Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BANKENES FREMTID Hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene? Risør 30. april 2015 Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BANKENES FREMTID Hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene? Risør 30. april 2015 Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 BANKENES FREMTID Hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene? Risør 30. april 2015 Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge

2 2 The Times They Are a-Changin’ Kilde: Bank of England, 17.02.2015 (en rekke underliggende kilder)

3 3 Kapitalmarkedene og finansnæringen er alltid i endring En finansnæring i endring Regulering Realøkonomi Teknologi og innovasjon

4 Realøkonomi - Internasjonalt USA –Økt vekst (?) –QE-program avsluttet i fjor –Første renteheving nærmer seg Euro området –Sårbar vekst, høy arbeidsledighet, lav inflasjon –Meget ekspansiv pengepolitikk –Hellas? Kina –Redusert veksttakt –Fra investeringer til konsum som vekstmotor –Svakt boligmarked, høy foretaksgjeld og usikkerhet i kredittmarkedet gir bekymring Årsvekst i BNP (GDP) og fremskrivninger. Prosent 4 Kilde: IMF, April 2015

5 5 Prisutvikling på råolje og aluminium Utviklingen i boligpriser med ulike deflatorer Realøkonomi - Norge i dag Lave renter Stigende boligpriser Bekymring for husholdningenes gjeld Virkninger av oljeprisfall Moderat økning i registrert arbeidsledighet Arbeidsløse (AKU), registrerte arbeidsledige m/u tiltak. Sesongjustert, tremåneder glidende gjennomsnitt Kilde: SSB, 26. mars 2015

6 Store sprik i prognosene ↓ Fall i etterspørselen fra petroleumsnæringen ↑ Bedringen av konkurranseevnen gjennom kronesvekkelsen ↑ Ekspansiv penge- og finanspolitikk Behov for omstilling 6 Realøkonomi - Norge i morgen BNP Fastlands-Norge, prognoser, % vekst Christian Hansen, analysesjef i Nordic Securities, E24 19.04.2015 Kilde: SSB og Finansdepartementet, april 2015 Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

7 7 Rentene… 12 mnd. siden 24.04.2015 Kilde: Oslo Børs

8 Klima- og bærekraft 8

9 Ny varianter av tradisjonelle produkter –Tilpasning til ny regulering –Lave renter Fokus på bærekraft –Grønne obligasjoner Finansiering av infrastruktur –Stort behov for å finansiere vedlikehold og nybygging 9 Innovasjon

10 Forretning for nye aktører Eksempel: Crowdfunding Teknologiske muligheter 10 Ny teknologi / digitalisering

11 11 Paypal: 148 millioner kunder…

12 12 Bill Gates’ Annual Letter 2015 “Traditional banks cannot afford to serve the poor because of their costs. That's why 2.5 billion adults don't currently have a bank account.”

13 Finansnæringen tok tidlig i bruk IT i egen produksjon i samhandling mellom banker i kundedialog Høy produktivitetsvekst Lang erfaring med digitalisering og samordning i Norge 13 Teknologi i finans Samfunnsøkonomiske kostnader for betalingsformidling i prosent av BNP: 13 EU-land:0,96 % Sverige:0,68 % Danmark:1,00 % Norge:0,49 % Kilde: ECB, Norges Bank

14 Vellykket teknologiutvikling og anvendelse Papirbasert boliglånsprosess Tar 16 dager Omfatter 70 papirark Genererer 9 postforsendelser Digitalisert boliglånsprosess Tar 1-2 dager Ingen papirer Ingen postforsendelser Forbedring for kunde og bank 14

15 Tiltak for å sikre finansiell stabilitet høyt på internasjonal politisk agenda (G20) Nye EU-regler på hele finansområdet –Virksomhetene, produktene –Markedsplassene og øvrig infrastruktur Norsk regulering –EU-regler gjennom EØS-avtalen –Sentralt nasjonalt regelverk i endring 15 Regulering Vil ha stor betydning for hvordan virksomhetene tilpasser seg

16 16 Norske banker godt posisjonert Finanstilsynet - Finansielt utsyn 22.04.2015

17 17 Driverne er ikke uavhengige av hverandre Regulering Real- økonomi Teknologi og innovasjon

18 Usikkerhet om økonomisk utvikling og konsekvensene av strengere krav til soliditet, finansiering og likviditet EU: Mer vekt på tiltak for å gjenreise veksten –Gradvis innfasing av nye krav, Juncker-plan, Capital Markets Union mv. Regulering vs. økonomisk aktivitet Økonomisk vekstImplementering av ny regulering 18

19 Ny regulering utfordrer distribusjon Ny EU-regulering (PSD2) vil åpne tilgang til konti i bank for andre aktører Andre aktører vil etablere nye distribusjonskanaler mellom kunde og bank – Innsamling kundedata – Markedsføring/salg Problemstillinger : – Sikkerhet – Ansvarsforhold Betalingsformidlingen fortsatt mellom kundekonti i banker Bankene er godt plassert for å møte konkurransen 19 Finansbedrift: Formuesoppbevaring Likviditets”kasse” Betalingsformidling Forretnings- muligheter Teknologi regulering 19

20 Finans Norges strategi Revisjon/gjennomgang våren 2015 Nye delstrategier: 1.Strategi for kapitalmarkedsspørsmål 2.Strategi for digitalisering 3.Næringens felles strategi for arbeidet på betalingsformidlingsområdet 20

21 Klare prioriteringer Ønsket digitalisering i finansnæringen – hvilke tiltak gir raskt effekt med kontrollerbar ressursbruk? Samspill med andre næringer Hvordan kan finansnæringen samhandle med andre næringer? For eksempel innenfor e-faktura Deltar i bredt initiativ for standarder innen IT- sikkerhet og personvern Samspill med myndighetene Forvaltningens digitaliseringsprosjekt – hvordan kan finansnæringen bidra? Strategi for digitalisering 21

22 22 Bankenes fremtid? Christoffer O. Hernes, direktør i SpareBank 1 Gruppen, E24 21.04.2015 Realøkonomiske utfordringer Ny teknologi gir nye konkurrenter Tøff regulering Må være proaktive kostnadsorienterte fokusert på tillit “Then you better start swimmin' Or you'll sink like a stone For the times they are a-changin‘” Bob Dylan, 1964

23 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "BANKENES FREMTID Hvordan vil næringen se ut de nærmeste årene? Risør 30. april 2015 Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google