Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bankenes fremtid Hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bankenes fremtid Hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bankenes fremtid Hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene?
Risør 30. april 2015 Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge

2 The Times They Are a-Changin’
Kilde: Bank of England, (en rekke underliggende kilder)

3 Kapitalmarkedene og finansnæringen er alltid i endring
En finansnæring i endring Regulering Realøkonomi Teknologi og innovasjon

4 Realøkonomi - Internasjonalt
USA Økt vekst (?) QE-program avsluttet i fjor Første renteheving nærmer seg Euro området Sårbar vekst, høy arbeidsledighet, lav inflasjon Meget ekspansiv pengepolitikk Hellas? Kina Redusert veksttakt Fra investeringer til konsum som vekstmotor Svakt boligmarked, høy foretaksgjeld og usikkerhet i kredittmarkedet gir bekymring Årsvekst i BNP (GDP) og fremskrivninger. Prosent Kilde: IMF, April 2015 4

5 Realøkonomi - Norge i dag
Prisutvikling på råolje og aluminium Realøkonomi - Norge i dag Lave renter Stigende boligpriser Bekymring for husholdningenes gjeld Virkninger av oljeprisfall Moderat økning i registrert arbeidsledighet Arbeidsløse (AKU), registrerte arbeidsledige m/u tiltak. Sesongjustert, tremåneder glidende gjennomsnitt Utviklingen i boligpriser med ulike deflatorer Kilde: SSB, 26. mars 2015

6 Realøkonomi - Norge i morgen
Store sprik i prognosene Fall i etterspørselen fra petroleumsnæringen Bedringen av konkurranseevnen gjennom kronesvekkelsen Ekspansiv penge- og finanspolitikk Behov for omstilling Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten. Prosent av BNP for Fastlands-Norge BNP Fastlands-Norge, prognoser, % vekst Kilde: SSB og Finansdepartementet, april 2015 Christian Hansen, analysesjef i Nordic Securities, E

7 Rentene… Kilde: Oslo Børs 12 mnd. siden

8 Klima- og bærekraft

9 Innovasjon Ny varianter av tradisjonelle produkter Fokus på bærekraft
Tilpasning til ny regulering Lave renter Fokus på bærekraft Grønne obligasjoner Finansiering av infrastruktur Stort behov for å finansiere vedlikehold og nybygging

10 Ny teknologi / digitalisering
Forretning for nye aktører Eksempel: Crowdfunding Teknologiske muligheter

11 Paypal: 148 millioner kunder…

12 Bill Gates’ Annual Letter 2015
“Traditional banks cannot afford to serve the poor because of their costs. That's why 2.5 billion adults don't currently have a bank account.”

13 Samfunnsøkonomiske kostnader for betalingsformidling i prosent av BNP:
Teknologi i finans Finansnæringen tok tidlig i bruk IT i egen produksjon i samhandling mellom banker i kundedialog Høy produktivitetsvekst Lang erfaring med digitalisering og samordning i Norge Samfunnsøkonomiske kostnader for betalingsformidling i prosent av BNP: 13 EU-land: 0,96 % Sverige: 0,68 % Danmark: 1,00 % Norge: 0,49 % Kilde: ECB, Norges Bank

14 Vellykket teknologiutvikling og anvendelse
Papirbasert boliglånsprosess Tar 16 dager Omfatter 70 papirark Genererer 9 postforsendelser Digitalisert boliglånsprosess Tar 1-2 dager Ingen papirer Ingen postforsendelser Forbedring for kunde og bank

15 Regulering Tiltak for å sikre finansiell stabilitet høyt på internasjonal politisk agenda (G20) Nye EU-regler på hele finansområdet Virksomhetene, produktene Markedsplassene og øvrig infrastruktur Norsk regulering EU-regler gjennom EØS-avtalen Sentralt nasjonalt regelverk i endring Vil ha stor betydning for hvordan virksomhetene tilpasser seg

16 Norske banker godt posisjonert
Finanstilsynet - Finansielt utsyn

17 Driverne er ikke uavhengige av hverandre
Regulering Real-økonomi Teknologi og innovasjon

18 Regulering vs. økonomisk aktivitet
Usikkerhet om økonomisk utvikling og konsekvensene av strengere krav til soliditet, finansiering og likviditet EU: Mer vekt på tiltak for å gjenreise veksten Gradvis innfasing av nye krav, Juncker-plan, Capital Markets Union mv. Økonomisk vekst Implementering av ny regulering

19 Ny regulering utfordrer distribusjon
Ny EU-regulering (PSD2) vil åpne tilgang til konti i bank for andre aktører Andre aktører vil etablere nye distribusjonskanaler mellom kunde og bank Innsamling kundedata Markedsføring/salg Problemstillinger: Sikkerhet Ansvarsforhold Betalingsformidlingen fortsatt mellom kundekonti i banker Bankene er godt plassert for å møte konkurransen Teknologi Forretnings- muligheter regulering Finansbedrift: Formuesoppbevaring Likviditets”kasse” Betalingsformidling 19

20 Finans Norges strategi
Revisjon/gjennomgang våren 2015 Nye delstrategier: Strategi for kapitalmarkedsspørsmål Strategi for digitalisering Næringens felles strategi for arbeidet på betalingsformidlingsområdet 20

21 Strategi for digitalisering
Klare prioriteringer Ønsket digitalisering i finansnæringen – hvilke tiltak gir raskt effekt med kontrollerbar ressursbruk? Samspill med andre næringer Hvordan kan finansnæringen samhandle med andre næringer? For eksempel innenfor e-faktura Deltar i bredt initiativ for standarder innen IT-sikkerhet og personvern Samspill med myndighetene Forvaltningens digitaliseringsprosjekt – hvordan kan finansnæringen bidra?

22 Bankenes fremtid? Realøkonomiske utfordringer
Ny teknologi gir nye konkurrenter Tøff regulering Må være proaktive kostnadsorienterte fokusert på tillit “Then you better start swimmin' Or you'll sink like a stone For the times they are a-changin‘” Bob Dylan, 1964 Christoffer O. Hernes, direktør i SpareBank 1 Gruppen, E

23 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bankenes fremtid Hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google