Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN SKAUBO BARNEHAGE 2014 - 2015. INNHOLD Velkommen til Skaubo Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde VOKSENROLLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN SKAUBO BARNEHAGE 2014 - 2015. INNHOLD Velkommen til Skaubo Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde VOKSENROLLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN SKAUBO BARNEHAGE 2014 - 2015

2 INNHOLD Velkommen til Skaubo Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde VOKSENROLLE Fagområdene Progresjonsplaner Overgang barnehage - skole Kulturbegivenheter på Skaubo Samarbeidspartnere Evaluering Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og en kilde til informasjon for foreldre og myndigheter. Årsplanen er en beskrivelse av hvordan vi jobber for å oppnå pedagogiske mål i barnehagen. Barnehageloven med dess forskrifter og Rammeplanen er utgangspunkt for årsplanen. «Årsplan er en sånn plan om hva man skal gjøre i år. En plan som man skriver på et ark.» Jenter 5år

3 VELKOMEN TIL SKAUBO Vi har i dag 38 herlige barn i alderen 1-6 år. Personalet på Skaubo består av 9 engasjerte voksne med til sammen høy kompetanse, med fokus på barnas mestring. Vi på Skaubo er genuint opptatt av ditt barns vel og ve, og av å være gode rollemodeller. Vi bruker LØFT som arbeidsmetode (se eget hefte om løft), som handler om å hjelpe barnet til å bli den beste versjonen av seg selv. Barnehagen har 2 avdelinger, men vår Skaubomodell gjør at alle barn og voksne kjenner hverandre, og får nytte og glede av hverandre. Skaubo er en barnehage med godt arbeidsmiljø, nært foreldresamarbeid og glade, trygge barn! På Skaubo er vi ute hver dag i vårt spennende uteområdet med variert terreng og egen Trollskog, eller på tur. Barnehagens beliggenhet med umiddelbar nærhet til skog, elv, fotballbaner, skole, t-bane og buss, gir oss en unik mulighet til å gi barna varierte kultur- og tur- opplevelser. Alle barna har fast turdag en dag i uken. Vi har et godt samarbeid på tvers av barnehagene i Skaubo AS, og tar nytte av all kompetansen som finnes i vårt AS (www.skaubo.no for mer info om Skaubo AS). Vi gleder oss til et nytt og spennende barnehageår sammen med dere! Skaubo barnehage er en privat eiet barnehage drevet av Skaubo AS. Vi har stort fokus på sikkerhet, og hele personalet er kurset i førstehjelp, og må årlig ta sikkerhetskortet gjennom sikkerhetsrommet. «Når mamma og pappa er på jobb, passer dere skikkelig godt på oss» Jente 5årN

4 BARNEHAGENS VISJON PÅ LAG MED BARNA « Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted, og få støtte og hjelp til å bli den beste versjonen av seg selv! » ( Metode: LØFT – Se vedlegg) Visjonen vår illustrerer grunnfilosofien eller rettesnoren for alt vi gjør i barnehagen vår. For oss betyr dette: Alle barn blir sett og hørt Engasjerende, aktive og tilstedeværende voksne Bidra til å skape vennskap Hjelpe barn til å bli den beste versjonen av seg selv (LØFT) «Hvis jeg er den ene og hun blir med, så er vi på lag» gutt 5år

5 VÅRE KJERNEVERDIER TILSTEDEVÆRELSE Barn og foreldre skal oppleve trygghet og tilstedeværende voksne. LIVSGLEDE Barnehagen vår skal ha høy takhøyde for og ha et fellesskap preget av godt humør, glede, humor og galskap. VENNSKAP Barna skal møte et trygt, empatisk og inkluderende miljø, som gir grobunn for gode vennskap. «Venner gir hverandre vennskap. Og perler» Jente 4 år «En god venn er kjempesnill» Gutt 4 år Våre kjerneverdier uttrykker hvordan våre ansatte skal forholde seg til barn, foreldre, medarbeidere og samarbeidspartnere. For oss betyr dette: Positive voksne Temaer og pedagogiske verktøy, gjennom hele året, som omfavner fellesskap og vennskap Alle våre ansatte er kurset i LØFT (se eget hefte) Barns medbestemmelse i barnehagehverdagen Ha respekt for barnets lek og samspill

