Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN SNARØYA BARNEHAGE 2014 - 2015. INNHOLD Velkommen til Snarøya barnehage Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN SNARØYA BARNEHAGE 2014 - 2015. INNHOLD Velkommen til Snarøya barnehage Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN SNARØYA BARNEHAGE 2014 - 2015

2 INNHOLD Velkommen til Snarøya barnehage Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde VOKSENROLLE Fagområdene Progresjonsplaner Overgang barnehage - skole Kulturbegivenheter på Skaubo Samarbeidspartnere Evaluering Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og en kilde til informasjon for foreldre og myndigheter. Årsplanen er en beskrivelse av hvordan vi jobber for å oppnå pedagogiske mål i barnehagen. Barnehageloven med dens forskrifter og Rammeplanen er utgangspunkt for årsplanen. Om innhold: «Det er ikke alltid man liker innholdet, men det er lurt å smake først» (jente 4 år)

3 VELKOMEN TIL SNARØYA BARNEHAGE Snarøya barnehage er en barnehage med 24 barn i alderen 1-6 år. Barna er delt inn i team etter alder og har teamtid sammen med sin egen aldersgruppe nesten hver dag. Utenom teamtiden er alle barna blandet på tvers av alder. Gjennom å blande barna på denne måten motiveres de miste til å bli mer selvhjulpne, og strekker seg etter de større barna sin lek, og de store barna blir flinkere til å utøve omsorg, lære bort og ta hensyn til de små. Vi har et flott og stort uteområdet og et nærmiljø som byr på skog, fotballbaner, kort vei til buss, sjøen, kirke og mange andre flotte aktivitetsmuligheter. I Snarøya barnehage har vi et stabilt personalet og vår visjon er: ”PÅ LAG MED BARNA”. Personalet er genuint opptatte av barnas sikkerhet, trivsel og ikke minst at alle barna skal føle trygghet og bli sett og hørt. Vi bruker LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som arbeidsmetode, som handler om å hjelpe barnet til å bli den beste versjonen av seg selv. Vi har et godt samarbeid på tvers av barnehagene i Skaubo AS, og er flinke til å benytte oss av all den kompetansen som finnes i dette AS. Denne våren har vårt nye satsningsområdet voksenrollen stått på agendaen, og vi gleder oss stort til å sette fullt fokus på dette i hverdagen. Dette året starter vi også opp med et stort prosjekt «Være sammen», som handler om å være varme og grensesettende voksne. Vi ser frem til å ta fatt på et nytt barnehageår sammen med dere! Med vennlig hilsen Snarøyagjengen «Når mamma og pappa er på jobb, passer dere skikkelig godt på oss»(jente 5år)N Snarøya barnehage er en privat eiet barnehage drevet av Skaubo AS. Alle de ansatte har gjennomført sikkerhetskortet,(et webbasert læringssystem som gir en grunnleggende sikkerhetsopplæring i forhold til brann, trafikk, forsvinning og forgiftning), førstehjelpskurs og LØFT kurs.

4 BARNEHAGENS VISJON PÅ LAG MED BARNA « Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted, og få støtte og hjelp til å bli den beste versjonen av seg selv! » ( Metode: LØFT – Se vedlegg) «Hvis jeg er den ene og hun blir med, så er vi på lag» gutt 5år For oss betyr dette: Alle barn blir sett og hørt Engasjerende, aktive og tilstedeværende voksne Bidra til å skape vennskap Hjelpe barn til å bli den beste versjonen av seg selv (LØFT)

5 VÅRE KJERNEVERDIER TILSTEDEVÆRELSE Barn og foreldre skal oppleve trygghet og tilstedeværende voksne. LIVSGLEDE Barnehagen vår skal ha høy takhøyde for og ha et fellesskap preget av godt humør, glede, humor og galskap. VENNSKAP Barna skal møte et trygt, empatisk og inkluderende miljø, som gir grobunn for gode vennskap. «Venner gir hverandre vennskap. Og perler» (Jente 4 år) «En god venn er kjempesnill» (Gutt 4 år) For oss betyr dette: Positive voksne Temaer og pedagogiske verktøy, gjennom hele året, som omfavner fellesskap og vennskap Alle våre ansatte er kurset i LØFT (se eget hefte) Barns medbestemmelse i barnehagehverdagen Ha respekt for barnets lek og samspill

