Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elev- og lærlingombudet i Nordland Regional elevrådskolering 31.01.-01.02.08 VURDERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elev- og lærlingombudet i Nordland Regional elevrådskolering 31.01.-01.02.08 VURDERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elev- og lærlingombudet i Nordland Regional elevrådskolering 31.01.-01.02.08 VURDERING

2 Elev- og lærlingombudet i Nordland Litt historikk… Fylkestinget har vedtatt å: -Heve karakternivået i fylket til landsgjennomsnittet -Senke frafallet i fylket til landsgjennomsnittet

3 Elev- og lærlingombudet i Nordland Litt historikk… Kunnskapsløftet skal: Bidra til å sikre barn og unge en likeverdig opplæring av høy kvalitet Bidra til å utvikle skoler og læresteder til lærende organisasjoner Økt læringsutbytte generelt -I de grunnleggende ferdighetene spesielt -Påse at alle grupper får del i økningen

4 Elev- og lærlingombudet i Nordland Grunnleggende ferdigheter Du skal kunne: -Uttrykke deg muntlig -Uttrykke deg skriftlig -Kunne lese -Kunne regne -Kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene du blir vurdert etter.

5 Elev- og lærlingombudet i Nordland Vurdering og læreplan Kompetansemålene i læreplanene er grunnlaget for vurdering av elevenes kompetanse i fag Det sentrale og lokale eksamens-, prøve- og vurderingssystemet må være forankret i læreplanene.

6 Elev- og lærlingombudet i Nordland LÆREPLAN (Eks. samfunnsfag) Kompetansemål 1 Definere begrep, bruke disse for å undersøke forhold Kompetansemål 2 Forklare hvorfor, Diskutere endringer (eks. kjønnsroller) Kompetansemål 3 Ved hjelp av verktøy regne ut og planlegge, vurdere Kompetansemål 4 Gjøre rede for endringer, drøfte etikk Mine delmål – jeg skal kunne: Formulere gode definisjoner, bruke disse til å analysere og drøfte, formulre ulike problemstillinger og drøfte disse, osv.

7 Elev- og lærlingombudet i Nordland Hva ER kompetansemål..? Kompetansemålene omsatt til delmål for læring Vurdering underveis med og uten karakter Tilpasset opplæring Samarbeid

8 Elev- og lærlingombudet i Nordland Sammenhengen mellom kompetansemål og vurdering Kompetansemålet viser hva eleven faktisk skal kunne Elevens tolkning av kompetansemålet viser - hvordan eleven vil gå fram for å nå kompetansemålet - hvilken grad av måloppnåelse som eleven sikter mot Vurderingen skal vise hvilken måloppnåelse eleven faktisk oppnår etter å ha arbeidet med kompetansemålet

9 Elev- og lærlingombudet i Nordland Elevundersøkelsen 2007 Hvor ofte forteller lærerne deg hva du bør gjøre for å bli bedre i faget? Flere ganger i uken- 16,8 % 1 gang i uken- 24,4 % 1-3 ganger i måneden- 27,2 % 2-4 ganger i halvåret- 18,3 % Sjeldnere- 13,3 %

10 Elev- og lærlingombudet i Nordland Elevundersøkelsen 2007 Spør lærerne deg hvordan du vurderer ditt eget skolearbeid? I alle eller de fleste fag- 8,1 % I mange fag- 17,8 % I noen fag - 30,4 % I svært få fag- 27,0 %

11 Elev- og lærlingombudet i Nordland Elevundersøkelsen 2007 46 % av elevene sier de ikke i noen eller i få fag får være med på å bestemme hva som skal vektlegges når de vurderes 23 % av elevene opplever at de ikke i noen eller i få fag vet hva som kreves for å nå kompetansemålene 48 % av elevene er ikke i noen eller i få fag med på å sette egne læringsmål

12 Elev- og lærlingombudet i Nordland Situasjonen i opplæringen Fravær av systematisk vurdering som utgangspunkt for forbedring Skolen har et høyt aktivitetsnivå - Men er det koblet til læring? Elevene får ikke konkrete tilbakemeldingene på faglige prestasjoner Ingen kultur for å gi høye faglige utfordringer til elevene

13 Elev- og lærlingombudet i Nordland Hva må til? Bedre vurderingskompetanse på alle nivå Klarere regelverk Mer faglig og rettferdig vurderingspraksis Bedre system for dokumentasjon av underveis- og sluttvurdering av elevene Mer elevmedvirkning i vurderingsarbeidet!

14 Elev- og lærlingombudet i Nordland En god vurderingssituasjon finnes når… Eleven kjenner til kompetansemålene Eleven kjenner til kriteriene han/hun vurderes etter Eleven får vist egen måloppnåelse Eleven opplever sammenheng mellom læringsprosessen og vurderingen Vurderingen fører til økt læring Elever og lærere opplever vurderingen som rettferdig


Laste ned ppt "Elev- og lærlingombudet i Nordland Regional elevrådskolering 31.01.-01.02.08 VURDERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google