Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKTUELLE REGELVERKSPROSESSER FOR FINANSNÆRINGEN Finans Norges juridiske fagseminar – 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKTUELLE REGELVERKSPROSESSER FOR FINANSNÆRINGEN Finans Norges juridiske fagseminar – 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKTUELLE REGELVERKSPROSESSER FOR FINANSNÆRINGEN Finans Norges juridiske fagseminar – 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge

2 Ny teknologi tas raskere i bruk 2 Airplane

3 3 Teknologi og kunde Norge langt fremme Samordning praktisk for kundene Kostnadseffektiv for samfunnet Rask teknologisk utvikling Nye kanaler Nye aktører

4 CRD IV: kapitalkravsreform –Skjerpede krav til kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv BRRD: krisehåndteringsdirektiv –Bail in, bankavviklingsfond Bankunion: sum av ulike regelsett –Enhetlig regulering, tilsyn, innskudds- garantiordning og krisehåndtering Strukturreform –Forslag om adskillelse av ordinær bank- virksomhet og verdipapirhandels- virksomhet i store banker Solvens II: kapitalkrav - forsikring Med mer… Omfattende endringer i rammebetingelser 4

5 Krisehåndteringsdirektiv (BRRD) av 15. mai 2014 (Direktiv 2014/59/EU) - Krisehåndteringsdirektivet trer i kraft 1. januar 2015, men med ett års overgang for bail-in -Banklovkommisjonen er i gang med norske gjennomføringsregler Krisehåndteringsdirektivet 5

6 6 Finanskrisen i Norge Tap i prosent av utlån. 1987 - 2013 Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. 1987 - 2013 Solide banker God risikostyring Lave tap Tiltak: Byttelånsordningen Statens obligasjonsfond Øvrige likviditetstiltak Statens finansfond Pengepolitiske lettelser Ekspansiv finanspolitikk Kilde: NAV Kilde: Finanstilsynet

7 Ansvar for følgende samfunnskritiske operasjoner: Finans Norges rolle i IT-strukturen 3 millioner unike brukere 310 millioner transaksjoner pr år 6,6 millioner kort 1,2 milliarder transaksjoner pr år Markedsandel på 88 prosent 2 milliarder transaksjoner pr år 62 450 milliarder kroner i ”omsetning” 7

8 Ønsket digitalisering i finansnæringen – hvilke tiltak gir raskt effekt med kontrollerbar ressursbruk? Forvaltningens digitaliseringsprosjekt – hvordan kan finansnæringen bidra? Andre digitaliseringsprosjekter – hvordan kan finansnæringen samhandle med andre næringer? Kartlegging av digitale agendaer 8

9 Er konkurransen for liten 9

10 Mange bruker konkurransen 32% har flyttet eller reforhandlet boliglånet siste to år Kun bilforsikring har mer ”utro” kunder blant finanstjenester enn boliglånskundene TNS Gallup januar 2014 for Forbrukerrådet. Bytteundersøkelsen 10

11 Finans Norges strategi Sikre konkurransedyktige rammebetingelser Synliggjøre samfunnsrollen og øke tilliten Ivareta næringsinitiativ og verdiskapende næringssamarbeid En modig og troverdig samfunnsaktør ” I 2017 skal finansnæringen i Norge ha likeverdige og konkurransedyktige rammevilkår på sentrale områder nasjonalt og internasjonalt. Regelverks- prosesser skal være faktabaserte, forutberegnelige, transparente og sikre medvirkning for næringen.” ” I 2017 skal finansnæringen i Norge være en viktig, ansvarlig og kompetent næring som bidrar til økt verdiskapning i Norge gjennom effektiv, sikker og god håndtering av viktige samfunnsoppgaver. ” ” I 2017 skal finansnæringen i Norge være den mest effektive finansnæringen i Europa med god tilgang til fremtidsrettet kompetanse og gode rammer for forskning og utvikling. ” 11

12 H O V E D S T Y R E T Overordnet modell for utvalgsstruktur, godkjent av hovedstyret 30.01.2014 BBK Bransjestyre Bank og kapitalmarked BBI Bransjestyre Bet. formidl. og infrastruktur BLP Bransjestyre Liv og pensjon BRS Bransjestyre Risiko og skade Bransjeoverskridende fagområder Hovedutvalg Arbeidsgiver Juridisk Hovedutvalg Arbeids- og referanse- grupper (tidsbegr.) etter behov Prosjektrelaterte og tilknyttede aktiviteter: - NIBOR - Bankenes Sikringsfond -Verdipapirforetakenes Sikringsfond Fagutvalg: Soliditet Likviditet Verdipapirmarked OMF Dokument Fagutvalg: Avregning og oppgjør Internasjonale rammeverk bet.formidling Bankenes sikkerhetsråd Kontrakt og ansvarsreg. IKT og BankID Juss Fagutvalg: Aktuar liv Livjurister Kapitaldekningsregler Fagutvalg: Aktuar skade Personskade Forsikringssvindel og kriminalitet Fagutvalg: Regnskap og skatt Økonomisk kriminalitet Informasjon Konfliktberedskap (arb.liv) Arbeids- og referanse- grupper (tidsbegr.) etter behov Prosjektrelaterte og tilknyttede aktiviteter: - NICS Operatørkontor - BankID - BankAxept - FinansCERT - Bankenes Standardiseringskontor Arbeids- og referanse- grupper (tidsbegr.) etter behov Prosjektrelaterte og tilknyttede aktiviteter: - Nemnda for helsevurdering - Norsk Pensjon Arbeids- og referanse- grupper (tidsbegr.) etter behov Prosjektrelaterte og tilknyttede aktiviteter: - FG (tekn. standard.) - TFF/YFF (trafikk-/ yrkesskade - Poolordninger - FNO Skadedrift -Ansvarsreg. tolkningsutvalg Arbeids- og referanse- grupper (tidsbegr.) etter behov Prosjektrelaterte og tilknyttede aktiviteter: - Autorisasjons- og godkjennelsesordninger

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "AKTUELLE REGELVERKSPROSESSER FOR FINANSNÆRINGEN Finans Norges juridiske fagseminar – 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google