6 SKAUBOMODELLEN For oss betyr dette: Barna er blandet på tvers av alder store deler dagen. Små motiveres til å bli mer selvhjulpne, og strekker seg etter de større barna. De store blir flinke til å utøve omsorg, lære bort og ta hensyn til de små. Vi har fast teamtid for turer, aktiviteter, bokklubb og frilek. Barna deles inn i team etter alder og har faste voksne som følger dem opp. «Jeg hjelper liksom til å passe på de små, holder øye på dem og sånt» (Gutt 4 år) «De små lærer å bli store, og vi kan leke med dem» (Jente 5) DAGSRYTME Barnehagen åpner 07.30 Frokost/Frilek/Aktivitet07.30 – 09.00 Teamtid09.30 – 11.30 Lunsj11.30 – 12.00 Soving/Teamtid for de minste/Hviling/Utetid12.00 – 14.30 3- Mat ( Brødmåltid og frukt)15.00 Frilek/Aktivitetstid ute/inne15.00 – 17.00 Barnehagen stenger17.00 TEAMINNDELING Slanger5 – 6 åringer Karius og Baktus4 – 5 åringer Løver3 – 4 åringer Ole Brumm2 – 3 åringer Nasse Nøff1 – 2 åringer

7 ÅRSHJUL For oss betyr dette: Vi bruker årshjulet som redskap til å utarbeide månedsplaner. Dette sikrer aktivt arbeid med rammeplanen og våre satsningsområder. Skriv noe om barns medvirkning/fleksibilitet her « Nærmiljø og samfunn Antall rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Tilvenning Sikkerhet VELKOMMEN HIT Gruppetilhørighet Mangfold HVORDAN VIL DU HA DET I BHG.? Respekt og toleranse Filosofi JEG UNDRER Fantasi Lucia JUL Tradisjoner Nissefest Barnas prosjekt SE HVA JEG FÅR TIL Barns medvirkning Fantasi PÅSKE Tradisjoner FELLESKAP 17. mai Klart jeg kan JEG ER VERDIFULL Overgang bhg. - skole PÅ LAG MED BARNA VENNSKAP, LIVSGLEDE, TILSTEDEVÆRELSE VOKSENROLLEN Hva er det beste i barnehagen: «Å leke!»(jente 3 år) Lærer man noe når man leker? - «Ja mye! Å være venner.» (Gutt 4 år)

8 SATSNINGSOMRÅDET For oss betyr dette Vi vil lære barna å regulere sine følelser og hjelpe dem å løse konflikter Oppleve glede og humor i hverdagen Utvikle empati og vise omsorg for hverandre Personalet er bevisst på å bygge en god relasjon til alle barna, basert på gjensidig tillit. Personalet er der barna er på deres premisser Vi gir tid og rom for lek Dele barna inn i mindre grupper(organisert lek og frilek) Hvor er de voksne? «Der hvor barna er vel….» (jente 4 år) VOKSENROLLEN MÅL Hos oss skal alle barn bli sett, hørt og ivaretatt. Personalet skal være tilgjengelige for barna i leken ved aktivt å støtte, inspirere, oppmuntre og tilføre nye gode opplevelser. Leken er den viktigste aktiviteten i Snarøya Barnehage. Den bidrar til utvikling og læring, og er en kilde til glede og vennskap. Personalet legger til rette for lek i alle former. Personalet bidrar til at barna har noe å strekke seg etter i leken, slik at den utvikler seg og læring oppstår. Vi vil at alle barn skal føle seg verdsatt, sett og ivaretatt av trygge voksne i barnehagen. Barnehagen har flere pedagogiske verktøy, de viktigste er: Løft er en metode som bygger på en løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Målet med LØFT er at barnet skal få muligheten til å utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Barnehagen har utarbeidet et eget LØFT –hefte. Være Sammen et prosjekt vi skal starte med fra høsten av. Prosjektet går ut på å skape varme og grensesettende voksne og sosial kompetanse for barna. Dette er et stort prosjekt, og vi vil bruke barnehageåret 2014/2015 til å starte prosjektet med personalet.