6 SKAUBOMODELLEN Barna er blandet på tvers av alder store deler dagen. Små motiveres til å bli mer selvhjulpne, og strekker seg etter de større barna. De store blir flinke til å utøve omsorg, lære bort og ta hensyn til de små. Vi har fast teamtid for turer, aktiviteter, bokklubb og frilek. Barna deles inn i team etter alder og har faste voksne som følger dem opp. «Jeg hjelper liksom til å passe på de små, holder øye på dem og sånt» Gutt 4 år «De små lærer å bli store, og vi kan leke med dem» Jente 5 DAGSRYTME Barnehagen åpner 07.30 Frokost/Frilek/Aktivitet07.30 – 09.00 Teamtid/ Utetid for de minste09.30 – 11.30 Lunsj11.30 – 12.00 Soving/Teamtid for de minste/Utetid12.00 – 14.30 3- Mat ( Brødmåltid og frukt)15.00 Frilek/Aktivitetstid ute/inne15.00 – 17.00 Barnehagen stenger17.00 TEAMINNDELING Slanger5 – 6 åringer Karius og Baktus4 – 5 åringer Løver3 – 4 åringer Ole Brumm2 – 3 åringer Nasse Nøff1 – 2 åringer

7 ÅRSHJUL « Nærmiljø og samfunn Antall rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Tilvenning Sikkerhet VELKOMMEN HIT Gruppetilhørighet Mangfold HVEM ER DU? Respekt og toleranse Filosofi JEG UNDRER Fantasi Lucia JUL Tradisjoner Nissefest Barnas prosjekt SE HVA JEG FÅR TIL Barns medvirkning Fantasi PÅSKE Tradisjoner FELLESKAP 17. mai Klart jeg kan JEG ER VERDIFULL Overgang bhg. - skole PÅ LAG MED BARNA VENNSKAP, LIVSGLEDE, TILSTEDEVÆRELSE VOKSENROLLE Årshjulet er et arbeidsredskap som aktivt og bevisst blir brukt i utforming av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det sikrer aktivt arbeid med rammeplanen og vårt satsningsområde. Årshjulets fleksibilitet gir gode muligheter for barns medvirkning. Ukeplaner har et stort prosessfokus og personalet deltar aktivt og målbevisst i planleggingen. «Vi kan tenke/lage nye regler» Gutt 6 år «Vi skal lære ting til vi blir voksne» Gutt 5 år

8 SATSNINGSOMRÅDE Hvor er de voksne? «Der hvor barna er vel….» Jente 4 år For oss betyr dette: At vi voksne er støttende og viser vei At vi voksne ikke sitter med en moralsk fasit, men fremhever hvert barns egen identitet At vi lærer barna å løse egne konflikter på en positiv måte Vi vil at alle barn skal få best mulige forutsetninger til å oppleve anerkjennelse fra andre barn i lek og til å etablere vennskap VOKSENROLLE: Varm, grensesettende voksen. Mål: hos oss skal alle barn bli sett og ivaretatt. Personal i Skaubo barnehage er bevisst på sin voksenrolle i forhold til barn i alle aldersgrupper. Vi lar barna få en stemme, synliggjøre dem og inviterer til delaktighet. I vårt dagligdags arbeid med barn skal vi setter klare grenser og ha kontroll, men samtidig være varme og støttende voksne, som ivaretar hvert enkelt barns behov. I Skaubo barnehage skal voksnes tilstedeværelse og engasjement skape et miljø som gir barna inspirasjon til lek og å utvikle/opprettholde vennskap, og at barna utvikler seg til selvstendige, trygge og kompetente barn med tro på seg selv. Det er i møte med oss barna opplever hvem de er og hvilken verdi de har. Barnehagen har flere pedagogiske verktøy, de viktigste er: Lek er en grunnleggende menneskelig aktivitet som stimulerer og interesserer. I leken gjør barna erfaringer, utforsker, prøver ut og bruker fantasien, noe som gir dem kjennskap til seg selv og omverden. Løft er en metode som bygger på en løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Målet med LØFT er at barnet skal få muligheten til å utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Barnehagen har utarbeidet et eget LØFT hefte Være Sammen et spennende prosjekt vi skal starte med fra høsten av. Prosjektet går ut på å skape varme og grensesettende voksne og sosial kompetanse for barna. Dette er et stort prosjekt, og vi vil bruke barnehageåret 2014/2015 til å starte prosjektet med personalet.

