Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ÅRSPLAN 2013-2014. INNHOLD Velkommen til Furu Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde LEK Fagområdene Progresjonsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ÅRSPLAN 2013-2014. INNHOLD Velkommen til Furu Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde LEK Fagområdene Progresjonsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 ÅRSPLAN 2013-2014

2 INNHOLD Velkommen til Furu Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde LEK Fagområdene Progresjonsplaner Overgang barnehage - skole Kulturbegivenheter på Furu Kompetanseplan for personalet Samarbeidspartnere Evaluering Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, og en kilde til informasjon for foreldre og myndigheter. Årsplanen er en beskrivelse av hvordan vi jobber for å oppnå pedagogiske mål i barnehagen. Barnehageloven med dess forskrifter og Rammeplanen er utgangspunkt for årsplanen.

3 VELKOMMEN TIL FURU Furu Barnehage er en barnehage med ca 43 barn i alderen 1-6 år. Barna er delt inn i team etter alder og har teamtid sammen med sin egen aldersgruppe nesten hver dag. Utenom teamtiden er alle barna blandet på tvers av alder. Gjennom å blande barna på denne måten motiveres de miste til å bli mer selvhjulpne, og strekker seg etter de større barna sin lek, og de store barna blir flinkere til å utøve omsorg, lære bort og ta hensyn til de små. Vi har et flott og stort uteområdet og et nærmiljø som byr på skog, fotballbaner, kort vei til buss, bibliotek, kirke og mange andre flotte aktivitetsmuligheter. I Furu Barnehage har vi et stabilt personalet og vår visjon er: ”PÅ LAG MED BARNA”. Personalet er genuint opptatte av barnas sikkerhet, trivsel og ikke minst at alle barna skal føle trygghet og bli sett og hørt. Vi bruker LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som arbeidsmetode, som handler om å hjelpe barnet til å bli den beste versjonen av seg selv. Alle de ansatte har gjennomført sikkerhetskortet,(et webbasert læringssystem som gir en grunnleggende sikkerhetsopplæring i forhold til brann, trafikk, forsvinning og forgiftning), førstehjelpskurs og LØFT kurs. Vi har et godt samarbeid på tvers av barnehagene i Skaubo AS, og er flinke til å benytte oss av all den kompetansen som finnes i dette AS. Denne våren har vårt nye satsningsområde Lek stått på agendaen, og vi gleder oss stort til å sette fullt fokus på dette i hverdagen. Vi ser frem til l å ta fatt på et nytt barnehageår sammen med dere! Med vennlig hilsen Furugjengen

4 BARNEHAGENS VISJON «PÅ LAG MED BARNA» Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted, og få støtte og hjelp til å bli den beste versjonen av seg selv! ( Metode: LØFT – Se vedlegg)

5 VÅRE KJERNEVERDIER TILSTEDEVÆRELSE, VENNSKAP, LIVSGLEDE Tilstedeværelse Barn og foreldre skal oppleve trygghet og tilstedeværende voksne Vennskap Barna skal møte et trygt, empatisk og inkluderende miljø, som gir grobunn for gode vennskap. Livsglede Barnehagen vår skal ha høy takhøyde for, og ha et fellesskap preget av godt humør, glede, humor og galskap.

6 SKAUBOMODELLEN Teamtid Vi har fast teamtid for alle teamene mandag-torsdag. Barna deles inn i team etter alder, med faste voksne som følger opp barna og samarbeider om å lage aktiviteter og mål tilpasset barnas alders og funksjonsnivå, noe som synliggjøres i ukeplanene. Teamene har en fast turdag i uka. Barnehagens aktivitetsrom brukes på tvers av team. DAGSRYTME Barnehagen åpner Frokost Aktiviteter/frilek Utetid for de minste Lunsj Soving og teamtid for de minste/ utetid for de store 3 mat- brødmåltid Frilek og aktiviteter ute/inne Barnehagen stenger 7.30 7.30- 8.30 07.30-09.30 9.15 – 11.00 11.00- 11.30 12.00-14.30 15.00 15.00 -17.00 17.00 Skaubomodellen Barna er blandet på tvers av alder store deler av dagen. Små motiveres til å bli mer selvhjulpne, og strekker seg etter de større barna sin lek. De store barna blir flinkere til å utøve omsorg, lære bort og ta hensyn til de små. Teaminndeling Slanger 5-6 år Karius og baktus 4-5 år Løver 3-4 år Ole Brumm 2-3 år Nasse nøff 1-2 år

7 ÅRSHJUL

8 SATSNINGSOMRÅDE LEK Mål for barna: Barna skal utvikle gode lekeferdigheter i samspill med andre barn. Mål for personalet: Barna skal få oppleve aktive og tilstedeværende voksne For oss betyr det:

