Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av veiledningsmodell for kommunehelsetjenesten Brumunddal 3.april 2008 Solveig Struksnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av veiledningsmodell for kommunehelsetjenesten Brumunddal 3.april 2008 Solveig Struksnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av veiledningsmodell for kommunehelsetjenesten Brumunddal 3.april 2008 Solveig Struksnes

2 Et samarbeid mellom Gimle sykehjem, Vestre Toten kommune Haugtun omsorgssenter, Gjøvik kommune Hovli sykehjem, Søndre Land kommune Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune Østre Toten sykehjem, Østre Toten kommune og Høgskolen i Gjøvik Wenche Bergseth Bogsti Ragna Ingeborg Engelien Øyfrid Larsen Moen Elisabeth Solvik Solveig Struksnes (prosjektleder) Siv Sønsteby Nordhagen Barbro Arvidsson (prosjektansvarlig veileder)

3 Prosjektets utgangspunkt Studentene har behov for og rett til optimal praksisveiledning av personer som:  kjenner feltet og fagets kliniske problemstillinger godt  har kunnskap om læringsprosesser og veiledningsmetoder Daglige veilederes (kontaktsykepleieres) kompetanse er:  eksperter i praksis, med inngående kunnskap om feltet og kliniske problemstillinger knyttet til pasienter og pårørende  studentkunnskap, fordi de daglig arbeider tett sammen med studenten Lærernes kompetanse er  alle ledd av didaktisk og pedagogisk virksomhet, inkludert refleksjon og veiledning  ulike teoretiske fordypningsområder innenfor det sykepleievitenskapelige området

4 Prosjektets fokus  Studentens læring i kliniske studier  Daglige veilederes mulighet for generell kompetanseutvikling  Daglige veilederes rett til formalisering og synliggjøring av sitt arbeid  Høgskolelæreres behov for kompetanseutvikling innenfor sine spesialfelt Gjensidig respekt for hverandres kompetanse

5 Gjennomføring  Prosjektet vil omfatte to praksisperioder, VPH3011 våren 2008 og VPS1001 høsten 2008  Daglig veileder faglig ansvar for oppfølging og vurdering av studenten  Høgskolelærer formelt ansvar for vurderingen  Høgskolelærer ansvarlig for veiledning av daglig veileder  Daglige veiledere deltar ved tre samlinger med høgskolelærer i løpet av praksisperioden, men gis også mulighet til å gjennomføre perioden som et høgskolekurs på 5 studiepoeng

6 ”Praksismappa”  Videreutvikling av vurderingsportefølje -studentenes ukentlige skriftlige refleksjon (logger) utgangspunkt for veiledningstime m. veileder  Ny vurderingsmal m. progresjonsstige  Daglig veileder dokumenterer sin veiledningsaktivitet i form av korte logger  Tilfeller med ”svake” studenter og varsling om ”mulig ikke bestått praksis” følges opp som vanlig, med ekstra oppfølging fra høgskolens side.

7 Kurs (5 studiepoeng) *Daglige veiledere kan i begge praksisperiodene innlemme veiledningsarbeidet i et kursopplegg *Sentrale temaer er *Sentrale temaer er ’kunnskapsbasert praksis’ ’kunnskaps- og læringssyn’ ’veiledning’ *Kurset har følgende arbeidskrav: 1. Deltagelse ved 3 samlinger à 2 timer (ved egen arbeidsplass). 2. Daglig veiledning av student (min.10 timer) 3. Loggføring 4. Avsluttende skriftlig refleksjon med omfang 1000 ord (ca sider)


Laste ned ppt "Utvikling av veiledningsmodell for kommunehelsetjenesten Brumunddal 3.april 2008 Solveig Struksnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google