Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleskyss i Nordland SkyssWEB introduksjon Foto: Gro Eli Stoltenberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleskyss i Nordland SkyssWEB introduksjon Foto: Gro Eli Stoltenberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleskyss i Nordland SkyssWEB introduksjon Foto: Gro Eli Stoltenberg

2 HVORFOR SKYSSWEB o endelig blir det også i Nordland fylke tatt i bruk et elektronisk verktøy for saksbehandling, gjennomføring og kvalitetssikring av skoleskyss o når vi arbeider med skoleskyss, trenger vi detaljerte opplysninger om skyssbehovet for den enkelte elev o innhenting og kvalitetssikring av denne informasjonen er en viktig og ressurskrevende oppgave o det har frem til nå vært brukt svært mye tid på registrering av opplysninger som har blitt sendt mellom kommunene, skolene og fylket 2

3 ENKLERE SAKSBEHANDLING o all saksbehandling vedrørende skoleskyss skal nå skje via internett og programmet SkyssWEB o skolene registrerer sine elevers skyssbehov via SkyssWEB o bruk av SkyssWEB vil føre til enklere bestilling, bedre rutiner, og effektivisering for alle parter o innføring av SkyssWEB medfører at vårt eksisterende system, med sending av MS Excel regneark frem og tilbake mellom skolen og Nordland Fylkeskommune endelig opphører 3

4 OM SKYSSWEB o et WEB-basert verktøy der man legger inn informasjon om skolen, klassene, timeplanen og nødvendig informasjon om elevene som er aktuelle for skoleskyss o programmet SkyssWEB vil ved hjelp av kartdata kontrollere elevens reisestrekning, behandle søknaden, avslå eller godkjenne og til slutt vil NFK produsere busskort til de som er blitt godkjent for det o når skolen gjør endringer oppdateres dette automatisk, beløp i fakturaen til kommunen endres og eventuelle nye busskort produseres o kommunene / skolene logger seg inn på systemet via sine personlige brukernavn og passord. Brukernavn og passord vil bli tildelt den enkelte bruker/kommune/skole via administrator av systemet 4

5 OM SKYSSWEB o skolen kan legge inn nye elever, endre eksisterende, kontrollere egne elever og de fakturerte beløp de produserer o kommunen går inn i systemet, saksbehandler, endrer status og kontrollerer beløp i forhold til sine skoler o kommunen saksbehandler og kan også innvilge skyss på spesielt grunnlag, og da settes status som Kommunalt vedtak  Særlig farlig skolevei  Periode med særlig farlig skolevei  Barnevern, krisesenter med mer 5

6 SkyssWEB 6 Grunnskoler 213 skoler 360 brukere 8.000 elever Grunnskolekontoret i kommunene 44 kommuner (3 har ikke skoleskyss) 60 brukere Videregående skoler 18 skoler 49 lokasjoner 70 brukere 4.000 elever Nordland Fylkeskommune, Samferdsel Drift, ruteplanlegging, økonomi og support GPSdata Kartdata er lagt inn for hele fylket 146.000 gårds og bruksnummer i Nordland Holdeplassregister for Nordland (7000 stopp) + Troms og Nord-Trøndelag

7 NÅR ER SYSTEMET KLAR FOR REGISTRERING AV ELEVER? Første gangs pålogging/saksbehandling starter 29. april April 2014 29 Tirsdag Saksbehandling gjennomføres i løpet av mai måned 7

8 TESTPERIODE FREM TIL 1. APRIL KAN DERE PRØVE DERE FREM! April 2014 1 Tirsdag Ikke legg for mye i å legge inn mange klasser som test. Husk at alt blir slettet den 1. april! 8

9 FØRSTE GANGS INNLOGGING MED DITT BRUKERNAVN Gå til adressen: https://skyssweb.nfk.nohttps://skyssweb.nfk.no Logg deg inn med ditt personlige brukernavn og oppgitt passord Når du logger deg inn første gang så skal du endre ditt passord. 9 Tips! Brukernavn skrives med små bokstaver Brukernavnet er laget av NFK og kan ikke endres Hver saksbehandler har sitt eget unike brukernavn Hvis du er en av dem som er saksbehandler på flere skoler, da har du flere brukernavn 1 2 3

10 INNLOGGING Gå til adressen: https://skyssweb.nfk.nohttps://skyssweb.nfk.no Logg deg inn med ditt personlige brukernavn og det passordet du laget første gang du logget deg inn. OBS! Hvis du glemmer passordet Må du kontakte support! 10 Tips! Brukernavn skrives med små bokstaver Brukernavnet er laget av NFK og kan ikke endres Hver saksbehandler har sitt eget unike brukernavn Hvis du er en av dem som er saksbehandler på flere skoler, da har du flere brukernavn.

11 BRUKERMANUAL OG INFORMASJON Gå til www.nfk.nowww.nfk.no I venstre meny 1.Klikk Samferdsel 2.Klikk Skoleskyss 3.Klikk SkyssWEB Velg tema: –Introduksjon SkyssWEB –Brukermanual for SkyssWEB –OSS (Ofte-Stilte-Spørsmål bygges opp) –Skyssreglement for NFK –Supportinfo 11

12 HVA MÅ VI GJØRE I 2014? Når vi nå skal legge elevene inn for første gang, er det en del viktige ting å ta hensyn til! Legg elevene inn på det trinn de tilhører neste skoleår altså 2014-2015, og ikke på trinnet de går dette skoleåret!!! Hvis du ikke gjør det må du flytte dem opp etter skoleslutt, og så saksbehandle dem enda en gang! Før påske mottar du en liste med alle registrerte skysselever på din skole! På dette tidspunkt kan du gå inn og hilse på SkyssWEB og legge inn ditt nye passord. Fra 29. april kan du starte saksbehandlingen. Listen er bygget opp med fiktive personnummer. Disse korrigerer du ved første gangs innlegging av eleven i SkyssWEB. 12 Tips! OBS! ikke klikk øverst i hjørnet, for da lukker du hele programmet!

13 GRUNNSKOLE AVGANGSELEVER VÅREN 2014 – HVA MED DEM?  Kunderegistrering – Legg inn fødselsnummer -  13 Våren 2014 bruker vi denne menyen til å oppdatere personnummer til alle som går ut av din skole. Her snakker vi om elever i 7. og 10. klasse samt andre Som skal over til en annen skole i vår. Legg inn korrekt fødselsnummer    for å lagre og avslutte denne eleven

14 NYTT SYSTEM – KAN FEIL OPPSTÅ? Her er saksbehandler en nøkkelbrikke! Kunnskap rundt dette med kart og terreng, kunnskap om elevmassen og ikke minst de lokale geografiske lokale forhold. Systemet er nøye testet og gjennomgått, men dataverden er vel av og til slik som livet selv – spennende, og av og til en smule uforutsigbart! Kart og grafikk er lagt inn, men også her er raske tilbakemeldinger svært viktige dersom avvik dukker opp. Finner du avvik/feil ønsker vi beskjed så raskt som mulig! Send e-post til skyssweb@nfk.no eller ring support på 75 65 08 65skyssweb@nfk.no 14


Laste ned ppt "Skoleskyss i Nordland SkyssWEB introduksjon Foto: Gro Eli Stoltenberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google