Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulig revisjon av forskrift til opplæringslova kapittel 3 VII om «Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulig revisjon av forskrift til opplæringslova kapittel 3 VII om «Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulig revisjon av forskrift til opplæringslova kapittel 3 VII om «Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva» ivar.svensson@udir.no

2 Hva jeg kommer til å si noe: Hva vi vet ikke helt fungerer Hva jeg IKKE kommer til å si noe om: Hva udir kommer til å sende ut som forslag i en eventuell høring – dvs ingen lekkasjer i dag!

3 Forholdet mellom opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven: Bestemmelser om vurdering i opplæringsloven er gitt som en fullmaktsbestemmelse i § 3-4, første ledd: «Departementet gir forskrifter om … vurdering, …» Det er KD og ikke udir som bestemmer om noe skal på høring og eventuelt endres på dette området. Kapittel 5 om klagebehandling ble f.eks. oversendt som forslag til KD for 3 år siden, men har ikke blitt fulgt videre opp. Det kan være mange grunner for dette, f.eks. hva P(olitisk)L(edelse) prioriterer.

4 Oppbygging av kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven I Generelle føresegner (grunnlaget for vurdering etc) II Undervegsvurdering (også for lærlinger og lærekandidater) III Sluttvurdering (karakterskala for f.eks. fag-/svenneprøve) IV Fritak frå vurdering med karakter (mest aktuelt for fellesfag) V Eksamen (generelle bestemmelser) VI Dokumentasjon (vitnemål for bestått tre års opplæring) VII Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva

5 Noen generelle føringer om vurdering gitt tidligere i vurderingskapitlet, før underkapittel VII: § 3-3 Grunnlaget for vurdering i fag, første ledd Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemåla i læreplanane for fag § 3-25 om eksamen, fjerde ledd: Eksamen skal organiserast slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i faget. Disse bestemmelsene må sies å få virkning også for fag-/svenneprøve og kompetanseprøve

6 Hvorfor mulig revisjon av underkap. VII: Ikke endringer siden 2009 Endringene i 2009 kom i oppstarten av Kunnskapsløftet Interne (dispensasjonssøknader o.a.) og eksterne erfaringer (f.eks. logistikkproblemer) tilsier at det er behov for en revisjon

7 Formål med mulig revisjon av underkap. VII: Foreslå endringer i regler som ikke fungerer etter sin hensikt Tydeligere bestemmelser Mer oversiktlige bestemmelser

8 Eksempler på bestemmelser som ikke helt fungerer etter sin hensikt: Lærlinger som går over til å bli praksiskandidat etter § 11-12 blir møtt med krav om Vg3-eksamen selv om de har hatt opplæring i bedrift => dispensasjonssøknad Kandidater som blir møtt med krav om ny Vg2-eksamen etter § 3-54 og 3-55 (de som har krav om Vg3-eksamen etter § 3-52) => dispensasjonssøknad § 3-58 og (hele) prøvenemndas tilstedeværelse ved oppstart: utfordringer for FK ved prøver i grisgrendte strøk

9 Eksempler på bestemmelser som er vanskelige å forstå og som kan ha behov for tydeliggjøring: Lærlinger i særskilte lærefag (§3-52) Eksamen for alle kandidatgrupper særløpsfag (§3-53) (1 + 3) (fast i tilbudsstrukturen) Lærlinger som har lærekontrakt som omfatter opplæring i programfag som er fastsatt i fag- og timefordelingen for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole (§3-54) (0+4 eller 1+3) §6A-7 Praksiskandidater (§3-55) «Hvor lang er egentlig planleggingsdelen av fag-/svenneprøva?» (§3-57 om innhold i og omfang av fag- og svenneprøve)

10 Eksempler på bestemmelser som kan ha behov for å bli mer oversiktlige: § 3-51 om krav til bestått og § 3-67 om krav til fag-/svennebrev – mye av det samme står begge steder § 3-68 som i hovedsak viser til § 3-42 og 3-45

11 Involverte parter som har kommet med innspill i arbeidet: F(ylkes)M(enn) F(ylkes)K(ommuner) F(aglige)R(åd) og S(amarbeids)R(ådet for)Y(rkesopplæring)

12 Det er litt usikkert når vi eventuelt sender dette på høring!


Laste ned ppt "Mulig revisjon av forskrift til opplæringslova kapittel 3 VII om «Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google