Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr de nye reglene for oss i Mandal kommune? Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr de nye reglene for oss i Mandal kommune? Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr de nye reglene for oss i Mandal kommune? Mandal kommune

2 Individuell oppfølgingsplan (IOP)  Individuell oppfølgingsplan. Kalle inn til møte etter 16 dagers fravær. Oppfølgingsplanen skal være klar innen 4 uker.  Denne sendes fastlegen innen 4 ukers fravær, påminning ved dag 21.  Viktig å følge med på egenmeldingen at den ansatte har vært hos legen.. Etterlys dersom ikke det er dato.  Justert IOP sendes NAV innen 9 ukers fravær, påminningsmail ved dag 50.  Tilganger på Altinn med MinID med mer. Kommer.

3 Oversendelse til lege  Møte innen 7 uker – dialogmøte 1. Arbeidsgiver, ansatt, BHT og lege/behandler.  100% fravær, bestill time nærværsutvalget. Påminning ved 3 ukers fravær. Bestill umiddelbart selv om du tror det kan bli friskmelding før..  Ved delvis fravær, avhold møte ute på enheten. Enhetsleder/mellomleder, BHT og lege (telefonisk?)  Husk; BHT og lege er ”travle” bestill i så god tid som mulig. Skulle den ansatte bli frisk før møtet er det lettere å avbestille timen.

4 Bedriftsintern omplassering.  Bedriftsintern omplassering  Aktiv sykemelding er falt bort  Hvordan håndterer vi omplasseringer? Hvem betaler?  Må være delvis frisk for å kunne prøves ut, MEN hvor frisk? 5%, 10%, min.20%?? Uklart. Feks. kan være 20% frisk og 80% syk, men du må være på jobben i 50% for å klare å YTE 20%.  100% syk og behov for utprøving. NAV må kontaktes som henviser til MINDUS.

5 OPPFØLGING 1.JULI 2011 DagPåminnelseDagPåminnelse 3 Påminnelse om å ringe NN. 135 Ringe den ansatte. Hva kan du som leder gjøre? 8 Påminnelse om å ringe NN,langt fravær?Quick Care 165 Møte med den ansatte, justere indiv.oppf.plan. 16 Sende blomster og/eller samtale.Husk egenerklæring 185 Ringe den ansatte. Eventuelt søke pensjon? 21 Individuell oppfølgingsplan.Best time Nærværsutv. 205 Ringe den ansatte/møte. Utprøving annet arbeid? 30 Dialogmøte 1. 230 Ringe den ansatte/møte. Justere indiv.oppf.plan? 40 Dersom NN er 100%egenmeldt,kontakt lege. 250 Ringe den ansatte/møte. 100 dg. til max. sykep. 50 Vurdere Quick Care,justere IOP? Rapport til NAV. 270 Ringe/møte den ansatte. følge opp IOP. 65 Ringe den ansatte, oppfølgingssamtale. 290 Ringe/møte den ansatte. følge opp IOP. 80 Ringe den ansatte,møte, justere IOP. 310 Ringe den ansatte. Sende blomster eller kort? 100 Ringe den ansatte.Vurder tiltak fra NAV. 330 Ring den ansatte.Søknad om ulønnet permisjon? 120 Ringe den ansatte og justere indiv.oppf.plan. 350 Møte den ansatte, snart max dato sykepenger.

6 Nye steg i oppfølgingen Det vil komme et nytt oppfølgingspunkt mellom dag 135 og dag 165. 30 dager uten kontakt er for lenge … Tilretteleggingstilskudd. –Dere er kjempeflinke til å søke, stor krativitet –Husk å sende søknaden med forsiden fra NAV.NO. (7 siders oppskrift) –Fortsett å søke!


Laste ned ppt "Hva betyr de nye reglene for oss i Mandal kommune? Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google