9 EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING Hvordan jobber vi med egenledelse? Vi legger til rette for lek. Hjelper barna til å videreutvikle rolleleken. Være et støttende stillas i leken, dersom de skulle trenge hjelp eller veiledning. Bruker oss selv og er gode rollemodeller. Hva er lek? «Å ha det morsomt!» (Jente 5 år) VOKSENROLLEN Egenledelse i lek og læring er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Vi ønsker med egenledelse i lek og læring at vi kan hjelpe barna med å lede seg selv, kunne planlegge og organisere, være fleksibel og selvregulerende, trene på igangsettelse og selvmonitorering og forberede sin arbeidshukommelse. Hva er egenledelse: Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Hvorfor er egenledelse så viktig? Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap. Gode egenledelsesferdigheter sees når i sammenheng med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk.

10 FAGOMRÅDER Mål Barna skal bli kjent med og få muligheten til å utvikle seg i de ulike fagområdene. For oss betyr dette Barna blir kjent med fagområdene gjennom aktiviteter som er tilrettelagt etter alder og interesser. Vi fordyper oss i et fagområdet om gangen, og synliggjør dette arbeidet i ukeplanene våre. «Fagområder er nok når vi lærer forskjellige ting på forskjellige steder i barnehagen» (jente 5 år) Kommunikasjon, språk og tekst: Språkstimulering: samtaler, lese, rim og regler, sang og bruk av språket i hverdagslige handlinger Kropp, bevegelse og helse: Fysisk aktivitet, kropp, helse, kosthold, utforskning, tur, dans, rytme, bevegelse og motorikk Kunst, kultur og kreativitet: Dans, drama, forming, utforske materialer, bibliotek, konstruksjonslek, teater Natur, miljø og teknikk: Tur, dyr, insekter, trær, planter, miljø, eksperimentering og utforskning, årstider. Etikk, religion og filosofi: Respekt for hverandre, undre oss sammen, rom for spørsmål, læren om rett og galt, konsekvenser, samspill, handlinger, tradisjoner, konflikter, vennskap Nærmiljø og samspill: Normer og regler, familie, venner, bli kjent med sitt eget nærområde. Antall, rom og form: Størrelse, form, antall, tall, sortere, mønster, se sammenhenger/ulikheter, konstruksjonslek, spill, Puslespill.

11 PROGRESJONSPLAN NASSE NØFF Nassegruppen består av 1-2 åringer. Omsorg Stabilitet Knytting Rutiner Grunnleggende tillit De minste barna trenger stabile voksne som ser dem, gir omsorg og legger til rette for en mykest mulig overgang mellom hjem og barnehage. 1 åringene er aktive, nysgjerrige og avhengige av voksne som støttespillere og omsorgs- personer. «De minste barna får mye kos og omsving, eller hva det heter (omsorg), av oss store» (jente 5 år) FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringSangleker, flanellograf, samlingsstunder med bilder og konkreter, teater rollespill, pekebøker, benevne alt som skjer og alt vi gjør. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingDans, hinderløype, klatring, hopping, huske, ake, løpe, kjøre stor lekebil, minisykler, utelek i forskjellig terreng, håndvaskrutiner. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 17.Mai feiring, julekalender, påskeforberedelser, collage, instrumenter, teater, trylling, maling, tegning. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Bruke stener og pinner til lek og kunst, se på innsekter, dyr, fugler, blomster. Glede oss over vanndammer, regn, sol, vind, snø, høstblader. La barna utforske verden inne og ute. Plukke, se og undre oss. Se hva vi finner under steiner. Utforsking på turer i nærmiljøet. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold Trøste hverandre, lek på tvers av alder og kjønn, være gode med hverandre, glede oss over ting sammen, lære å dele, lære å vente på tur, undre oss over ting sammen- for eksempel ute i naturen. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Turer i nærområdet. Oppleve nye steder. Se på og snakke om hus, biler, hunder, hester, blomster og alt man møter på. Sosial kompetanse i samfunnet i Furu barnehage og i familien. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Prate om forskjell på stor og liten/mye, lite/lang, kort. Former og figurer i byggeklosser. Prate om farger. Bli kjent med barnehagerommene inne og ute. Puslespill.

