Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.09.20161 Kurs for nye prøvenemndsmedlemmer perioden 2016 - 2019 September/oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.09.20161 Kurs for nye prøvenemndsmedlemmer perioden 2016 - 2019 September/oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.09.20161 Kurs for nye prøvenemndsmedlemmer perioden 2016 - 2019 September/oktober 2015

2 Program for dagen Velkommen Mål for dagen Avklare forventninger Litt om prøvenemnd Læreplan for fag Fagprøven – trinn for trinn Vurderingskriterier Honorar og reiseregning 20.09.20162

3 Mål for dagen Informasjon til nye medlemmer av prøvenemndene om hvordan fag- og svenneprøver gjennomføres Ha kunnskap i rollen som PN i faget. Vurderingsfaglig kompetanse 20.09.20163

4 Prøvenemnd Prøvenemnda for fag- eller svenneprøven blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen Prøvenemnda skal ha minst to medlemmer som har formell faglig kompetanse innenfor fagområdet og så langt det er mulig, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget Medlemmene må normalt være eksterne i forhold til lærebedriften eller skolen der kandidaten har fått opplæring (habilitet) Ref. Forskrift til opplæringslov §3-56 Utnevnes for 4 år ad gangen 20.09.20164

5 5 Nettressurser nfk.no udir.no

6 Opplæringssentret 6 Utdanningsprogram 20.09.2016 VG 1. Videregående trinn 1. VG 1. Videregående trinn 1. VG 2. Videregående trinn 1. VG 2. Videregående trinn 1. VG 3. Opplæring i bedrift VG 3. Opplæring i bedrift Fag, svenneprøve Påbygging til generell studiekompetanse Høyskoleutdanning Fagskoleutdanning VG 2. og VG 3. Opplæring i bedrift VG 2. og VG 3. Opplæring i bedrift Utdanningsløp Allsidig praksis i faget (ca 5 år) + teoretisk eksamen = Praksiskandidat

7 20.09.20167 Læreplan for fag /VG3 opplæring i bedrift Hent læreplan for eget fag på Utdanningsdirektoratets nettsider: www.udir.nowww.udir.no Søk opp eget fag i søkefeltet, eller via knappen Læreplaner:

8 20.09.20168 Oppbygging av læreplan for fag /VG3 opplæring i bedrift Formål med faget Struktur – hovedområder – beskrivelse Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål Vurdering

9 Formål, Struktur og hovedområder 20.09.20169

10 Grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og vurdering 20.09.201610

11 Lærlinger Praksiskandidater Alternativ fagopplæring vg3 i skole Alle skal opp til fag/svenneprøve Lærekandidater - Skal opp til kompetanseprøve - Faglig leder og en fra prøvenemnd deltar - Skal prøves i utvalgte kompetansemål fra læreplan - Omfang av prøven må avgjøres etter faglig vurdering og i samarbeid med lærebedriften. Særskilt tilrettelegging av fag-/svenneprøve og komp.prøve (§ 3-64) 20.09.201611

12 Øvelse: Gi forslag til en arbeidsoppgave i ditt fag Studer kompetansemålene i læreplanen. Hvilke kompetansemål dekker den arbeidsoppgaven du har valgt? 20.09.201612

13 Fag-/svenneprøven trinn for trinn- forarbeid Prøvenemndene mottar liste over forventede fagprøver for lærlinger Praksiskandidater melder seg opp gjennom hele året Opplæringskontor/lærebedrift har ansvar for å melde lærlinger/lærekandidater opp til fag- og svenneprøve eller kompetanseprøve Oppmelding sendes fylkeskommunen 20.09.201613

14 Fag-/svenneprøven trinn for trinn- forarbeid Godkjent oppmelding sendes fra fylkeskommunen til leder for prøvenemnda i faget Leder for prøvenemnda fordeler ansvar for prøvene i fag der det er flere enn to i prøvenemnda Prøvenemnd, bedrift og kandidat avtaler tidspunkt for gjennomføring av prøven – prøvenemnda har ansvaret Det skal være to fra prøvenemnda på hver prøve, én som har lederansvaret og et medlem 20.09.201614

