Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivilligarbeid i Healthy Children prosjektet Hva handler det om?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivilligarbeid i Healthy Children prosjektet Hva handler det om?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivilligarbeid i Healthy Children prosjektet Hva handler det om?

2 Handler om at du:  Bruker noe av din fritid til å støtte barn/familier i bydelen som trenger det  er med på å gjennomføre aktiviteter  samarbeider med andre fra våre frivillige organisasjoner i prosjektet

3 Handler om:  empowerment-tenkning

4 Empowerment:  Myndiggjøring el. bemyndigelse  Bemyndigelse handler om å styrke den enkeltes mestringsevne og selvbilde

5 Bemyndigelse: kan fremmes dersom andre er støttende

6 Du kan praktisere dette ved å:  lytte, motivere og oppmuntre deltakere  være en ”livsstilsmentor”  være ”medvandrer”  vise vilje og evne til å være til stede i det som skjer  gi hjelp til selvhjelp

7 Erfaringsfortelling Frivillige forteller …. digital historiefortelling

8 Etiske verdier i prosjektet  Medmenneske eller likeman  Taushetsløfte

9 Etiske verdier i prosjektet I nærkontakt med barn/familier, ikke si det videre…..  moralsk taushetsplikt  spørsmål om tillit/respekt for

10 Etiske verdier i prosjektet  Balanse mellom nærhet og distanse  Kjenne sine grenser  Videreformidle kontakt til hjelpeapparatet i de tilfeller det er behov for det  Søk veiledning om du er usikker

11 Oppfølging  Opplæring  Kontaktperson  Veiledning  Evaluering

12 Kontaktperson  kontaktes ved spørsmål  følger opp og gir støtte  praktisk tilrettelegger  samordner  meld fravær

13 Oppdrag: Delta i aktiviteter  Familiemiddager  Barnekor  Barneklubb

14 Våre frivillige organisasjoner i prosjektet:  Sagene frivilligsentral  Stiftelsen Betanien Oslo  SAIFF

15

16 Kontaktperson  Aud Marit Eriksen  E-post: audmariteriksen@gmail.com audmariteriksen@gmail.com  Tlf.: 932 30 612


Laste ned ppt "Frivilligarbeid i Healthy Children prosjektet Hva handler det om?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google