Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering og gjennomføring av tiltak for å stoppe rasistiske og nazistiske holdninger og handlinger i bydel Bøler PKF - konferansen 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering og gjennomføring av tiltak for å stoppe rasistiske og nazistiske holdninger og handlinger i bydel Bøler PKF - konferansen 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering og gjennomføring av tiltak for å stoppe rasistiske og nazistiske holdninger og handlinger i bydel Bøler PKF - konferansen 2012

2 Bopel i bydel: Antall 1995 Antall 1996 Antall 1997 Antall 1998 Antall 1999 Ekeberg Bekkelaget 811430 Nordstrand 2818320 Søndre Nordstrand 613465 Lambertseter 43013 Bøler 517777 Manglerud 00000 Østensjø 96210 SUM: 606820 15 PKF - konferansen 2012 Tabellen er gjengitt med tillatelse fra ledelsen ved Manglerud politistasjon. Tabellen sier noe om personer som politiet har vært i kontakt med eller fått kjennskap til og som av politiet, basert på ”kvalifisert synsing”, oppfattes som deltakere i det høyreekstreme miljøet.

3 PKF - konferansen 2012

4

5

6

7

8

9 1. Styrke tryggheten i ungdomsmiljøet generelt. 2. Forhindre nyrekrutteringen til kriminelle miljøer. 3. Hjelpe de som er i negative miljøer inn i et mer positivt miljø på dag- og kveldstid. 4.Hindre at bydel Bøler ble åsted for gjengoppgjør. PKF - konferansen 2012

10 Styrke tryggheten på skolene og i fritidsklubbene i bydel Bøler Styrking av Nattravntjenesten Styrke det tverrfaglige samarbeidet med politi, skoleetat, barnevern, A-etat og sosialkontor Ansette 2 nye utekontakter Mobilisere og bevisstgjøre frivillige lag og organisasjoner – mot vold og rasisme Informasjonsmøter for foreldre på skoler Fjerning av tagging, især av rasistisk eller nazistisk karakter PKF - konferansen 2012

11 Knytte kontakt med ungdom og de familier det gjelder. Stikkord: Skole, arbeid og fritid Opparbeide en tett kontakt mellom skole, politi, barnevern og bydel, med samarbeid på individnivå Styrke Oppfølgingstjenesten (OT) Tilegnelse av fenomenkunnskap via forskere og andre ressurspersoner. B. Øvrum, T. Larsen, Y. Carlsson, T. Bjørgo, K. Fangen, K. Lindahl Igangsetting av foreldregrupper etter behov PKF - konferansen 2012

12 Oppnå tillit fra ungdom og de familier det gjelder. Oppfølging og ettervern - Rehabilitering Gjennomføre besøk i fengsel – støtte avhoppere fra miljøet Deltakelse i foreldregruppe sentralt i Oslo PKF - konferansen 2012

13

14 Observere og registrere systematisk små og store hendelser blant barn og unge i Bøler bydel Skolene styrker bevisstheten blant lærere og elver om skolens reglement, og setter inn tiltak mot uønskede besøk utenfra Lokale arrangement og ungdomstiltak kun for ungdom fra Bøler bydel Fortsatt økt patruljering fra politiet i bydel Bøler PKF - konferansen 2012

15 1. Negative sosiale sanksjoner 2. Mister troen på ideologi/politikk 3. Når det har gått for langt 4. Tapte illusjoner om miljø og kamerater 5. Tap av tillit og status 6. Utbrent og utslitt 7. Lengsler etter det normale liv 8. Å bli for gammel 9. Frykt for å ødelegge fremtidsmuligheter 10. Nye forpliktelser til kjæreste og barn 11. Engasjerte medmennesker PKF - konferansen 2012

16 Ca. 130 personer hjulpet ut av nazistiske og rasistiske organisasjoner de første 3 årene

17 1. Motiveringsfase - Motivere – vise andre muligheter 2. Avhopperfase - Kartlegge behov – gi råd og veiledning 3. Etableringsfase - Hvordan skal alt gjennomføres? 4. Refleksjonsfase - ”Hva har jeg vært med på?” 5. Stabliseringsfase - Å kunne gå videre – hjelp til selvhjelp PKF - konferansen 2012

18 NYNAZISTER: Politiet aksjonerte mot en gruppe nynazister i Oslo i 1995. Flere har sluttet å være nazister etter samtaler med politiet. Det viser en masteroppgave skrevet av en tidligere nynazist. Foto: Jon Eeg / NTB / SCANPIX En alvorsprat med politiet har fått flere nynazister til å slutte i miljøet sitt. Det kommer fram i en ny masteroppgave. Kilde: www.klartale.no

19 PKF - konferansen 2012 Publisert 08.11.04 - (VG) «Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker... når vi står her i dag så viser vi at vi ikke gir oss, uansett om vi mister jobben, familien eller blir kastet i fengsel.» Terje Sjølie sin tale som ble holdt under Rudolf Hess - marsjen i Askim 19. august 2000. ANGRER: Terje Sjølie (29) vil skjerme sønnen for den ondskapen han selv var involvert i mange år. - Jeg vil beskytte ham mot nynazisme. Han får lære av mine feil, sier han.

20 PKF - konferansen 2012

21 Aftenposten 8. november 2002

22 PKF - konferansen 2012

23 Adressa.no – 12. mars 2012

24 Rapport fra seminar – mai 2002: ”Av verksamhetsplanen för och utvärderingen av Trygg Bydel-projektet framgår att samhällsarbete för att lyckas förutsätter ett nära samarbete mellan olika myndigheter, engagemang, en klar arbetsfördelning och klara ansvarsförhållanden samt detaljerade tidsplaner. I samhällsarbetet arbetar man överraskande intensivt och med en omfattande arsenal. Resultatet av Trygg Bydel – prosjektet bedömts som goda: antalet störninger i området minskade betydelig, rekryteringen til en kriminell miljö kunde stoppas, man lyckades forbättra det individcenttrerade arbetet och samarbetet mellom skola, polis och familjer förbättrades. Dessutom minskade den graffitien som satt sin prägel på stadsdelen.” (Professor Tapio Kurre) PKF - konferansen 2012

25


Laste ned ppt "Organisering og gjennomføring av tiltak for å stoppe rasistiske og nazistiske holdninger og handlinger i bydel Bøler PKF - konferansen 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google