12 PROGRESJONSPLAN OLE BRUMM Ole Brumm gruppen består av 2-3åringer. Selvstendighet Kroppslig lek Språkutvikling Barn begynner å leke sammen. De er fortsatt avhengige av voksne, men selvstendigheten øker. Dette er en periode med rask språklig og fysisk utvikling. Barna tester grenser, og trenger trygge rammer. «Jeg klarer selv! Hvor er buska og musken? (bukse og smukk)» (jente 2 år) FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst Språkstimulering Samtale/samhandling, pekebøker, eventyr med konkreter, hånddukker, rollespill, rim, regler, sanger, sangleker, teater, bevisst benevning av alt. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utvikling Utelek i all slags vær og terreng, gå på tur (med tau og uten), gode rutiner for håndvask, dotrening, sansetrening, toddlerlek, lære om kroppsdeler, perle med store perler, lime, klippe, male, legge enkle puslespill, klatre, hoppe, løpe, sykle på trehjulssykkel, danse, hinderløype ute og inne, sanglek og organiserte leker. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær Teater, dukketeater, fargenavn, formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker, bli kjent med farger, musikkinstrumenter, bibliotekbesøk, lek med utkledningstøy, eventyr og tradisjonelle fortellinger, trylling. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Bli kjent med nærmiljøet, samle ting i naturen, bli kjent med dyr, insekter, planter, sansetrening, bruke uteområdet, lekeplassen, lære om årstider og forandringer i naturen. Utforsking i skogen i nærmiljøet. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold Trene på sosial kompetanse: Lære å vise omsorg, empati, dele med andre, turtaking, respekt for andre mennesker. Lære å forstå konsekvenser av egne handlinger. Enkel konfliktløsning. Vennekort, høytider, tradisjoner, steg for steg. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Gå turer og bli kjent med nærmiljøet, snakke om seg selv og familien sin, forskjell på gutt og jente, snakke om vennskap, gruppetilhørighet. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Benevne form og bruke tall i hverdagen, leke med ball, klosser, lego, legge enkle puslespill, lage ulike former av ulike materiale som f. eks. plastelina, rydde og sortere leker, telleregler, sanger, preposisjoner og begrepsforståelse.

13 PROGRESJONSPLAN LØVER Løve gruppen består av 3-4 åringer. Vennskap Samvær Løvene stiller masse spørsmål og Filosoferer over alt mulig. De må få tid til å oppleveegne erfaringer, gjennom oppmuntring og gjentakelse. Samvær og vennskap med andre barn blir viktigere enn før, noe som kommer til syne i lek og samspill. Løvene er aktive og observerende. Gutt 3 til voksen: «Kan du fargelegge for meg? Jeg har ikke tid…» FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringBildebøker, eventyr med og uten konkreter, dramatisering, sanger, rim og regler, samtale/ samhandling, benevning av alt i hverdagen, lek. data, bilder, humor, språksprell, steg for steg, begrepsforståelse, rollespill, språkposer. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingBevegelseslek: løpe, gå, åle, hoppe, hinke, klatre osv. Dans, avslappningsteknikk, gå turer, klippe, lime, perle, legge puslespill, vannlek og bading, sykle, ballek, hoppe tau, paradis, selvstendighets trening. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær Klippe, lime, male, tegne, formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker, snekring, skuespill, bruk av musikkinstrumenter, dans., kulturattraksjoner. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Ulike årstider, turer, undre og utforske naturen, miljøbevissthet, bli kjent med ulike dyr og planter, været, eksperimenter, data. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold FN, alle er ikke like, høytider, tradisjoner, hvordan vi er mot hverandre, empati, likeverd, konfliktløsning, rom for barns tanker, vennskap, steg for steg- konlfiktløsning, Yosufs støvler-prosjekt. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Gå turer i nærmiljø, trafikk, kart, hvor er vi i samfunnet, felleskap, barns med virkning. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Telle, sortere, måle, former, bygge, pusle, spill, begreper, mønster, lek, preposisjoner.

