Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO SOM FINANSHOVEDSTAD Oslo Innovation Week,15. oktober 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO SOM FINANSHOVEDSTAD Oslo Innovation Week,15. oktober 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO SOM FINANSHOVEDSTAD Oslo Innovation Week,15. oktober 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO

2 Andel av verdiskapningen i finansnæringen etter region Fra et kunnskapsbasert Norge, Torger Reve og Amir Sasson % Kilde: Menon & D&B

3 Finansnæringen i Norge – en viktig vekstnæring Kilde: SSB Finansielle fordringer etter type mill. NOK

4 En betydelig skatteyter Sum utliknet skatt fordelt på næringer*. 2003-2010. Faste 2010-priser. Millioner kroner Kilde: SSB *Oljeutvinning er ikke inkludert i oversikten. Pga. endring av næringskodene fom. 2007 vil det kunne forekomme mindre avvik.

5 Høy effektivitet og sterk konkurranse! Bruttoprodukt per timeverk, faste 2005-priserBankenes rentemargin. Prosentenheter. 1990-2011 Kilde: SSB

6 Effektivisering – Kundenes gevinst Effektivisering 1990 – 2011: Produktivitetsvekst 150 prosent Rentemarginen 1990 – 2012: Fra 5,3 til 2,0 prosentenheter Umulig å beregne presist besparelsene for kundene Størrelsesorden kan imidlertid belyses med et enkelt regnestykke:  Marginfall på 1,6 prosentpoeng fra midten av 1990-tallet  Fordelt like mye på innskuddrenter og lånerenter  Dagens innskudds- og lånevolumer Gir følgende grovt beregnede årlige gevinster: RenteinntekterRenteutgifterSum gevinst Husholdninger +7 mrd. kr.- 16 mrd. kr.23 mrd. kr. Ikke finansielle foretak + 4 mrd. kr.- 9 mrd. kr.13 mrd. kr. Sum 11 mrd. kr.- 25 mrd. kr.36 mrd. kr.

7 Banknæringen i Norge er ikke stor Eiendeler i % av BNP. Konsern. 2010 Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, SSB *Både innlandske og utenlandske eiendeler er inkludert

8 Vi lever av tillit Total base: 2012 n=3033; 2011 n=3024

9 Rammebetingelser i støpeskjeen Nye internasjonale kapitalkrav bank CRD IV/Basel III Nye internasjonale kapitalkrav forsikring – Solvens II Norsk tilpasning til nye internasjonale regler Arbeidet med et robust pensjonssystem Oppfølging av finanskriseutvalgets utredning Skjebnetid for finansnæringen med mange viktige regelverksprosesser Endringene vi står foran medfører betydelige kostnadsmessige og operasjonelle belastninger

10 Er det ønskelig med en større finansnæring i Norge? Verdiskapende Produktiv Kunnskapsbasert og FOU- intensiv Ikke-forurensende Sterke multiplikatoreffekter Teknologisk forsprang Stort mangfold Betydelig vekstpotensiale Viktig komplementærnæring Syklikalitet og systemrisiko Argumenter mot:Argumenter for:

11 Finansielle sentras konkurransekraft  Kompetanse, fleksible arbeidsmarkeder, utdanningstilbud  Regulatoriske forhold, skatt, korrupsjon  Utviklet marked/cluster  Infrastruktur kostnader/tilgjengelighet  Generelle økonomiske faktorer Kriterier fra City of London Corporation:

12 OSLO SOM FINANSHOVEDSTAD


Laste ned ppt "OSLO SOM FINANSHOVEDSTAD Oslo Innovation Week,15. oktober 2012 Adm. direktør Idar Kreutzer, FNO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google