9 Hva er lek? Gutt 6 år: «Det er å ha det gøy vel!» Gutt 4år: « Alle som leker har det gøy, også blir man sint når de voksne sier ryddetid» Gutt 5 år: «De voksne kan leke hvis de har tid og ikke må jobbe» Jente 4år: «Når vi leker så finner vi på morsomme ting, også gjør vi det bare.» Jente 4 år: «De voksne leker når de leser i bøkene sine»

10 FAGOMRÅDENE Kommunikasjon, språk og tekst Språkstimulering: samtaler, lese, rim og regler, sang og bruk av språket i hverdagslige handlinger Kropp, bevegelse og helse Fysisk aktivitet, kropp, helse, kosthold, utforskning, tur, dans, rytme, bevegelse og motorikk Kunst, kultur og kreativitet Dans, drama, forming, utforske materialer, bibliotek, konstruksjonslek, teater Natur, miljø og teknikk Tur, dyr, insekter, trær, planter, miljø, eksperimentering og utforskning, årstider. Etikk, religion og filosofi Respekt for hverandre, undre oss sammen, rom for spørsmål, læren og rett og galt, konsekvenser, samspill, handlinger, tradisjoner, konflikter, vennskap Nærmiljø og samspill Normer og regler, familie, venner, bli kjent med sitt eget nærområdet. Antall, rom og form Størrelse, form, antall, tall, sortere, mønster, se sammenhenger/ulikheter, konstruksjonslek, spill, puslespill For oss betyr dette: Barna blir kjent med fagområdene gjennom aktiviteter som er tilrettelagt etter alder og interesser. Vi fordyper oss i to fagområdet hvert kvartal og synliggjør dette arbeidet i ukeplanene våre. Mål: Barna skal bli kjent med og få muligheten til å utvikle seg i de ulike fagområdene

11 PROGRESJONSPLAN

12

13

14

15

16 Førskoleklubb Fokus på sosial kompetanse Selvstendighet Miniskoledager Overføringsmøter mellom barnhage og skole Overføringsskjemaer fylt ut i samarbeid med foreldrene Besøk av førsteklassingene Barneintervjuer Stort fokus på trafikksikkerhet Overnatting i barnehagen OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

17 KULTURBEGIVENHETERPÅ FURUKULTURBEGIVENHETERPÅ FURU KULTURBEGIVENHETER I BARNEHAGEN VÅR HAR VI MANGE FLOTTE TRADISJONER. DETTE ÅRET HAR VI FØLGENDE: VIKTIGE DATOER 2013-2014: 2013 16.08Planleggingsdag-barnehagen stengt 18.09Foreldremøte-presentasjon av ny årsplan 16.10Høstsuppe med barn og foreldre 01.11Planleggingsdag-barnehagen stengt 13.12Luciafrokost for barn og foreldre 18.12Nissefest for barn og personal 24.12Juleferie- 24.12-01.01 -barnehagen stengt 2014 02.01Planleggingsdag – barnehagen stengt 14.02 Karneval for barn og personal 28.03Felles planleggingsdag med barnehagene i Skaubo AS 11. 04Gul fest for barn og personalet 12.04Påskeferie 14.04-21.04 – barnehagen stengt 02.05 Planleggingsdag-barnehagen stengt 07.05Dugnad i barnehagen 16.0517-mai feiring for barn og personal 27.05Foreldremøte (Evaluering av barnehageåret) 12.06Foreldremøte for nye foreldre juniOvernatting for slangene juniSommerfest for barn, personal og foreldre juni Sommerfest på Snarøya for barn og personalet 28.06Sommerferie- barnehagen stengt

18 KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET NÅRHVAHVORDAN Høst 2013 0g Vinter 2014 Få til en god tilvenning for nye barn og etablere rutiner Implementering av årsplan Felles prosjektarbeid (tema?) Skape sikkerhet, trygghet og omsorg Implementering HMS Systemer Etablere et godt arbeidsmiljø Bli kjent med foreldrene og utvikle et godt og åpent samarbeid med alle foreldrene Planleggingsdag med fokus på verdier og årsplan Avdelingsmøter, personalmøter, pedagogiske ledermøter og fagmøter Samarbeid på tvers av Skaubo Barnehagene Skaubo skole og eksterne kurs Refleksjon og diskusjon Alle ansatte tar sikkerhetskortet, brannvern, brannøvelser med barna, implementering av HMS permer og førstehjelpskurs Brukerundersøkelse om trivsel for ansatte og medarbeidersamtale med mål med nærmeste leder Foreldresamtaler, foreldremøter, S.U møter og andre koselige sammenkomster med foreldrene Vår 2014 og Sommer 2014 Lage årsplan Planlegging, dokumentasjon og vurdering Pedagogisk ledelse Opprettholde et godt arbeidsmiljø Opprettholde et godt foreldresamarbeid Refleksjon og diskusjon Planleggingsdag med fokus på verdier og årsplan Avdelingsmøter, personalmøter, pedagogiske ledermøter og fagmøter Samarbeid på tvers av Skaubo Barnehagene Eksterne kurs Medarbeidersamtaler med mål og trivselssamtale med styrer Foreldresamtaler, foreldremøte og sammenkomster med foreldrene

