Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiegruppe III – 25. november 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge EN FINANSNÆRING I ENDRING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiegruppe III – 25. november 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge EN FINANSNÆRING I ENDRING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiegruppe III – 25. november 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge EN FINANSNÆRING I ENDRING

2 Finansnæringen i Norge Mer enn 2000 bedrifter, 60.000 ansatte 5.300 mrd i forvaltning Effektiv og produktiv – 2% av sysselsettingen, 7% av verdiskapningen Spredt og allsidig struktur Men, ikke stor Kilde: Statistisk sentralbyrå 2 Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, Statistisk sentralbyrå

3 3 En viktig næring Arbeidsplasser Betydelig skatteyter Forebygger og avdekker økonomisk kriminalitet Ivaretar nødvendige samfunnsfunksjoner Gjør andre næringer mer produktive Kilde: SSB Utliknet skatt for utvalgte næringer (sum 2007-2012). Mill. kroner Norsk velferds- og lønnsnivå krever høy produktivitet

4 ID-problematikk Kommunikasjon Rapportering Skatte- unndragelser Terror- finansiering Økonomiske sanksjoner SvindelHvitvasking 4 Samspill med myndighetene Kriminalitetsbekjempelse: Lovpålagte oppgaver og felles interesser Endringer som påviker finansnæringen berører også det offentlige

5 Interne misligheter og korrupsjon Identitetsmisbruk Hvitvasking og terrorfinansiering Bedragerier IKT – angrep 5 Kriminalitetsforebygging viktig Næringens prioriterte emner i 2014 Fra Finans Norges rapport ”Trusler og sikkerhetsutfordringer for finansnæringen 2014”

6 6 Drivere for endring Miljø Økonomi Samfunn Bærekraftig verdiskaping Teknologisk endring Kundeadferd Makroøkonomiske forhold og utvikling Regulatoriske rammer

7 Ny teknologi tas raskere i bruk 7 Airplane Antall år før 50 millioner brukere globalt

8 8 Betalingsformidling Norge langt fremme Samordning praktisk for kundene Kostnadseffektiv for samfunnet Rask teknologisk utvikling Nye kanaler Nye aktører Nye ID-løsninger

9 Kundene forventer at tjenestene er –hensiktsmessige, tidsriktige og trygge Lojalitet forutsetter –tillit og reale vilkår/priser 9 Kundeadferd Kilde: TNS Gallup februar 2014 Bård Bjerkholt, Dagens Næringsliv, 5. august 2014 72 %: ”Er fornøyd med den banken jeg har”

10 Finansnæringens historiske rolle utfordres 10 Privatpersoners kanal til finanssystemet Finansavisen 4. august 2014 Forretnings- muligheter for nye aktører Teknologiske muligheter Endringer i offentlig regulering Transaksjons- håndtering Formues- oppbevaring

11 Internasjonalt Skjør vekst og stor usikkerhet Høy arbeidsledighet Meget ekspansiv pengepolitikk 11 Makroøkonomi Norge Mild lavkonjunktur Lav arbeidsledighet Nedjusterte utsikter Sentralbankenes signalrenter

12 Reduksjon på over 4000 mrd. euro Bankbasert – I Norge som i Kontinental-europa Hvordan sikre finansiering av nødvendig vekst? 12 Lån til næringslivet **Som følge av nye sektorgrupperinger i Statistisk sentralbyrås statistikk, er det et brudd i tidsserien for kreditt til ikke-finansielle foretak i mars 2012. Tall for beholdningen er justert ved at endringen i mars 2012 er satt lik endringen måneden før. Kilde: Statistisk sentralbyrå Samlet balanse for banker i eurosonen. Milliarder euro Deleveraging i Europa Kilde: ECB

13 13 Finansiering av infrastruktur Infrastruktur Vedlikeholdsetterslep Utbyggingsbehov Offentlig eierskap Politisk følsomt Begrensninger i virksomhetsreglene for forsikring Pensjonsmidler Trenger investeringsmuligheter Stabil inntjening – også under finansiell uro A good match Langsiktige investorer Suksesskriterier Politiske valg Strukturering av prosjekter

14 Internasjonal kapitalkravreform (”Basel III”) –Kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv.  EU-regler: ”CRD IV” 14 Internasjonal regelverks- tsunami Vil gi kontraktive effekter Varsomhet internasjonalt Norske myndigheter vil ha rask og streng innføring Utfordringer med nye EU- tilsynsorganer og grunnloven

15 Nye EU-bestemmelser på hele finansområdet, blant annet: 15 CRD IV: Kapitalkravreform – Skjerpede krav til kapital, likviditet, finansieringsstruktur mv BRRD: Krisehåndteringsdirektiv – “Bail in”, kriseløsningsfond Innskuddsgarantidirektiv – Fullharmonisert ordning Bankunion: Sum av ulike regelsett – Enhetlig regulering og tilsyn “Breaking the link between sovereigns and banks” Strukturreform (Liikanen-utvalget) – Forslag om adskillelse av ordinær bankvirksomhet og verdipapirhandel- virksomhet i store europeiske banker Solvens II: Nye kapitalkrav forsikring

16 Et globalt marked i endring 16

17 Finansnæringen er viktig for et produktivt Norge Flere drivere for endringer –teknologi –kundeadferd –makroøkonomi –offentlig regulering Offentlig sektor må medvirke og være forberedt –ID-løsninger –Nye betalingskanaler –Nye former for formuesoppbevaring? –Rapporteringsløsninger 17 Oppsummering og avslutning

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Studiegruppe III – 25. november 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge EN FINANSNÆRING I ENDRING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google