Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av veiledningsmodell for kommunehelsetjenesten Brumunddal 3.april 2008 Solveig Struksnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av veiledningsmodell for kommunehelsetjenesten Brumunddal 3.april 2008 Solveig Struksnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av veiledningsmodell for kommunehelsetjenesten Brumunddal 3.april 2008 Solveig Struksnes

2 Et samarbeid mellom Gimle sykehjem, Vestre Toten kommune Haugtun omsorgssenter, Gjøvik kommune Hovli sykehjem, Søndre Land kommune Lillehammer sykehjem, Lillehammer kommune Østre Toten sykehjem, Østre Toten kommune og Høgskolen i Gjøvik Wenche Bergseth Bogsti Ragna Ingeborg Engelien Øyfrid Larsen Moen Elisabeth Solvik Solveig Struksnes (prosjektleder) Siv Sønsteby Nordhagen Barbro Arvidsson (prosjektansvarlig veileder)

3 Prosjektets utgangspunkt Studentene har behov for og rett til optimal praksisveiledning av personer som:  kjenner feltet og fagets kliniske problemstillinger godt  har kunnskap om læringsprosesser og veiledningsmetoder Daglige veilederes (kontaktsykepleieres) kompetanse er:  eksperter i praksis, med inngående kunnskap om feltet og kliniske problemstillinger knyttet til pasienter og pårørende  studentkunnskap, fordi de daglig arbeider tett sammen med studenten Lærernes kompetanse er  alle ledd av didaktisk og pedagogisk virksomhet, inkludert refleksjon og veiledning  ulike teoretiske fordypningsområder innenfor det sykepleievitenskapelige området

4 Prosjektets fokus  Studentens læring i kliniske studier  Daglige veilederes mulighet for generell kompetanseutvikling  Daglige veilederes rett til formalisering og synliggjøring av sitt arbeid  Høgskolelæreres behov for kompetanseutvikling innenfor sine spesialfelt Gjensidig respekt for hverandres kompetanse

5 Gjennomføring  Prosjektet vil omfatte to praksisperioder, VPH3011 våren 2008 og VPS1001 høsten 2008  Daglig veileder faglig ansvar for oppfølging og vurdering av studenten  Høgskolelærer formelt ansvar for vurderingen  Høgskolelærer ansvarlig for veiledning av daglig veileder  Daglige veiledere deltar ved tre samlinger med høgskolelærer i løpet av praksisperioden, men gis også mulighet til å gjennomføre perioden som et høgskolekurs på 5 studiepoeng

6 ”Praksismappa”  Videreutvikling av vurderingsportefølje -studentenes ukentlige skriftlige refleksjon (logger) utgangspunkt for veiledningstime m. veileder  Ny vurderingsmal m. progresjonsstige  Daglig veileder dokumenterer sin veiledningsaktivitet i form av korte logger  Tilfeller med ”svake” studenter og varsling om ”mulig ikke bestått praksis” følges opp som vanlig, med ekstra oppfølging fra høgskolens side.

7 Kurs (5 studiepoeng) *Daglige veiledere kan i begge praksisperiodene innlemme veiledningsarbeidet i et kursopplegg *Sentrale temaer er *Sentrale temaer er ’kunnskapsbasert praksis’ ’kunnskaps- og læringssyn’ ’veiledning’ *Kurset har følgende arbeidskrav: 1. Deltagelse ved 3 samlinger à 2 timer (ved egen arbeidsplass). 2. Daglig veiledning av student (min.10 timer) 3. Loggføring 4. Avsluttende skriftlig refleksjon med omfang 1000 ord (ca. 3 - 4sider)


Laste ned ppt "Utvikling av veiledningsmodell for kommunehelsetjenesten Brumunddal 3.april 2008 Solveig Struksnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google