14 PROGRESJONSPLAN KARIUS OG BAKTUS Karius og Baktus gruppen består av 4-5 åringer. Gruppetilhørighet Regler Rettferdighet Denne gruppen er aktiv i rollelek, konstruksjonslek og reggellek. Ofte opptatt av at alt skal være rettferdig. De klarer å følge enkle regler og flinke til å følge rutiner. Strekker seg opp mot de eldste barna (slangene) Jente 4 år står sammen med Bente (voksen) og annen voksen. Voksen: «Hvor gammel er Bente da?» Jenta tenker seg litt om. «Bente ble født i gamledager, da dinosaurusen levde.» FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringSamtale/samhandling, eventyr og fortellinger med og uten konkreter, dramatisering, sanger, rim og regler, lekelesing og lekeskriving, tekstskapning, språkleker, språksprell, steg for steg. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingTurn/gym, hinderløype, balleker, dans, fokus på kroppsbevissthet, ringleker, sangleker, regelleker, blyantgrep, utelek i all slags vær og områder, lengre turer, kunnskap om menneskekropp, innarbeide gode vaner og rutiner for måltider og hygiene, mer fokus på selvstendighet ved av og påkledning. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær Teater, kunstutstillinger, skapende aktiviteter som dramatisering, sang, dans, musikk, undring, mer avanserte formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Opplevelser av naturen i all slags vær og områder som skog, fjell, fjære osv. Utforsking, eksperimenter, lære om årstider, dyr, småkryp, planter, besøke bondegård, botanisk hage og lignende, naturvern, IKT, brannvern, Eldar og Vanja. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold Markering av ulike høytider og merkedager, FN, filosofi, fokus på sosial kompetanse – empati, respekt og hensyn til andre, konfliktløsning, Steg for steg, prosjekt Yosufs støvler. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Turer i nærmiljøet, arbeid med kart, lære navn, etternavn, adresse, barns medvirkning, alle skal bli sett og hørt, vennskap, gruppetilhørighet, trafikksikkerhet, Tarkus. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Benevne og bruke tall, former, størrelser og andre førmatematiske begreper i hverdagen, spille bordspill, legge puslespill, rydde og sortere leker, telleregler, sanger.

15 PROGRESJONSPLAN SLANGER Slange gruppen består av 5-6 åringer. Sosial kompetanse Skoleforberedelser Selvstendighet Førskolebarna er de eldste i Barnehagen og er flinke til å ta hensyn til, vise omsorg for og inkludere de minste barna. De har nå utviklet egne meninger og er opptatt av å diskutere og medvirke. De viser mye humor og fantasi. Venner og gruppetilhørighet har mye å si for trivsel i barnehagen. Om slangegruppa: «Vi hjelper til» (Gutt 6 år) «Vi lærer bokstaver» (Jente 5 år) «Vi er størst» (Gutt 6 år) FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringSamtale/samhandling, eventyr og fortellinger med og uten konkreter, dramatisering, sanger, rim, regler, vitser, gåter, lekelesing, lekeskriving, tekstskapning, språkleker, språksprell, førskoleklubb, oppmerksomhet på lyder, stavelser, bokstaver og ord. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingTurn/gym, hindreløype, balleker, dans, fokus på kroppsbevissthet, ringleker, sangleker, regelleker, blyantgrep, utelek i all slags vær og områder, lengre turer, kunnskap om menneskekropp, innarbeide gode vaner og rutiner for måltider og hygiene, mer fokus på selvstendighet. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær Teater, kunstutstillinger, dramatisering, sang, dans, musikk og lignende, opptre foran andre, undring, mer avanserte formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Opplevelser av naturen i all slags vær og områder som skog, fjell, fjære osv. Utforsking, eksperimenter, lære om årstider, dyr, småkryp, planter, besøke bondegård, naturvern, IKT, brannvern, Eldar og Vanja, ekskursjoner. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold Markering av ulike høytider og merkedager, FN, filosofi, fokus på sosial kompetanse – empati, respekt og hensyn til andre, konfliktløsning, Steg for steg, prosjekt Yosufs støvler. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Turer i nærmiljøet, arbeid med kart, lære navn, etternavn, adresse, barns medvirkning, alle skal bli sett og hørt, vennskap, gruppetilhørighet, trafikksikkerhet, Tarkus. En del av noe større enn seg selv. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Benevne og bruke tall, former, størrelser og andre førmatematiske begreper i hverdagen, telleregler, sanger, førskoleklubb, lek med tall, enkle regnestykker, måling, mengder, ukedager, måneder.