9 FAGOMRÅDER Mål Barna skal bli kjent med og få muligheten til å utvikle seg i de ulike fagområdene. For oss betyr dette: Barna blir kjent med fagområdene gjennom aktiviteter som er tilrettelagt etter alder og interesser. Vi fordyper oss i to fagområdet hvert kvartal og synliggjør dette arbeidet i ukeplanene våre. Kommunikasjon, språk og tekst: Språkstimulering: samtaler, lese, rim og regler, sang og bruk av språket i hverdagslige handlinger Kropp, bevegelse og helse: Fysisk aktivitet, kropp, helse, kosthold, utforskning, tur, dans, rytme, bevegelse og motorikk Kunst, kultur og kreativitet: Dans, drama, forming, utforske materialer, bibliotek, konstruksjonslek, teater Natur, miljø og teknikk: Tur, dyr, insekter, trær, planter, miljø, eksperimentering og utforskning, årstider. Etikk, religion og filosofi: Respekt for hverandre, undre oss sammen, rom for spørsmål, læren og rett og galt, konsekvenser, samspill, handlinger, tradisjoner, konflikter, vennskap Nærmiljø og samspill: Normer og regler, familie, venner, bli kjent med sitt eget nærområdet. Antall, rom og form: Størrelse, form, antall, tall, sortere, mønster, se sammenhenger/ulikheter, konstruksjonslek, spill, puslespill «Jeg synes at det er fint at dere voksne lærer oss alt det du sa før vi begynner på skolen» Jente 6 år

10 PROGRESJONSPLAN FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringSangleker, flanellograf, samlingsstunder med bilder og konkreter. Snakkepakken, eventyr, sangkort, peke/bildebøker, Kims lek, språkpose, musikk og dans. Paralellek. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingDans, hinderløype, klatring, hopping, huske, ake, løpe, kjøre stor lekebil. Sansetrening, musikk og rytme, gå trening, vannlek, tur. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær 17.Mai feiring, julekalender, lek med små dyr, lek på dukkestuen, la barna utforske verden inne og ute. Fingermaling, kulemaling, leke med leire/plastelina. Bruk av gjenvinningsmaterial, store perler, lime, tegne, farger. Tur til bibliotek. Sommerfest. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Bruke stener og pinner til lek og kunst, se på innsekter, dyr, fugler. Glede oss over vanndammer, regn, sol, vind, snø osv. Tur i vogn, gå i tau, bli kjent med dyr, bli kjent med ting på tur. Snakke om det vi ser på tur. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold Tradisjoner, årstider. Sosialkompetanse: Trøste hverandre, lek på tvers av alder og kjønn, være gode med hverandre, glede oss over ting sammen, lære å dele, lære å vente på tur. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Turer i nærområdet. Oppleve nye steder. Se på og snakke om hus, biler, hunder, hester, blomster og alt man møter på. Sosial kompetanse i samfunnet i Skaubo. Regler og normer: det som er og ikke er lov. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Lære forskjell på stor og liten/mye, lite/lang, kort. Former og figurer i byggeklosser. Lære seg noen farger. Bli kjent med barnehagerommene inne og ute. Rydde og sortere leker. Pusle. Telle til tre. «De små gråter mye fordi de ikke kan snakke så mye.» Gutt 4 år NASSE NØFF Nassegruppen består av 1-2 åringer. Omsorg Stabilitet Knytting Rutiner Grunnleggende tillit De minste barna trenger faste voksne som beskytter dem, gir omsorg og legger til rette for en mykest mulig overgang mellom hjem og barnehage. 1. Åringene er aktive, nysgjerrige og ganske avhengige av voksne som støttespillere og omsorgs- personer.

