Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Særlig fokus på vår avdeling Tilvenning og tilknytning – Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner – Mellom barn-voksne og barn-barn Lek, begynnende samspill/rollelek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Særlig fokus på vår avdeling Tilvenning og tilknytning – Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner – Mellom barn-voksne og barn-barn Lek, begynnende samspill/rollelek."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Særlig fokus på vår avdeling Tilvenning og tilknytning – Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner – Mellom barn-voksne og barn-barn Lek, begynnende samspill/rollelek Fellesskap «Bravo – leken»

3 Relasjoner/samspill/mobbing Prosjekt 2014 – 2016: «Trygge barn – voksnes ansvar» – Fokus på at barna får en trygg tilknytning Grunnleggende for god læring og utvikling – Fokus på ferdigheter ved sosial kompetanse i lek og samspill Empati Selvfølelse Prososial atferd Selvkontroll Selvhevdelse – Fokus på lek, samspill, relasjoner, vennskap, og fellesskap – Språkstimulering Særlig gjennom bravo, bøker, sanger, samtaler og relasjoner – ICDP – Fokusbarn – Observasjoner

4 Medvirkning Observerer hva barna liker og planlegger ut i fra dette Lytter til barnas ord og nonverbale uttrykk Barna får ta del i hverdagens avgjørelser Vi endrer planer etter barnas behov her og nå Barna skal bli hørt, sett og anerkjent Forberede barn ved overganger Være på barnas nivå Voksne skal engasjere seg i barna

5 Lek Titt-tei-leken: – Hos de yngste barna er det en stor spenning i at noe forsvinner, for så å dukke opp igjen. Ofte titter de opp fra gjemmesteder for å invitere til slik lek. Dette kan hjelpe de i å forstå at ting ikke trenger å bli borte, men kommer tilbake Tumlelek: – Et barns bevegelse appellerer til bevegelseslyst hos andre barn. Sammen skaper de en felles tumlelek der de løper, hopper, klatrer osv. De utvider sin romforståelse og bruker hele avdelingen aktivt når de er i tumlelek Parallellek: – De yngste barna leker ofte med det samme og ved siden av hverandre, uten å være i interaksjon med hverandre Rollelek: – Barna går fra å kunne late som om de drikker av en plastkopp til å kunne late som om de er noen andre enn seg selv, for eksempel en mor, hund eller lege. Her leker de ofte ut sine opplevelser og det er en arena der barna er mer og mer i interaksjon med hverandre

6 Språk Kommunikasjon – både nonverbalt og verbalt Sang, rim og regler. Se hjemmesiden Bøker Eventyr med konkreter (bla. «bukkene bruse») «Bravo-leken»: – Kort med barnas navn – Temakort (bla. farger, dyr i Norge, høytider osv.) – Bevegelser som stimulerer til bedre læring av språk (åle, krabbe, henge, snurre) Vi hjelper barna til å sette ord på det de vil si Vi snakker rundt det barna føler, ser og opplever i løpet av dagen.

7 Realfag Vi blir kjent med før-matematiske begreper: – F.eks. høy, lav, lett, tung, mye, lite, varmt, kaldt, stor, liten, foran og bak. Mye går igjen i bravo. Øver på sortering av leker Øver på å telle, for eksempel hverandre. Utforsker ulike former, mønster og teksturer: – F.eks. ru, glatt, stripete, rund og firkantet Blir kjent med ulike materialer: – F.eks. sand, stein, pinner, plastelina, snø og papir Leser bøker, synger og hjelper barna til å sette ord på sine følelser, tanker og opplevelser.

8 Årets fagområde: Kunst, kultur og kreativitet Tema: Farger i årstidene August – September: (Fokus på tilvenning og tilknytning) – Blir kjent med barnehagens formingsaktiviteter som maling, tegning og plastelina – Vi finner steiner ute som vi maler i fine farger. Oktober – November: Høst (rød, gul og orange) – Vi bruker elementer fra naturen til å lage høstbilder og maler kongler i fine høstfarger. – Vi pynter til høst på avdelingen, har høsttakkefest. Desember: Vinter og jul (blå, hvit og rød) – Vi lager julegaver – Vi baker pepperkaker og lussekatter – Vi pynter til jul på avdelingen, skaper god julestemning. Januar – Februar: Vinter (Blå og lilla) – Vi lager isblokker med farger – Vi leker og lager ting med snø, slik som snøball og snømann Mars –April: vår og påske (grønn og gul) – Vi lager påskepynt – Vi sår karse – Vi pynter til vår og påske på avdelingen Mai – Juni: Sommer (Grønn, rosa, rødt, hvitt og blått) – Vi lager egne 17-mai flagg – Vi finner materialer utendørs som blomster og pinner og lager sommerbilder – Vannlek – Vi fyller flasker med vann og putter oppi glitter og annet og lager spennende og varierte uttrykk


Laste ned ppt "Særlig fokus på vår avdeling Tilvenning og tilknytning – Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner – Mellom barn-voksne og barn-barn Lek, begynnende samspill/rollelek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google