16 OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Fokus på sosial kompetanse: Å komme i lek, finne på lek og være selvstendig i leken. La andre bestemme. Konfliktløsning. Lytte til andre. Å meste egne følelser. Selvkontroll, selvhevdelse. Utvikle empati og respekt for andre barn og voksne Selvstendighet: Lære å si fra. Klare å uttrykke seg. Motorikk- grov og fin. Å holde ro, sitte stille, jobbe med skolearbeid. Selvstendig i på/ avkledning, do situasjoner og hygiene. Stor fokus på trafikksikkerhet: Bli kjent med trafikkregler og skilt. Miniskoledager: Bli kjent med skoleområdet og ansatte på skolen for en mykere overgang. Overføringsmøter barnehage - skole: Ved ønske/behov fra foreldrene er ped.leder med på overføringsmøte med skolen. Førskoleklubb: Her gjør man skoleforberedende aktiviteter som skal hjelpe barna å møte skolen på en god måte. Overføringsskjemaer til skolen: Fylles ut i samarbeid med foreldrene og sendes til skolen før oppstart. Besøk av førsteklassingene: Tryggere overgang når man kjenner noen på skolen. Gjensynsglede. Får stille spørsmål om ting man lurer på, og se noen skoleoppgaver. For oss betyr dette: Miniskoledag Førskoleklubb Besøk av førsteklassingene Overnatting i barnehagen Eldar og Vanja show Besøksdag brannstasjon Julemoro på Sæteren Gård Hvorfor må du gå på skole? «For å lære ting, for å jobbe og for å bli pappa». (Gutt 6 år)

17 KULTURBEGIVENHETER I SNARØYA BARNEHAGE AUGUST - SEPTEMBER OKTOBER - DESEMBER APRIL - JUNI JANUAR - MARS I barnehagen vår har vi mange flotte tradisjoner. Dette året har vi følgende: Planleggingsdag 15.08. Foreldremøte september Høstfest 17.10. Planleggingsdag 31.10. Lucia feiring 12.12. Nissefest 17.12. Juleferie 24.12. – 01.01. 2015 Planleggingsdag 02.01. Karneval 13.02. Planleggingsdag 06.03. Gulfest 27.03. Påskeferie 30.03. – 07.04. Dugnad dato kommer 17. Mai feiring 13.05. Planleggingsdag 15.05. Overnatting dato kommer Sommerfest for barn, foreldre og personal dato kommer Sommerfest Snarøya bhg. dato kommer Sommerferie 06.07 – 03.08. Hvorfor trenger vi voksne i barnehagen? «Vi barna vet ikke hvordan man steker pølser og lager is» (Jente 3 år ) PLANLEGGINGSDAGER Ferier Foreldremøter

18 SAMARBEIDSPARTNERE BARNEHAGENS EIER, ELI J. GJØEN ØVRIGE BARNEHAGER I SKAUBO AS FORELDRENE (Se infohefte) SU BÆRUM KOMMUNE SKOLER I NÆROMRÅDET PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BARNEVERN HELSESTASJON TVERRFAGLIG UTVALG HAUG SKOLE OG RESSURSSENTER BUP SPRÅKSENTERET BRANNVESEN NÆRMILJØ Samarbeidspartnere: «Vi har to som heter Robert. De kan fikse alt, og bor sammen» (om driftsleder og vaktmester Robert og Rolf) (Gutt 4)

