Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostmøte09.09.10 Irene Lunde, kommunalsjef Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostmøte09.09.10 Irene Lunde, kommunalsjef Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostmøte09.09.10 Irene Lunde, kommunalsjef Mandal kommune

2 Bruk av egenmelding. Bruk av velferdspermisjon. Barns og barnepassers sykdom.

3 Bruk av egenmelding. Egenmelding skal benyttes ved egen sykdom. Vi snakker da om redusert helsetilstand til den ansatte som gjør at vedkommende ikke klarer å utføre hele eller deler av jobben sin.

4 Bruk av velferdspermisjon. HTA §14.1, 2. avsnitt: Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en ansatt tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager eller inntil 24 arbeidsdager med halv lønn innen kalenderåret.

5 Bruk av velferdspermisjon. Permisjonsreglementet pkt. 2: Fri ut over 12 dager må i tilfelle innvilges som ulønnet permisjon. Ved avgjørelse av søknad om velferdspermisjon bør det tas hensyn til de anførte permisjonsgrunner, arbeidstakerens individuelle behov for slik permisjon og driftssituasjonen ved virksomheten.

6 Velferdspermisjon. Dødsfall og begravelse. Tilvenning av barn i barnehage og skole. Eget bryllup. Konfirmasjon – foresatte. (Gjelder konfirmasjon på arbeidsdag). Egen deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap.

7 Velferdspermisjon. Aml. §12-10: Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter barnet fylte 18 år.

8 Barns og barnepassers sykdom. Aml. §12-9: Arbeidstaker har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i fobindelse med sykdom, eller hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permison etter denne paragraf pga et annet barn.

9 Barns og barnepassers sykdom. Retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Arbeidstaker har rett til permisjon inntil 10 dager hvert kalenderår, eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Arbeidstaker som er aleine om omsorgen for barn har rett til dobbelt så mange permisjonsdager som nevnt ovenfor.

10 Barns og barnepassers sykdom. Arbeidstaker har rett til full lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når vedkommende har tiltrådt stillingen. NB! Ikke bruke egenmelding eller velferdspermisjon ved barns og barnepassers sykdom.


Laste ned ppt "Frokostmøte09.09.10 Irene Lunde, kommunalsjef Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google