15 Fag-/svenneprøven trinn for trinn forts. – innhold og omfang av prøven Bedriften har anledning til å komme med forslag til innhold i prøven Prøvenemnda har ansvaret for å utforme fag-/svenneprøven Prøven må være i samsvar med læreplanen for faget, tilpasset bedriftens «produksjon» og tidsrammen som man har til rådighet Fagprøven er 4-delt og skal prøve kandidaten i: 1.Planlegging av arbeidet og begrunnelse av valgte løsninger 2.Gjennomføring av et faglig arbeid 3.Vurdering av eget prøvearbeid 4.Dokumentasjon av eget prøvearbeid Ref. Forskrift til opplæringslov §3-57 20.09.201615

16 Fag-/svenneprøven trinn for trinn forts. – lengde, frister, vurdering og hjelpemidler Læreplanen for faget beskriver lengden på fagprøven i det enkelte fag. Det skal utformes vurderingskriterier som skal gjøres kjent for kandidaten ved oppstart av prøven Det må komme tydelig fram tidsfrister, og hvordan de ulike delene skal leveres De hjelpemidler som kandidaten har brukt i læretiden, skal også kunne benyttes under prøven 20.09.201616

17 Fag-/svenneprøven trinn for trinn forts. – start og underveis i prøveperioden Minst 1 fra prøvenemnda må møte opp på prøvestedet ved oppstart av prøven Oppgaven og vurderingskriterier gjennomgås i lag med kandidaten ved oppstart Inspeksjon underveis i prøveperioden Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring 20.09.201617

18 Fag- og svenneprøven trinn for trinn forts. - avslutningsvis Karakteren med begrunnelse formidles muntlig til kandidaten ved prøveslutt Oppbevaring av prøvearbeid ved ikke bestått fagprøve Protokoll og nødvendige vedlegg sendes til fylkeskommunen 20.09.201618

19 20.09.201619 Vurdering av fag-/svenneprøven PlanleggingGjennomføring EgenvurderingDokumentasjon Prøvenemnda skal vurdere kandidatens kompetanse slik den er dokumentert gjennom fag-/svenneprøven, og i henhold til vurderingskriteriene Alle 4 deler av fag-/svenneprøven skal vurderes Eksempel fra kokkefaget

20 Vurderingskriterier – grunnlaget for vurdering Prøvenemnda skal utforme korte og omforente beskrivelser av hva kandidaten blir vurdert i forhold til Vurderingskriteriene gjøres kjent for kandidaten ved oppstart av prøven Eksempler på vurderingskriterier kan være: Tidsbruk, bruk av nødvendig verneutstyr, kommunikasjon med bruker osv. Viktig at man setter opp vurderingskriterier som er mulig å vurdere i forhold til høyt, middels eller lavt nivå 20.09.201620

21 Karakterskala ved vurdering av fag- eller svenneprøver Bestått meget godt Meget god kompetanse i faget Bestått Tilfredsstillende eller god kompetanse i faget Ikke bestått Svært lav kompetanse i faget Forskrift til opplæringslov §3-4 20.09.201621

22 Eksempel på vurderingsverktøy 20.09.201622

23 20.09.2016 s. 23 Vurdering av kandidatens kompetanse – kjennetegn på måloppnåelse God kvalitet, ingen kritiske mangler mht HMS Finner gode løsninger, godt faglig nivå Viser god evne til samarbeid, kommunikasjon Forklare. Lavt nivå Kritiske mangler Liten evne til samarbeid og kommunikasjon Reprodusere Ingen kritiske mangler, mht HMS Meget høy kvalitet på arbeidet Gode løsninger, kreativ selvstendig Samarbeider godt Kritisere Middels nivå Høyt nivå

24 Øvelse Sett opp vurderingskriterier til arbeidsoppgaven du lagde tidligere 20.09.201624

25 Mål for dagen - oppsummering Informasjon til nye medlemmer av prøvenemndene om hvordan fag- og svenneprøver gjennomføres Ha kunnskap i rollen som PN i faget. Vurderingsfaglig kompetanse 20.09.201625

26 Til slutt Det blir oppfølgingskurs der nye og eksisterende prøvenemndsmedlemmer inviteres Her finner dere kontaktinformasjon til Nordland fylkeskommunes saksbehandlere for hvert utdanningsprogram: KontaktpersonerKontaktpersoner Sentralbord Utdanningsavdelingen: 75 65 02 00 Takk for oppmøtet og vel hjem 20.09.201626


Laste ned ppt "20.09.20161 Kurs for nye prøvenemndsmedlemmer perioden 2016 - 2019 September/oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google