19 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2013 - 2014 Om hvordan de har hatt det siste året i barnehagen: «Fint og flott, men litt lite kake» (Jente 4 år) Personalet i alle barnehagene i Skaubo AS har samarbeidet gjennom våren 2013 om hvordan vi hvert år skal nå vårt satsningsområde - å være «PÅ LAG MED BARNA». Vi har drøftet oss frem til 3 kjerneverdier som vi skal jobbe etter, og som alle barn hos oss skal møte i hverdagen sin: «Livsglede, tilstedeværelse og vennskap». Det var i forbindelse med dette viktig for oss å drøfte med foreldrene hva de oppfatter som det aller viktigste for barna. Dette samlet ble et godt og viktig grunnlag for hvordan vi kontinuerlig skal jobbe for å være profesjonelle, gode voksne i barnehagen. Vi har hatt LEK med fokus på voksenrollen som satsningsområde. Årshjulet og årsplanen har vært gode redskap for å sikre at satsningsområdet, fagområdene, Løft, kjerneverdiene og visjonen har blitt tatt med i planleggingen hele året. Det var nytt for oss å planlegge alle type aktiviteter ut fra et lekende perspektiv, men etter kort tid gikk det lekende lett. Det ble mer interessant og morsomt både for store og små. I motsetning til temaarbeid tidligere, bestemte vi oss for å jobbe med et prosjekt ”Vår lille verden” gjennom hele året. Hovedtanken vår var å reise jordkloden rundt og gjerne ut i verdensrommet i løpet av hele barnehageåret. Vi satset på at dette kan bli en bedre måte å inkludere og ta barns medvirkning og medbestemmelse på alvor, samtidig som det kan gi større frihet og spontanitet i hverdagen. PC, kart, turer overalt i Oslo og fortellinger om barnas turer i forskjellige land var et godt hjelpemiddel når vi «reiste» i alle verdens deler. Vi prøvde å tilpasse aktiviteter til hva barna i de forskjellige aldersgruppene interesserte seg for, og hva de var interessert i. Prosjektet ble en stor suksess, som dannet et stort engasjement, interesse og lærelyst både i personal og barnegruppen. Det ble lettere for foreldrene å stille konkrete spørsmål til barna og få i gang samtaler om barnehagedagen, da de lettere hadde oversikt over hva vi gjorde da det gikk over lengre tid. Vi hadde også andre prosjekter som Forut. Her «reiste» vi til Afrika og samlet penger til barna i Malawi ved hjelp av årets basar. Vi fulgte også med i kjøkkenhagen vår hvor vi observerte hva som skjedde der. Flere friluftsuker gjennom året var stor suksess for alle.

20 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2013 - 2014 Om hvordan de har hatt det siste året i barnehagen: «Fint og flott, men litt lite kake» (Jente 4 år) Det var utrolig spennende og gøy å bruke fagområdene som redskap i leken. Det at ting ble presentert gjennom lek fanget flere av barna samtidig. Blant annet barn som tidligere kunne ha utfordringer med konsentrasjon i samlingsstunder ble utforskende og aktive i læringen. I personalgruppen har vi blitt enda mer bevisst på hvordan man kan fange opp barns innspill og å observere barns handlinger for videre planlegging. Dette vil vi bli flinkere til å ta med oss for å videreutvikle den spontane leken/frileken. Tilvenning av barn har dette året gått veldig bra. Vi har fått 9 nye barn som er uvanlig mange for vår barnehage. Vi har tatt med oss tidligere læring, og tilrettelagt på en god måte som vi ønsker å fortsette med. Fordelen med en liten barnehage er et lite og trygt miljø og nært og godt samarbeid mellom både personalet, barna og foreldrene. Som tidligere har sikkerhet vært et stort fokus i Snarøya barnehage. Kontinuerlig opplæring, risikovurdering, drøfting og evaluering av aktiviteter i personalgruppen er godt implementert og følges nøye opp gjennom hele året. Ledelsen samarbeider på tvers av barnehagene for å hele tiden ha et oppdatert og godt fungerende HMS system omsatt i praksis. Det gir en trygghet som gir mulighet for fantastiske turer og aktiviteter gjennom barnehageåret. Vi fortsetter med at personalet årlig tar «sikkerhetskortet», via www.sikkerhetsrommet.no og førstehjelpskurs.www.sikkerhetsrommet.no


Laste ned ppt "ÅRSPLAN SNARØYA BARNEHAGE 2014 - 2015. INNHOLD Velkommen til Snarøya barnehage Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google