Meddikting Skive ny slutt Skrive ny intro Skrive videre fra vendepunktet Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

13 Slangen FØRLESNING Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

14 Den moderne bildeboka - en bok for alle • Hva legger du merke til på bildet? Hva tror du det kan bety? • Hva legger du merke til i teksten? Hva tror du det kan bety? • Hva forteller teksten? Hva forteller bildet? Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

15 Leseverksted • Elevbrev – hva de har lyst til å lese og hva de har lest. • Skrive om en hobby du har. • Samle inn elevbrev. Samarbeide med skolebibliotek/folkebibliotek for å finne bøker. • Presentasjon av bøkene. Bla gjennom bøkene på forhånd. Minimum to bøker pr. elev. • Elevene leser. Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

16 Å arbeide med en eller flere forfattere • Les ulike bøker av forfatteren! • Arbeid etter følgende oppsett: - jeg vet…. - jeg ønsker å vite… - jeg fant ut…. - jeg brukte følgende tre kilder…. • Legge frem i gruppa, samle i klassens forfatterperm, bruke veggtavla, lage utstilling i skolebiblioteket, presentere for andre elever, for lærere, for foreldre Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

17 MÅLET ER: • Interesserte og glade lesere som bygger tekst- kompetanse og utvikler språk muntlig og skriftlig, gjennom å lese for å oppleve, forstå og reflektere. Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

18

19 LESEPROSJEKT MED ELEVBREV SOM UTGANGSPUNKT: Elevene skriver brev til lærer/bibliotekar: Hva de har lest? Hva de har lyst til å lese? Hva slags hobby de har? De yngste elevene eller de som ikke er gode til å skrive kan tegne. Brevene gir lærer/bibliotekar en fin oversikt når de skal finne bøker til klassen (klassebibliotek/ leseprosjekt). Brevene øker elevenes bevissthet om egen lesing og egne leseinteresser. Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

20 • Bibliotekar, gjerne i samarbeid med lærer/Skolebibliotekar velger bøker. Store og tykke, små og tynne, lette og vanskelige. Tilpasset elevenes ønsker og leseferdigheter. • Presentasjon av bøkene i en dobbelttime • Elevene velger bok. Lesinga starter.

21 Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn UTBYTTE: For skolen: • Elever og lærere blir kjent med mange forskjellige bøker og sjangere. • Ulike arbeidsmåter knyttes til læreplan/pensum • Erfaringer kan deles med andre elever/lærer For biblioteket: • Etterspørsel/nye lesere/lånere • Bibliotekar blir en ”kjent” person • Høyere utlån

22 TILBUD FRA KRISTIANSAND FOLKEBIBLIOTEK KLASSEBIBLIOTEK: • Lærer kontakter barne- og ungdomsavdelingen og gir sin bestilling: Skole v. ansvarlig lærer Klassetrinn, antall elever Hva slags bøker (fag- eller skjønnlitteratur, tema osv.) Avtaler antall bøker, hvordan og når de skal sendes • Folkebiblioteket finner bøker og sender dem etter avtale. Oversikt over antall bøker lånt sendes med. Biblioteket kan gjerne bruke elevbrev som utgangspunkt for valg av bøker. Utlånstid er 8 uker. Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

23 DE GODE SAMARBEIDSPARTNERNE • SKOLENE - Grunnskoler, videregående skoler, universitet og høyskoler. Elever og lærere. Skolebibliotekarer. • BOKHANDLERNE • FORFATTERNE • FRITIDSLEDERE/AKTIVITETSHUS • FRIVILLIGE ORGANISASJONER - Spillgrupper, LAIV-grupper, tegneserie-entusiaster + + + • ANDRE Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

24 KOMPETANSEBYGGING Hva trenger vi å bli bedre på? • Kjennskap til og kunnskap om Kunnskapsløftet og litteraturens plass i skolen • Informasjon om Nasjonale prøver og hva som kreves av elevene • Oversikt over ulike leseprosjekt og hvordan vi kan bidra • Litteraturformidling – hvordan og hvor • Markedsføring • Sosiale medier? • ? Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

25 DET ER EGENTLIG VELDIG LETT….. Tommelfingerregler for litteraturformidlere • Liker du boka blir presentasjonen bra • Innhent informasjon om de du skal formidle til • Du bør ha lest boka • Vis engasjement • Ikke fortell alt • Gi smakebiter fra boka • Dramatisér gjerne! Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn

26 Flere tips Lurt å være to fordi…. • … vi kan ofte ha ulike interesser • … vi kan variere med stemmene • … vi kan samarbeide om en bokpresentasjon (dramatisere, samtale om en bok, lese hvert vårt avsnitt – særlig der det er dialog) • … vi er tryggere……. Kristiansand folkebibliotek mars 2012 Hanne Dahll-Larssøn


Laste ned ppt "Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Kristiansand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google