11 PROGRESJONSPLAN FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringSamtale/samhandling, pekebøker, eventyr med konkreter, håndduker, sanger, sangleker, bevisst benevning av alt. Flanellograf, Snakkepakken. Sosial kompetanse: Vennskapskort, Steg for steg. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingUtelek i all slags vær og terreng, gå på tur (med tau og uten), gode rutiner for håndvask, dotrening, sansetrening, rollek, lære om kroppsdeler, perle med store perler, lime, klippe, male, legge enkle puslespill, klatre, hoppe, løpe. Musikk, dans og bevegelse. Enkel påkledning. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær Teater, dukketeater, fargenavn, formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker, bli kjent med musikkinstrumenter, bibliotekbesøk, lek med utkledningstøy, eventyr og tradisjonelle fortellinger. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Bli kjent med nærmiljøet, samle ting i naturen, bli kjent med dyr, insekter, planter, sansetrening, bruke uteområdet, lekeplassen, lære om årstider og forandringer i naturen. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold Trene på sosial kompetanse: Lære å vise omsorg, empati, dele med andre, turtaking, respekt for andre mennesker. Lære å forstå konsekvenser av egne handlinger. Enkel konfliktløsning. Vennekort, Steg for steg, Høytider. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Gå turer og bli kjent med nærmiljøet, snakke om seg selv og familien sin, forskjell på gutt og jente, snakke om vennskap, gruppetilhørighet. Finne hvor venner bor. Enkle trafikkregler. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Benevne form og bruke tall i hverdagen, leke med ball, klosser, duplo, legge enkle puslespill, lage ulike former av ulike materiale som f. eks. plastelina, rydde og sortere leker, telleregler, sanger. Likheter og ulikheter. OLE BRUMM Ole Brumm gruppen består av 2-3åringer. Selvstendighet Kroppslig lek Språkutvikling Barn begynner å leke sammen. De er fortsatt avhengige av voksne, men selvstendigheten øker. Dette er en periode med rask språklig og fysisk utvikling. Barna tester grenser, og trenger trygge rammer. «Jeg klarer selv! Hvor er mine buska (bukse) og musken (smokken).» Jente 2 år

12 PROGRESJONSPLAN Gutt 3 til voksen: «Kan du fargelegge for meg? Jeg har ikke tid…» FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringBildebøker, eventyr med konkreter, sanger, rim og regler, samtale/ samhandling, taletempo, rytme, benevning av alt i hverdagen, lek, bilder, humor, Språksprell, Snakkepakke, høylesing, spille spill, synonymer og antonymer, begrepsforklaring. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingBevegelseslek: løpe, gå, åle, hoppe, hinke, klatre. Mini-røris, dans, yoga, gå turer, klippe, lime, perle, legge puslespill, ballek, hoppe tau, paradis, menneskekropp, Sosialkompetanse: selvstendighets trening, påkledning. Gode vaner for hygiene og måltider. Felles leker. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær Klippe, lime, male, tegne, formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker, bruk av musikkinstrumenter, dans. Få fram egen fantasi. Filosofi. Dra på teater, bibliotek. Bruk av kollektivtrafikk. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Ulike årstider, turer, undre og utforske naturen, miljøbevissthet, kompost, bli kjent med ulike dyr og planter, været. Naturopplevelse: bruk av naturgjenstander, Eldar og Vanja (brannopplæring),Tarkus (trafikkopplæring) Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold FN, alle er ikke like, høytider, tradisjoner, Sosialkompetanse: empati, likeverd, konfliktløsning, rom for barns tanker, mobbing. Steg for steg. Normer og regler i samfunnet. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Gå turer i nærmiljø, trafikk, felleskap, barns medvirkning. Tur til museum, teater. Trafikksikkerhet – Tarkus. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Telle, sortering, måle, former, bygge, pusle, spill, mønster- og fargejakt. Rydde og sortere leker. LØVER Løve gruppen består av 3-4 åringer. Vennskap Samvær Løvene stiller masse spørsmål og tenker veldig konkret. De er naturlig aktive og liker å bruke kroppen sin. Samvær og vennskap med andre barn blir viktigere enn før, noe som kommer til syne i lek og samspill. Løvene er fantasifulle og observerende.