19 SAMARBEIDSPARTNERE Barnehagens eier, Eli J. Gjøen Øvrige barnehager i Skaubo AS Foreldrene (Se infohefte) SU Bærum kommune Skoler i nærområdet Pedagogisk psykologisk tjeneste Barnevern Helsestasjonen Tverrfaglig utvalg Haug skole & ressurssenter BUP Språksenteret Brannvesenet Nærmiljøet

20 EVALUERING Barnehageåret 2012-2013 har vært et spennende og lærerikt år. Vi har hatt LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som satsningsområdet, og her har vi lært mye. Vårt fokus har hele dette barnehageåret vært å hjelpe barna til å bli den beste versjonen av seg selv. For å få til dette, har personalet virkelig måttet være kreative. Vi har laget minnebøker til alle barna der vi skriver positive kommentarer til barna, vi har laget skrytestol, skrevet små positive beskjeder på bleiene til barna, puttet lapper i lommene, barna har fått personlige brev fra julenissen osv. Vi har evaluert LØFT sammen med foreldrene, og både personalet og foreldrene kan merke positive endringer hos barna og barnegruppen, og at fokuset dette året har vært hva barna får til som er bra og ikke hva som burde vært bedre. Årshjulet har blitt et arbeidsredskap som aktivt og bevisst blir brukt i utforming av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Årshjulet gir stor fleksibilitet, er et godt redskap for idemyldring og samarbeid, er lett å tilpasse til alle aldersgrupper, og åpner for barns medvirkning. Samtidig sikrer årshjulet aktivt arbeid med rammeplanen og vårt satsningsområde, noe personalet og foreldre er svært fornøyde med. Ved å integrere LØFT-verktøy i årshjulet ble kontinuerlig arbeid med LØFT sikret, og barnehagen har fått et pedagogisk løft. Dette gjenspeiles i samspillet mellom bar, mellom barn og voksne og i arbeidsmiljøet. LØFT har blitt en del av vår arbeidsmetode og tankegang i arbeid med barn. Det forblir en del av opplæring gjennom Skauboskolen, som er et opplæringsprogram for nyansatte i Skaubo AS. Vi ønsker å synliggjøre hvordan vi jobber med løft bedre gjennom LØFT- vedlegg til denne årsplanen, ukeplaner og artikler.

21 Tilvenning av barn har dette året gått bedre enn noen gang i følge personal og foreldre, samt etter observasjon av barna. Vi har tatt med oss tidligere læring, og tilrettelagt på en god måte som vi ønsker å fortsette med (Skille store og små i starten for en rolig tilvenning, tilrettelegge for tidligere måltider og fleksibel leggetid). Vi erfarte viktigheten av å fordele voksne så alle barna fikk en tilknytningsperson på sitt eget team. Som et supplement til den tidligere tilvenning har vi nå også utarbeidet et foreldrehefte med informasjon foreldre har etterspurt. Dette blir utdelt til nye foreldre i forkant av innkjøring. Furu er en barnehage med stort fokus på sikkerhet. Vi fortsetter med at personalet årlig tar ”sikkerhetskortet”, via www.sikkerhetsrommet.no. Sikkerhetsrommet er et webbasert læringsprogram som gir hver ansatt en grunnleggende sikkerhetsopplæring med påfølgende test innenfor brann, trafikk, forsvinning, forgiftning og førstehjelp. Førstehjelpskurs er også obligatorisk hvert 2 år. Hele personalet evaluerer jevnlig sikkerheten i barnehagen innenfor områdene ovenfor.www.sikkerhetsrommet.no Vi har også hatt noen spennende temaer dette året som blant annet vennskap, prosjekt om Norge, dyr, brann og trafikk, og om kroppen. Temaet vennskap med ”hemmelig venn”, vennskapsbilder, samarbeid og små vennegrupper har helt klart vært et populært tema blant barna. Også temaet om kroppen har barna snakket mye om hjemme. Dette er temaer vi ønsker å ha igjen neste barnehageår. Dette barnehageåret har vi hatt felles tema på alle barnegruppene, og det er noe vi kommer til å fortsette med til neste år. Dette gjør det mye enklere å samarbeide på tvers av team, og vi får virkelig brukt personalets kvaliteter og erfaringer der de er gode. Vi ser frem til et nytt barnehageår med nye utfordringer og muligheter! Anette Due-Sørensen, Furu Barnehage juni 2013. (evaluert i samarbeid med personalet, foreldrene og barna)

22 Furu barnehage Furuveien 1, 1356 Bekkestua Tlf: 67 58 09 90 furu@skaubo.no www.furubarnehage.no


Laste ned ppt "ÅRSPLAN 2013-2014. INNHOLD Velkommen til Furu Barnehagens visjon Våre kjerneverdier Skaubomodellen Årshjul Satsningsområde LEK Fagområdene Progresjonsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google