Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av NOKUTs evaluering Kvalitetssikring av praksisstudiene – ASP Prodekan Ingeborg Olaug Kamsvåg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av NOKUTs evaluering Kvalitetssikring av praksisstudiene – ASP Prodekan Ingeborg Olaug Kamsvåg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av NOKUTs evaluering Kvalitetssikring av praksisstudiene – ASP Prodekan Ingeborg Olaug Kamsvåg

2 NOKUT’s anbefalinger 1. Høyskolen bør vurdere å legge ansvaret for godkjenning av studentenes praksisemner til institusjonen Lav strykprosent i praksisemnene – indikasjon på manglende kvalitetssikring – Område for oppfølging Egne lærere Praksisveilederne I følge våre dokumenter og rutiner har dette ansvaret alltid ligget til utdanningen - vurderingsskjema

3 Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praktiske studier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST 2. Avdeling for sykepleierutdanning (ASP) bør se nærmere på hvordan informasjonsflyten kan bli bedre med hensyn til tilbakemeldinger på den sluttevalueringen studenter og praksissteder gir av praksisperiodene i It's Learning. Oppfølging – Klargjøring av emneansvarlige rolle og ansvar, ny rutine

4 3. Høyskolen bør se på muligheten for å få en klarere forpliktelse fra praksisinstitusjonenes side om sikring av kvaliteten på praksisstedenes veiledere, inn i de eksisterende praksisavtalene. Samarbeidsavtale med Helse-Midt – Minstekrav om veilederutdanning: 10 stp – RHF: skal påse at veiledere i praksis har tilstrekkelig klinisk erfaring og deltar i den veilederutdanning som høgskolen tilbyr Samarbeidsavtale med St Olavs hospital – Partene skal …. Bidra til å sikre veiledningskompetansen Samarbeidsavtale med Trondheim kommune (institusjonsnivå) – Ingen forpliktelser Samarbeidsavtale med Trondheim kommune (ASP/AHS) – HiST skal legge til rette for ar praksisveiledere i TK får nødvendig opplæring – Ingen forpliktelse for TK Samarbeidsavtale med Fosen regionen og andre – Sørge for å inngå avatle med kvalifiserte veiledere, om mulig m 10 stp og min ett års erfaring – Bidra til at praksisveiledere deltar på veiledersamlinger som HiST arrangerer Må følges opp


Laste ned ppt "Oppfølging av NOKUTs evaluering Kvalitetssikring av praksisstudiene – ASP Prodekan Ingeborg Olaug Kamsvåg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google