13 PROGRESJONSPLAN KARIUS OG BAKTUS Karius og Baktus gruppen består av 4-5 åringer. Gruppetilhørighet Regler Rettferdighet Denne gruppen er aktiv i rollelek, konstruksjonslek og regellek. De er ofte opptatt av at alt skal være rettferdig og er verdensmestre i filosofering. Kariusene klarer å følge regler og liker å få små praktiske oppgaver. De trekker seg opp til 5-6 åringene. «Jeg tror Kariusene gleder seg veldig til å bli Slangene fordi de sier at det er urettferdig at vi får gjøre så mye morsomt.» Jente 6 år FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringSamtale/samhandling, eventyr og fortellinger med og uten konkreter, dramatisering, sanger, rim og regler, lekelesing og lekeskriving, tekstskapning, språkleker, spille spill, språksprell. Høytlesing. Miniskoleklubb. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingTurn/gym, hindreløype, balleker, Mini-røris, dans, fokus på kroppsbevissthet, ringleker, sangleker, regelleker, blyantgrep, utelek i all slags vær og områder, lengre turer, kunnskap om menneskekropp, innarbeide gode vaner og rutiner for måltider og hygiene, mer fokus på selvstendighet ved i av og påkledning. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær Dra på konserter, teater, kunstutstillinger, skapende aktiviteter som dramatisering, sang, dans, musikk, undring, mer avanserte formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Opplevelser av naturen i all slags vær og områder som skog, fjell, fjære osv. Utforsking, eksperimenter, lære om årstider, dyr, småkryp, planter, besøke bondegård, botanisk hage og lignende, naturvern og resirkulering, IKT, brannvern, Eldar og Vanja. Naturopplevelser: bruke naturgjenstander, lage bål. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold Markering av ulike høytider og merkedager, FN, besøke religiøse steder, filosofi, fokus på sosial kompetanse – empati, respekt og hensyn til andre, konfliktløsning, Steg for steg, Veldedighets formål som f. eks. innsamling til Røde kors. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Turer i nærmiljøet, arbeid med kart, lære navn, etternavn, adresse, barns medvirkning, alle skal bli sett og hørt, vennskap, gruppetilhørighet, trafikksikkerhet, Tarkus. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Benevne og bruke tall, former, størrelser og andre førmatematiske begreper i hverdagen, spille bordspill, legge puslespill, rydde og sortere leker, telleregler, sanger. Mønster- og talljakt.

14 PROGRESJONSPLAN Om Slangegruppa: «Vi hjelper til» Gutt 6 år «Vi lærer bokstaver» Jente 5 år «Vi er størst» Gutt 6 år FagområderMålFor oss betyr det Kommunikasjon, språk og tekst SpråkstimuleringSamtale/samhandling, eventyr og fortellinger med og uten konkreter, dramatisering, sanger, rim, regler, vitser, gåter, lekelesing, lekeskriving, tekstskapning, språkleker, språksprell, førskoleklubb, oppmerksomhet på lyder, stavelser, bokstaver og ord. Kropp, bevegelse og helse Motorisk utviklingTurn/gym, hindreløype, balleker, Mini-røris, dans, fokus på kroppsbevissthet, ringleker, sangleker, regelleker, blyantgrep, utelek i all slags vær og områder, lengre turer, kunnskap om menneskekropp, innarbeide gode vaner og rutiner for måltider og hygiene, mer fokus på selvstendighet ved i av og påkledning. Kunst, kultur og kreativitet Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær Konserter, teater, kunstutstillinger, dramatisering, sang, dans, musikk og lignende, opptre foran andre, undring, mer avanserte formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker. Natur, miljø og teknikk Undring over naturens mangfoldighet Opplevelser av naturen i all slags vær og områder som skog, fjell, fjære osv. Utforsking, eksperimenter, lære om årstider, dyr, småkryp, planter, besøke bondegård, botanisk hage og lignende, naturvern og resirkulering, IKT, brannvern, Eldar og Vanja. Bruke naturgjenstander, lage bål. Etikk, religion og filosofi Reflektere og respektere livets mangfold Markering av ulike høytider og merkedager, FN, besøke religiøse steder, filosofi, fokus på sosial kompetanse – empati, respekt og hensyn til andre, konfliktløsning, Steg for steg, Veldedighets formål som f. eks. innsamling til Røde kors. Nærmiljø og samfunnBli kjent med nærmiljø og verden omkring oss Turer i nærmiljøet, arbeid med kart, lære navn, etternavn, adresse, barns medvirkning, alle skal bli sett og hørt, vennskap, gruppetilhørighet, trafikksikkerhet, Tarkus. Skoletilhørighet. Miniskoledag. Antall, rom og formOppleve glede over å utforske med tall og former Benevne og bruke tall, former, størrelser og andre førmatematiske begreper i hverdagen, telleregler, sanger, førskoleklubb, lek med tall, enkle regnestykker, måling, mengder, ukedager, måneder, klokken. Pengesystem: sedler og mynter SLANGER Slange gruppen består av 5-6 åringer. Sosial kompetanse Skoleforberedelser Selvstendighet Førskolebarna har blitt store og er flinke til å ta hensyn til, vise omsorg for og inkludere de minste barna. De har nå utviklet egne meninger og er opptatt av å diskutere og medvirke. De viser mye humor og fantasi. Venner og gruppetilhørighet har mye å si for trivsel i barnehagen.

