Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMFUNNETS AVHENGIGHET AV EKOM OG IKT, OG TRUSLER VI STÅR OVERFOR – SETT FRA FINANSNÆRINGEN Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge Forsvarets høgskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMFUNNETS AVHENGIGHET AV EKOM OG IKT, OG TRUSLER VI STÅR OVERFOR – SETT FRA FINANSNÆRINGEN Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge Forsvarets høgskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMFUNNETS AVHENGIGHET AV EKOM OG IKT, OG TRUSLER VI STÅR OVERFOR – SETT FRA FINANSNÆRINGEN Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge Forsvarets høgskole 06. oktober 2015

2 Digitalisering og samordning får effekt i hele næringen Høy produktivitetsvekst Nr 1 i effektiv betalingsformidling Samfunnsøkonomiske kostnader for betalingsformidling i prosent av BNP: 13 EU-land:0,96 % Sverige:0,68 % Danmark:1,00 % Norge:0,49 % Kilde: ECB, Norges Bank En høyproduktiv næring 2 Akselererende teknologisk utvikling Kapasitet digital kommunikasjon Nye plattformer for distribusjon av kundetjenester

3 Store volumer og beløp hver dag Daglig mellom bankene –9,5 mill. transaksjoner –260 mrd kroner (2014-tall) Årlig mellom kunder –2,5 mrd transaksjoner (kort- og regningsbetaling) –15 900 mrd kroner Daglig omsetning i verdipapiroppgjøret utgjør om lag 4 mrd kroner 3

4 Alle vil ”eie” kunden Samle kundedata Analysere kundedata Utnytte eller selge kundedata Finansbransjen er: Digital Standardisert Samordnet Finansbransjens distribusjonsnett en attraktiv innfallsport for innsamling av kundedata og verdiøkende tjenester (VØT) 4 Finansbedrift

5 Ny regulering utfordrer distribusjon Ny EU-regulering (PSD2) vil åpne tilgang til konti i bank for andre aktører Betalingsformidlingen fortsatt mellom kundekonti i banker Andre aktører vil etablere nye distribusjonskanaler mellom kunde og bank – Innsamling kundedata – Markedsføring/salg Problemstillinger : – Sikkerhet – Ansvarsforhold Bankene er godt plassert for å møte konkurransen 5 Finansbedrift: Formuesoppbevaring Likviditets”kasse” Betalingsformidling Forretnings- muligheter Teknologi regulering 5

6 Kunder begeistres av nye tjenester og forteller hverandre om det Kundebehov driver produkt- og tjenesteutviklingen. Infrastrukturen blir en konsekvens av dette. 6 Nettverkseffekter

7 Produktselskapene gir rask og forretningsmessig tilpasning –BankAxept AS –BankID Norge AS Næringspolitisk posisjon må videreføres Arbeidet med operasjonell infrastruktur må styrkes –Basis for nye tjenester –Nye aktører må kunne delta Nødvendig samspill, koordinering og prioritet må ivaretas 7 Strategisk posisjonering av bankene

8 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN 2015 Årlig trusselrapport Interne misligheter og korrupsjon Identitetsmisbruk Hvitvasking og terrorfinansiering Bedrageri fra eksterne IKT – angrep 8

9 TRUSLER OG SIKKERHETSUTFORDRINGER FOR FINANSNÆRINGEN 2015 Trender vi ser Trendene er i kontinuerlig endring Kriminelle analyserer næringens rutiner og produkter Trender forflytter seg – det som skjer internasjonalt, kommer hit Økende misbruk av identitet ved bruk av elektroniske hjelpemidler – (hacking av e-post kontoer, bestilling av varer osv..). Manglende oppmerksomhet hos befolkningen 9

10 «Digital» risiko for en bank Skjer hvert år – Nedetid på minutter eller timer (betalingstjenester) – Intern IT utilgjengelig i minutter eller timer – Svindelforsøk/nettbankbedragerier, tap på 100-tusener Skjer/kan skje hvert 5.-10. år – Nedetid på flere dager – Intern IT utilgjengelig i timer eller dager – Tyveri/nettbank tap på mange millioner – Informasjonstyverier 10

11 Topp 5 digitale sårbarheter i finans 1.Feil i finansinstitusjoners sentrale IT- infrastruktur Tap av data Langvarig nedetid i feles operasjonell infrastruktur 2.Styrken og utviklingen i IKT- kriminalitet 3.Ny endret EU-regulering ”mellom-europeisk virkelighet” 4.Avhengighet av telekommunikasjon 5.Kompetanse – bredde/dybde 11

12 Hva gjør næringen? Virksomhetene og deres leverandører bygger alle kapasitet og kompetanse Tett og omfattende samarbeide Styrker hendelses- håndteringen - opprettet FinansCERT 12

13 FinansCERT Spisskompetanse på cyber tilgjengelig for hele næringen Koordinering av hendelser når de treffer flere Situasjonsforståelse og trusselbilde Nasjonalt og globalt nettverk av samarbeidspartnere 13 Bilde: Kaspersky

14 FinansCERT Norge AS Etablert i 2013 Heleid av Finans Norge Oppgaver: o bidra håndtering IT sikkerhetshendelser o bygge informasjon om samlet trusselbilde o koordinere felles tiltak for skadebegrensning o kontaktpunkt myndigheter (Finanstilsynet, Kripos,..) Samarbeide med andre CERT’er 0-2 2-55-88-10 "Gutteromshackere" og "script kiddies" Kriminelle enkeltpersoner og hackergrupper Organiserte kriminelle og mafia Statlige sponsede aktører Trusselbildet høst 2015 Aktørprofil 14

15 Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysneutvalget)  Økt tverrfaglig samarbeid på IT- sikkerhetsområdet Privat-offentlig samarbeid på likeverdige vilkår  Sterkt engasjement for å påvike internasjonal regulering (EU) Norge ligger langt fremme og har gode digitale løsninger EU-regulering har sitt utgangspunkt i en annen virkelighet Våre løsninger må ikke bli svekket/regulert bort  Økt kapasitet for etterforskning og påtale av datarelatert kriminalitet Utviklingen vil stille store krav også til internasjonalt samarbeide 15

16 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "SAMFUNNETS AVHENGIGHET AV EKOM OG IKT, OG TRUSLER VI STÅR OVERFOR – SETT FRA FINANSNÆRINGEN Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge Forsvarets høgskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google