Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Enklere anskaffelser skal gi økt produktivitet Medlem i Produktivitetskommisjonen og direktør i Lånekassen Marianne Andreassen Anskaffelseskonferansen NHO 11. mai 2016

2 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Svakere produktivitetsvekst etter 2005 2 Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent

3 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” 3 Analyse av Norge Verdens beste land å bo i (FN) Middels på innovasjon og kunnskapsproduksjon Offentlig sektor: Stor ressursbruk uten bedre resultater

4 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Vi er svake på innovasjon Rangering i EUs Innovation Union Scoreboard 2014 Innovasjonsfølgere Innovasjonsledere Moderate innovatører Beskjedne innovatører 4

5 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Illustrasjon: Må de unge betale nesten dobbelt så mye skatt som foreldrene? 5 Skatt i prosent av husholdningsinntekt. Lav og høy arbeidsproduktivitet (AP)

6 Produktivitetskommisjonen Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Vi er ved et vendepunkt Lav produktivitetsvekst etter 2005 har vært maskert av høy oljepris - mindre vekstbidrag nå fra oljenæringen Eldre befolkning - pensjoner, helse- og omsorgsbehov Fondsoppbyggingen avtar - mindre handlefrihet i offentlige budsjetter 6

7 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Hva driver produktivitetsveksten Kunnskapskapitalen – samfunnets viktigste ressurs Evne til læring og mottaksevne i virksomhetene – herunder utnytte kunnskap hos leverandører 7

8 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Hva kreves Økt vektlegging av produktivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet – Offentlig anskaffelser: Effektiv ressursbruk Høyere produktivitetsvekst i offentlig sektor kritisk for bærekraft i offentlige finanser Kompetanse og teknologi 8

9 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Offentlige anskaffelser – en viktig kilde til innovasjon og produktivitetsforbedringer Kjøp av varer og tjenester fra privat sektor: vel 450 milliarder kroner - om lag 18 prosent av BNP Fastlands-Norge Vokser sterkere enn utgiftsveksten Teknologiinnholdet i tjenestene øker Teknologi leveres i stor grad fra private Flere tjenester konkurranseutsettes Potensial for mer effektive innkjøp! Mer brukerstyrt behovsavklaring Dialog med leverandører Mer bruk av åpne spesifikasjoner Ny prosedyre: Innovasjonspartnerskap 9

10 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Utfordringer Komplisert regelverk Mangelfull kunnskap om mulighetene i regelverket Frykt for å gjøre feil IKT: Gjøre selv eller bruke markedet – sourcingstrategi Det gode innkjøpet: Styrke kompetansen og profesjonalisere innkjøpsarbeidet Dilemma: Utnytte kompetansen hos leverandørene og leverandøravhengighet 10

11 Produktivitetskommisjonen Alt for høye kostnader ved offentlige innkjøp 11 Administrative kostnader ved innkjøp. Totalkostnad i prosent av samlet innkjøpt beløp

12 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Tekst uten kulepunkter «Gode og fremtidsrettede løsninger forutsetter at man klarer å utnytte kunnskap hos leverandøren. Innkjøpsprosedyrer som innebærer tettere samhandling med leverandører (for eksempel innovasjonspartnerskap) kan bidra til større innovasjonsgrad i offentlige anskaffelser, men stiller krav til innkjøpsfaglig kompetanse» Produktivitetskommisjonen 12

13 Produktivitetskommisjonen Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: FINs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer ”Regjeringen vil: ….. Videreføre leverandørutviklingsprogrammet, og arbeide for at offentlige digitaliseringsprosjekter utløser mer innovasjon» 13

14 Produktivitetskommisjonen Resultatvinnere for innbyggere og samfunn viktigere enn budsjettvinnere


Laste ned ppt "Produktivitetskommisjonen Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google