15 OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Hvorfor må du gå på skole? «For å lære ting, for å jobbe og for å bli pappa». Gutt 6 år Fokus på sosial kompetanse: Å komme i lek, finne på lek og være selvstendig i leken. La andre bestemme. Konfliktløsning. Lytte til andre. Å meste egne følelser. Selvkontroll, selvhevdelse. Utvikle empati og respekt for andre barn og voksne. Selvstendighet: Lære å si fra. Klare å uttrykke seg. Motorikk- grov og fin. Å holde ro, sitte stille, jobbe med skolearbeid. Selvstendig i på/avkledning, do situasjoner og hygiene. Stor fokus på trafikksikkerhet: Bli kjent med trafikkregler og skilt. Miniskoledager: Bli kjent med skoleområdet og ansatte på skolen for en mykere overgang. Overføringsmøter barnehage - skole: Ved ønske/behov fra foreldrene er ped.leder med på overføringsmøte med skolen. Førskoleklubb: Fokus på blyantgrep, klipping, liming, bokstaver, bokstavlyd, rim, rytme, synonymer, antonymer, høytlesning, begrepsforklaring, tall, mønster, symboler, spill og spilleregler, regellek, kategorisering, førmatematiske begreper. Overføringsskjemaer til skolen: Fylles ut i samarbeid med foreldrene og sendes til skolen før oppstart. Besøk av førsteklassingene: Tryggere overgang når man kjenner noen på skolen. Gjensynsglede. Får stille spørsmål om ting man lurer på, og se noen skoleoppgaver. For oss betyr dette: Miniskoledag Førskoleklubb Besøk av førsteklassingene Overnatting i barnehagen Eldar og Vanja show Besøksdag brannstasjon Julemoro på Sæteren Gård

16 KULTURBEGIVENHETER I SKAUBO AUGUST - SEPTEMBER OKTOBER - DESEMBER APRIL - JUNI JANUAR - MARS I barnehagen vår har vi mange flotte tradisjoner. Dette året har vi følgende: Planleggingsdag 15.08. Foreldremøte 16.09. Høstfest 24.10. Planleggingsdag 31.10. Lucia feiring 12.12. Nissefest 17.12. Juleferie 24.12. – 01.01. 2015 Planleggingsdag 02.01. Karneval 13.02. Planleggingsdag 06.03. Gulfest 27.03. Påskeferie 30.03. – 07.04. Dugnad 07.05. 17. Mai feiring 13.05. Planleggingsdag 15.05. Foreldremøte for nye foreldre 10.06. Overnatting 11.06. Sommerfest for barn, foreldre og personal dato kommer Sommerfest Snarøya bhg. dato kommer Sommerferie 06.07. – 03.08. Vi barna får vite når Slangene slutter og når Nassene blir Ole Brumene.» Jente 6 år

17 SAMARBEIDSPARTNERE BARNEHAGENS EIER, ELI J. GJØEN ØVRIGE BARNEHAER I SKAUBO AS FORELDRENE (Se infohefte) SU BÆRUM KOMMUNE SKOLER I NÆROMRÅDET PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE BARNEVERN HELSESTASJON TVERRFAGLIG UTVALG HAUG SKOLE OG RESSURSSENTER BUP SPRÅKSENTERET BRANNVESEN NÆRMILJØ Samarbeidspartnere: «Vi har to som heter Robert. De kan fikse alt, og bor sammen» (om driftsleder og vaktmester Robert og Rolf) Gutt 4 år

18 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2013 - 2014 Om hvordan de har hatt det siste året i barnehagen: «Fint og flott, men litt lite kake» (Jente 4 år) Personalet i alle barnehagene i Skaubo AS har samarbeidet gjennom våren 2013 om hvordan vi hvert år skal nå vårt satsningsområde - å være «PÅ LAG MED BARNA». Vi har drøftet oss frem til 3 kjerneverdier som vi skal jobbe etter, og som alle barn hos oss skal møte i hverdagen sin: «Livsglede, tilstedeværelse og vennskap». Det var i forbindelse med dette viktig for oss å drøfte i personalgruppen hva vi oppfatter som det aller viktigste for barna. Dette samlet ble et godt og viktig grunnlag for hvordan vi kontinuerlig skal jobbe for å være profesjonelle, gode voksne i barnehagen. Året 2013/2014 har vært et fint barnehageår, med varierte og fine temaer og mange gode opplevelser. Årshjulet og årsplanen har vært gode redskap for å sikre at satsningsområdet, fagområdene, Løft, kjerneverdiene og visjonen har blitt tatt med i planleggingen hele året. Vårt hovedsatsingsområde for forrige barnehageåret var LEK. Leken har vært grunnleggende i alle temaer som vi jobbet med gjennom hele året. Målet vårt var at barna skal utvikle gode leke ferdigheter i samspill med andre barn og aktive og tilstedeværende voksne. Vi har jobbet mye med å inspirere barnas fantasi slik at de kunne bruke sine nye erfaringer og kunnskap i leken deres. Vi opplevde at barna ønsket å gå dypere inn i temaer, og bestemte oss derfor for å prøve et stort, lekende prosjekt, der vi hadde god tid og mulighet til å la oss rive med i nuet. Vi valgte å ha dette prosjektet som fellesprosjekter med likt tema og mål, mens reisen underveis (metoden) kunne tilpasses til hva barna i de forskjellige aldersgruppene interesserte seg for, og hva som fenget der og da. Prosjektet ble vellykket og dannet stort engasjement, interesse og nye impulser for barnas lek. I personalgruppen har vi blitt enda mer bevisst på hvordan fange opp barns innspill og å observere barns handlinger for videre planlegging. Dette vil vi bli flinkere til ta med oss, samt å videreutvikle den spontane leken/frileken. Ved siden av arbeidet med leken, som overordnet målsetting, ble det jobbet gjennomgående og målrettet med språk, sosial kompetanse og barns medvirkning, og vi kommer til å ta det med oss til neste barnehageår. Vi har hatt mange fine turer med barna, og barna har i år fått tatt mer del i planlegging av turer. Det har vært veldig positivt, og vi ønsker å fortsette med barns medvirkning i planlegging av, og underveis i turer.

19 EVALUERING AV BARNEHAGEÅRET 2013 - 2014 Løft har blitt en del av personalets væremåte og pedagogiske tankegang. Det kom i fjorårets evaluering frem at noen foreldre ikke skjønte hva vi egentlig mente med løft. Vi laget derfor LØFT-hefte om hva løft er og hvordan vi konkret jobber med løft. Vi legger vekt på å bruke løft både i arbeid med barn og hverandre i personalgruppen. Løft hjelper oss til å få en god hverdag ved å fokusere på de positive handlingene barn og voksne gjør. ”Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av”. Som tidligere, har sikkerhet vært et stort fokus i Skaubo. Kontinuerlig opplæring, risikovurdering, drøfting og evaluering av aktiviteter i personalgruppen er godt implementert og følges nøye opp gjennom hele året. Ledelsen samarbeider på tvers av barnehagene for å hele tiden ha et oppdatert og godt fungerende HMS system omsatt i praksis. Det gir en trygghet som gir mulighet for fantastiske turer og aktiviteter gjennom barnehageåret. Evalueringen av forrige år er verdifull for å kunne gjøre forbedringer på satsningsområder, pedagogisk innhold og gjennomføring, samt turer og aktiviteter. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt, spennende barnehageår med nytt innhold. Denne evalueringen er skrevet ut i fra barneintervjuer, evaluering i personalgruppen og evaluering på foreldremøte. Jana P. Bibaj, august 2014 Om hvordan de har hatt det siste året i barnehagen: «Fint og flott, men litt lite kake» (Jente 4 år)


Laste ned ppt "ÅRSPLAN SKAUBO BARNEHAGE 2014 - 2015. INNHOLD Velkommen til Skaubo Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde VOKSENROLLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google